klima
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Európsky klimatický pakt: Posilnenie postavenia občanov pre ekologickejšiu Európu

Európska komisia štartuje Európsky klimatický pakt. Ide o celoúnijnú iniciatívu ako pozvánku jednotlivcom, komunitám a organizáciám zapojiť sa do opatrení v oblasti klímy a tvorby ekologickejšej Európy. Klimatický pakt ako súčasť Európskej zelenej dohody vytvára priestor pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o informácie, diskutovať a konať v klimatickej kríze, a stať sa tak súčasťou silnejúceho európskeho klimatického hnutia.

Výkonný podpredseda Európskej komisie pre Európsku zelenú dohodu Frans Timmermans vyhlásil: „Európsky klimatický pakt spojí všetkých, ktorí chcú urobiť niečo pre našu planétu. Radi by sme ním pomohli všetkým v Európe začať konať vo svojich každodenných životoch a dali im príležitosť zapojiť sa do prechodu na zelené hospodárstvo a navzájom sa inšpirovať. Do boja proti zmene klímy sa môže zapojiť každý a každý môže prispieť svojim dielom.“ 

Komisia pred rokom iniciovala Európsku zelenú dohodu ako plán premeny EÚ na spravodlivú, zdravú, udržateľnú a prosperujúcu spoločnosť a napravenia spôsobu, akým prebieha naša interakcia s prírodou. Zavádza politiku a právne predpisy potrebné na systémovú zmenu. Pritom však riešenia načrtnuté v zelenej dohode môžu uspieť len vtedy, ak sa zapoja všetci a budú aktívne prispievať svojim dielom.

Zvyšovanie informovanosti a podporné činnosti

Európsky klimatický pakt vytvára pre ľudí zo všetkých sfér priestor spojiť úsilie a spoločne vypracovať a realizovať malé i veľké klimatické riešenia. Náš celkový vplyv môžeme zvýšiť, ak sa budeme deliť o nápady a navzájom sa inšpirovať. Pakt je otvorená, inkluzívna a rozvíjajúca sa iniciatíva zameraná na opatrenia v oblasti klímy. Vyzýva regióny, miestne komunity, priemysel, školy a občiansku spoločnosť, aby si vymieňali informácie o zmene klímy a znehodnocovaní životného prostredia a o spôsoboch, ako riešia tieto existenčné hrozby. Pomocou online platformy, dialógu a výmen názorov s občanmi posilní spojenie medzi zelenou a digitálnou transformáciou.

Komisia dnes v otvorenej výzve ponúka jednotlivcom a organizáciám možnosť stať sa ambasádormi klimatického paktu. Ich úlohou bude ísť príkladom a zapájať svoje komunity do opatrení v oblasti klímy.

Účelom klimatického paktu je pomôcť šíriť vedecky overené informácie o opatreniach v oblasti klímy a poskytovať praktické poradenstvo pre rozhodovanie v každodennom živote. Bude podporovať miestne iniciatívy a podnecovať prísľuby jednotlivcov i kolektívov vykonávať opatrenia v oblasti klímy, čo pomôže zmobilizovať podporu a účasť ľudí.

Viac..  Komisia víta dohodu o prvom právnom predpise EÚ na obmedzenie emisií metánu

V úvodnej fáze budú prioritou opatrenia zamerané na štyri oblasti zaručujúce okamžité zlepšenie nielen pre klímu a životné prostredie, ale aj zdravie a kvalitu života občanov: zelené plochy, zelená mobilita, hospodárne budovy a zelené zručnosti. Mandát paktu je otvorený a jeho rozsah sa bude rozvíjať v závislosti od nápadov a príspevkov zapojených jednotlivcov a organizácií. Výročné podujatia klimatického paktu budú príležitosťou pre účastníkov podeliť sa o skúsenosti a poznatky.

Otváracie podujatie

Online inaugurácia Európskeho klimatického paktu s výkonným podpredsedom Fransom Timmermansom sa uskutoční 16. decembra 9:00 – 11:00 SEČ. Súčasťou programu bude predstavenie prvých ambasádorov klimatického paktu EÚ, diskusia o plánovaných prísľuboch klimatického paktu a prednášky špeciálnych hostí o veciach, ktoré môžeme v boji proti zmene klímy robiť všetci.

Komisia počíta s mnohými rozmanitými opatreniami v oblasti klímy, ktoré sa v Európe už zaviedli, a adresuje jednotlivcom, podnikom a organizáciám občianskej spoločnosti výzvu, aby k nim organizovali sprievodné podujatia klimatického paktu. Tieto podujatia umožnia diskusie v rôznych jazykoch, aby sme zasiahli miestne komunity, zamerali sa na konkrétne témy či zdôraznili úlohu konkrétnych skupín alebo sektorov v klimatickom pakte.

Súvislosti

Európska komisia oznámila plány na Európsky klimatický pakt už v politických usmerneniach predsedníčky von der Leyenovej uverejnených v júli 2019. Oznámenie o Európskej zelenej dohode z decembra 2019 obsahovalo podrobnejšie informácie o cieľoch klimatického paktu. Pri zostavovaní dnes uverejneného oznámenia sa zohľadnili aj výsledky otvorenej verejnej konzultácie prebiehajúcej v období marec až jún 2020.

O mam

Odporúčame pozrieť

utecenci, syria

Europoslanci vyzvali EÚ, aby podporovala občanov v neliberálnych systémoch

Dlhodobo etablované liberálne demokracie na celom svete zažívajú znepokojujúce zhoršenie svojich demokratických štruktúr, varujú poslanci. …

Consent choices