koronavirus
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Komisia predstavila stratégiu: Ochrana pred COVID-19 počas zimy

Komisia v stredu prijala stratégiu udržateľného riadenia pandémie v nadchádzajúcich zimných mesiacoch. Je to obdobie, ktoré môže so sebou priniesť riziko zvýšeného prenosu vírusu v dôsledku osobitných okolností, ako napríklad zhromaždenia ľudí v uzavretých priestoroch. V stratégii sa odporúča neustály dohľad a nepretržitá opatrnosť počas zimného obdobia až do roku 2021, keď začne prebiehať distribúcia bezpečných a účinných vakcín. Komisia potom poskytne ďalšie usmernenia k postupnému a koordinovanému rušeniu opatrení na zamedzenie šírenia nákazy.

Koordinovaný prístup na úrovni celej EÚ má kľúčový význam pre to, aby boli ľudia jasne informovaní a aby sa zabránilo opätovnému nárastu šírenia nákazy spojenému s obdobím sviatkov ku koncu roka. Akékoľvek uvoľnenie opatrení by malo zohľadňovať vývoj epidemiologickej situácie a dostatočnú kapacitu na testovanie, sledovanie kontaktov a liečbu pacientov.

Podpredseda Komisie pre podporu európskeho spôsobu života Margaritis Schinas povedal: „V týchto mimoriadne ťažkých časoch je nesmierne dôležité poskytnúť členským štátom usmernenia týkajúce sa podpory spoločného prístupu v zimnom období, a najmä spôsobu, ako zvládnuť záver roka. Musíme zabrániť vypuknutiu a šíreniu nákazy v EÚ v budúcnosti. Len takýmto trvalým riadením pandémie zabránime novým zákazom vychádzania a rozsiahlym obmedzeniam a spoločne ich prekonáme.“

Komisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakidesová uviedla: „Každých 17 sekúnd príde v Európe o život jeden človek v dôsledku ochorenia COVID-19. Situácia sa síce stabilizuje, je však naďalej zložitá. Ako všetko ostatné v tomto roku, budú aj oslavy ku koncu roka iné. Nesmieme ohroziť úsilie, ktoré sme všetci spoločne vynaložili v posledných týždňoch a mesiacoch. Záchrana životov musí mať tento rok prioritu pred oslavami. Vakcína proti COVID-19 je však už na obzore, a preto máme aj nádej. Všetky členské štáty musia byť teraz pripravené začať očkovacie kampane a hneď ako budú k dispozícii bezpečné a účinné vakcíny, nasadiť tieto vakcíny čo najrýchlejšie.“

Odporúčané kontrolné opatrenia

V stratégii na ochranu pred COVID-19 počas zimy sa odporúčajú opatrenia s cieľom udržať pandémiu pod kontrolou, kým nebudú vakcíny široko dostupné. Zameriava sa na:

  • Dodržanie fyzického odstupu a obmedzenie sociálnych kontaktov, čo je kľúčové počas zimných mesiacov vrátane obdobia sviatkov. Opatrenia by mali byť cielené a mali by vychádzať z miestnej epidemiologickej situácie, aby sa obmedzil ich sociálny a hospodársky vplyv a zvýšila ich prijateľnosť zo strany ľudí.
  • Testovanie a sledovanie kontaktov, nevyhnutné na zisťovanie klastrov a na prerušenie prenosu. Väčšina členských štátov má teraz vlastné aplikácie na sledovanie kontaktov. Európsky server pre sieťový priechod [European Federated Gateway Server (EFGS)], takzvaná brána, umožňuje cezhraničné sledovanie kontaktov.
  • Bezpečné cestovanie, ktoré si vyžaduje koordinovaný prístup vzhľadom na možným nárast cestovania počas sviatkov ku koncu roka. Musí sa na to pripraviť dopravná infraštruktúra a musia sa jasne komunikovať karanténne požiadavky, ktoré sa prípadne môžu uplatňovať, ak je epidemiologická situácia v regióne pôvodu horšia ako v cieľovej destinácii.
  • Kapacita zdravotnej starostlivosti a zdravotnícky personál: mali by sa zaviesť plány na zabezpečenie kontinuity činností zariadení zdravotnej starostlivosti, aby sa zabezpečilo zvládnutie nárastu prípadov COVID-19 a aby sa zachoval prístupu pacientov k inej liečbe. Spoločným obstarávaním možno riešiť prípadný nedostatok zdravotníckeho vybavenia.
  • Pandemická únava a zhoršenie duševného zdravia sú prirodzenými reakciami na súčasnú situáciu. Členské štáty by sa mali riadiť usmerneniami Svetovej zdravotníckej organizácie, ktoré sa týkajú oživenia verejnej podpory na riešenie pandemickej únavy. Mala by sa zintenzívniť aj psychosociálna podpora.
  • Národné stratégie vakcinácie. Komisia je pripravená v prípade potreby podporovať členské štáty pri nasadení vakcín podľa plánov nasadenia vakcín a vakcinácie jednotlivých štátov. Spoločným prístupom EÚ k potvrdeniam o očkovaní sa pravdepodobne posilnia opatrenia v oblasti verejného zdravia v členských štátoch, ako aj dôvera občanov v úsilie o vakcináciu.
Viac..  Ivan Štefanec: Deti musia byť pred nebezpečnými hračkami dostatočne chránené

Súvislosti

Dnešná stratégia vychádza z predchádzajúcich odporúčaní, ako je aprílový európsky plán na postupné zrušenie opatrení na zamedzenie šírenia nákazy, júlové oznámenie o krátkodobej pripravenosti na ďalšie šírenie nákazy a októbrové oznámenie o dodatočných opatreniach v oblasti reakcie na COVID-19. Prvá vlna pandémie v Európe bola úspešne potlačená zavedením prísnych opatrení, ale ich príliš rýchle uvoľnenie v lete viedlo k opätovnému nárastu prípadov nákazy.

Kým nebude k dispozícii bezpečná a účinná očkovacia látka, a kým nebude veľká časť obyvateľstva imunizovaná, musia členské štáty EÚ pokračovať vo svojom úsilí zmierniť pandémiu prostredníctvom koordinovaného prístupu, ako to požaduje Európska rada.

Začiatkom roka 2021 sa uverejnia ďalšie odporúčania s cieľom vytvoriť komplexný rámec na kontrolu COVID-19 založený na doterajších poznatkoch a skúsenostiach a najnovších dostupných vedeckých usmerneniach.

O mam

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Deti musia byť pred nebezpečnými hračkami dostatočne chránené

Výbor Európskeho parlamentu pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa pripravuje návrh správy týkajúci sa nariadenia …

Consent choices