Komisia
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Európska komisia predstavila program boja proti terorizmu. Poskytne väčšiu možnosť spolupráce s úradmi

Európska komisia predstavila nový program boja proti terorizmu, ktorého zámerom je zintenzívniť boj proti extrémizmu a terorizmu.

Martina Štefániková zo Zastúpenia EK v SR upresnila, že cieľom programu je „podporiť členské štáty, aby vedeli teroristické hrozby lepšie predvídať, predchádzať im, chrániť sa pred nimi a reagovať na ne“.

Posilnením mandátu Europolu významnejšiu úlohu bude úrad zohrávať v koordinácii spolupráce. Členským štátom bude môcť poskytovať lepšiu operačnú podporu pri vyšetrovaniach.

Program umožní krajinám tiež spracovávať veľké a komplexné súbory údajov, zlepšiť spoluprácu s Európskou prokuratúrou i s partnerskými krajinami mimo EÚ. Užšia spolupráca prispeje aj k vývoju nových technológií.

Prezentovaný program si vytýčil viaceré ciele. K tým najzávažnejším patrí hľadanie slabých miest a budovanie kapacít na predvídanie hrozieb. Znamená to zaistenie kvalitných vstupných údajov pre Spravodajské a situačné centrum EÚ (EU INTCEN) a tiež zriadenie poradných misií na podporu členských štátov pri posudzovaní rizík. Nezanedbateĺná je aj podpora výskumu v oblasti bezpečnosti a investície do nových technológií.

Viac..  Ivan Štefanec: Chcem silné Slovensko v bezpečnej Európe

O Marco Németh

Naším najmladším kolegom je Marco Németh. Je študentom osemročného gymnázia a Milestone Institute v Budapešti. Marco je autorom knihy Európa v Kocke, ktorá zjednodušene vysvetľuje fungovanie Únie, a zachytáva náš život v nej. Vo svojich článkoch prináša informácie o najaktuálnejších udalostiach z domova, zo sveta a najmä z Európskej únie.

Odporúčame pozrieť

Zástupcovia slovenských i európskych inštitúcií diskutovali o priblížení Agendy 2030 pre verejnosť

V rámci projektu spolupráce Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, Úradu podpredsedu vlády …

Consent choices