cestovanie
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Rezort zahraničia vydal nové cestovné odporúčanie pre všetky krajiny

Cestovné odporúčanie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky vydané v súlade s vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky č. 50 zo dňa 20. decembra 2020 odporúča občanom Slovenskej republiky necestovať do zahraničia, z dôvodu aktuálnej epidemiologickej situácie vo väčšine krajín zapríčinenej pandémiou COVID-19.

V súčasnosti platí uvoľnený hraničný režim pri návrate osôb z Austrálie, Číny, Fínska, Írska, Islandu, Japonska, Južnej Kórey, Nórska, Nového Zélandu, Singapuru a Taiwanu.

Kompletné znenie vyhlášky ÚVZ SR č. 50

Karanténne opatrenia:

Pri príchode z krajín, ktoré nie sú uvedené v prílohe vyhlášky ÚVZ SR č. 50, je osoba povinná najneskôr bezprostredne pri vstupe do Slovenskej republiky zaregistrovať sa.

Počas pobytu na území Slovenskej republiky(SR) platí povinnosť preukázať sa, na vyžiadanie príslušníka Policajného zboru Slovenskej republiky, potvrdením o registrácii.

Pre osoby prichádzajúce z krajín, ktoré nie sú uvedené v prílohe vyhlášky ÚVZ SR č. 50 sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí do doby získania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19. Osoba je povinná podrobiť sa laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19 najskôr v piaty deň izolácie v domácom prostredí.

V prípade, ak osoba prichádza z krajiny Európskej únie(EÚ) neuvedenej v zozname krajín s uvoľneným hraničným režimom, Lichtenštajnska alebo Švajčiarska, je možné ukončiť izoláciu aj bez vykonania laboratórneho testovania, a to pri bezpríznakovom priebehu izolácie dovŕšením jej 10. dňa.

V prípade návratu z krajín EÚ (okrem Fínska a Írska), Lichtenštajnska alebo Švajčiarska je umožnené vyhnúť vyššie uvedeným karanténnym a registračným povinnostiam preukázaním sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 vystaveným laboratóriom mimo územia SR (pri návrate z Česka alebo Rakúska platí možnosť preukázať sa negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 podľa prílohy č. 5 vyhlášky ÚVZ SR č. 50, vykonaným v laboratóriách na území Rakúska alebo Česka), nie starším ako 72 hodín pred príchodom do SR. Táto povinnosť sa nevzťahuje na osoby, ktoré majú v SR trvalý alebo prechodný pobyt a sú občanmi EÚ, Islandu, Nórskeho kráľovstva, Lichtenštajnského kniežatstva alebo Švajčiarskej konfederácie a ktoré zároveň za posledné 3 mesiace pred vstupom na územie SR prekonali ochorenie COVID-19 a sú schopné sa pri vstupe na územie SR preukázať potvrdením (vzor potvrdenia je uvedený v prílohe č. 3 vyhlášky ÚVZ č. 50). Uvedené neplatí pre osoby vracajúce sa zo Spojeného kráľovstva.

Viac..  Ukrajina: Zelenskyj podporil vytvorenie jednotnej roamingovej zóny s EÚ

Ministerstvo zároveň upozorňuje, že pre osoby staršie ako 10 rokov, na ktoré sa vzťahuje rozsah výnimiek a domácej izolácie podľa §5 aktuálne platnej vyhlášky ÚVZ SR č. 50, platí nutnosť preukázania sa pri vstupe na územie SR potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 14 dní alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 14 dní.

Pravidlá domácej izolácie a organizáciu testovania na ochorenie COVID-19, alebo ich na vyžiadanie môže poskytnúť miestne príslušný regionálny Úrad verejného zdravotníctva SR.

Ministerstvo tiež odporúča všetkým občanom SR nachádzajúcim sa v zahraničí, aby využili možnosť dobrovoľnej registrácie na webovom sídle Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie Svetobežka, dostupná pre Android alebo iOS.

V prípade núdze sa môžu občania obrátiť na zastupiteľský úrad Slovenskej republiky akreditovaný pre konkrétny štát, v ktorom sa občan nachádza, alebo na Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (02/5978 5978).

O mam

Odporúčame pozrieť

mladi ludia, cestovanie

35.511 mladých ľudí a 437 Slovákov precestuje Európu zadarmo cez DiscoverEU

Európska komisia (EK) v pondelok oznámila, že 35.511 mladých ľudí vrátane 437 Slovákov dostane vďaka …

Consent choices