KORCOK, Ivan
Minister zahraničných vecí SR Ivan Korčok. PHOTO: © European Union- EP.

I. Korčok: Rozpočtové provizórium a odklad čerpania z fondu obnovy je proti záujmom SR

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok vystúpil na videokonferencii vedúcich misií členských krajín Európskej únie akreditovaných v SR. Hlavnými témami podujatia organizovaného pod záštitou Veľvyslanectva Nemeckej spolkovej republiky v Bratislave boli transatlantické vzťahy po voľbách v USA, rozširovanie EÚ, migračná politika, Európska zelená dohoda, Viacročný finančný rámec EÚ na roky 2021 – 2027, ako aj Plán obnovy pre Európu.

Vysoko oceňujem profesionálne nasadenie a ambicióznu agendu nemeckého predsedníctva v Rade EÚ. V neľahkých časoch, kedy si nielen Európska únia prechádza náročným obdobím a do istej miery aj inštitucionálnou reflexiou, sa Nemecko zhostilo úlohy európskeho lídra,“ uviedol minister I. Korčok.

Účastníci konferencie sa zhodli na tom, že aktuálne výzvy a dopady prebiehajúcej pandémie je potrebné riešiť na európskej úrovni konsenzom. Veľvyslanci potvrdili očakávania k zodpovednému prístupu všetkých členských krajín s vedomím, že aktuálna situácia stavia EÚ pred úlohy, ktoré dokážu jednotlivé členské štáty zvládnuť len spoločnými silami.

Viac..  Ivan Štefanec: Výrobu áut zbytočne nepredražujme

„Nemôže byť v nikoho záujme, aby nastalo európske rozpočtové provizórium, alebo zablokovanie či odklad čerpania zdrojov z fondu obnovy. Potrebujeme sa dohodnúť na prijateľnom rámci čerpania európskych zdrojov. Zároveň však nepovažujem za reálne, aby dodržiavanie princípov právneho štátu nebolo súčasťou takejto dohody,“ zdôraznil šéf slovenskej diplomacie.

Veľvyslanci členských krajín EÚ akreditovaní v SR ocenili zorganizovanie videokonferencie a vyjadrili záujem o zintenzívnenie bilaterálnych kontaktov na politickej úrovni, ako náhle to vývoj pandemickej situácie umožní.

O mam

Odporúčame pozrieť

Alex BRENNINKMEIJER

Európski audítori: Celkovú výkonnosť fondu obnovy EÚ nemožno dostatočne zmerať

Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti (RRF), známy ako fond obnovy EÚ, má nedostatky v …

Consent choices