Výzva na predkladanie ponúk, pokyny na vypracovanie ponúk na zákazku – Hardvérové vybavenie

 

Podklady k dispozícii TU.

 

O red

Odporúčame pozrieť

letecka preprava

EK: nové usmernenia pre lepšiu zrozumiteľnosť práv cestujúcich v leteckej doprave

Komisia uverejnila revidované výkladové usmernenia o právach cestujúcich v leteckej doprave, ktoré uľahčia dodržiavanie predpisov a zharmonizujú presadzovanie …

Consent choices