europsky parlament
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Rok 2020 podľa našich europoslancov: Korona, rozpočet EÚ, záchrana ekonomiky i klímy

Boj s koronou, dlhodobý rozpočet, záchrana ekonomiky, klímy a zdravia – zhodnotenie roka 2020 našimi europoslancami

Ivan Štefanec (EĽS): Hlavnou prioritou Európskeho parlamentu bol boj proti zdravotným a ekonomickým následkom koronakrízy. Podarilo sa nám zostaviť balík pomoci pod názvom Fond obnovy a mobilizovať aj ďalšie zdroje. Tieto peniaze pôjdu aj na rozvoj digitalizácie, malého a stredného podnikania, vedy, výskumu a zelené technológie, ktoré pomôžu našej planéte. Verím, že v roku 2021 bude kríza nielen postupne odznievať, ale naštartujeme aj nový hospodársky rast. 

Monika Beňová (S/D): Rok 2020 v prípade aktivít Európskeho parlamentu najvýraznejším spôsobom ovplyvňovala kríza spôsobená pandémiou vírusu COVID-19 a vyrovnávanie sa s jej dôsledkami. Novinkou bol aj dištančný spôsob rokovania, tak v prípade výborov, ako aj plenárnych schôdzí. Koronavírus ovplyvnil aj výkon mojich povinností ako kvestorky, keďže som počas prvej jarnej vlny zodpovedala za plnenie úloh zameraných na prijímanie príslušných opatrení, vrátane bezpečnostných a preventívnych, či úpravy pracovných kontraktov v Európskom parlamente. Predsedala som tiež výboru, ktorý sa zaoberá problematikou obťažovania na pracovisku, pričom počas pandémie sa nám v priebehu roka bohužiaľ zvýšil počet prípadov obťažovania cez internet. Za najdôležitejšie v činnosti Európskeho parlamentu počas končiaceho roka považujem otázky súvisiace s prípravou európskeho rozpočtu na nasledujúce sedemročné obdobie, ako aj záchranného balíka EÚ budúcej generácie. Prioritu mali tiež záležitosti týkajúce sa zelenej transformácie Európy, ktoré musia byť aj do budúcnosti nevyhnutne zamerané na posilňovanie postavenia európskeho priemyslu, udržanie zamestnanosti a zvyšovanie kvality života európskych občanov.

Lucia Ďuriš Nicholsonová (EKR): Tento výnimočne ťažký rok v Európskom parlamente rezonovali najmä dve témy, expresne sme schvaľovali bezprecedentnú hospodársku pomoc členským štátom zasiahnutým koronavírusom, určená bola napríklad podnikom v ťažkostiach, ale aj ľuďom odkázaným na materiálnu pomoc a štátom poskytla finančnú injekciu, bez ktorej by kríza zasiahla ešte viac tých najzraniteľnejších. Za obrovský úspech ale jednoznačne považujem to, že sme v parlamente presadili podmieňovanie distribúcie európskych fondov dodržiavaním pravidiel právneho štátu a bojom proti eurofondovej korupcii, čím sme pokročili v dlhotrvajúcom zápase o ochranu týchto hodnôt, ktoré boli vo viacerých štátoch postupne oslabované a spoločné zdroje tak neboli v prospech všetkých, ale len vyvolených.

Michal Šimečka (Obnovme Európu): Najväčšiu radosť mi urobila politická odvaha, ktorú sme v tomto roku v Európskom parlamente ukázali. Schválenie rozpočtu sme podmienili novým mechanizmom pre právny štát, vďaka čomu nadobudol skutočne účinnú podobu a nebude možné ho jednoducho obísť. Ak budú autoritárski lídri ako Viktor Orbán pokračovať v pošliapavaní demokratických hodnôt, znásilňovaní spravodlivosti a rozkrádaní európskych, a teda aj našich peňazí, stratia kontrolu nad prerozdeľovaním eurofondov. Som rád, že naša liberálna frakcia bola v tejto téme lídrom, a osobne ma teší, že k boju za právny štát prispelo aj schválenie tzv. Šimečkovej správy. Verím, že odvahu a líderstvo ukážeme aj v roku 2021 – či už v boji s pandémiou a jej ekonomickými následkami, ale aj s prehlbujúcou sa klimatickou krízou. Tento rok je dôkazom, že posilnením spolupráce dokážeme čeliť akejkoľvek výzve.  

Vladimír Bilčík (EĽS): Rok 2020 bol pre nás všetkých náročným obdobím, pričom pandémia najsilnejšie udrela práve na ľudí, ktorí to už mali ťažké. Ako europoslanec som sa snažil urobiť všetko preto, aby sme dôsledky korona krízy zmierňovali prostredníctvom európskej pomoci a spolupráce. Za úspech považujem rýchle schválenie financií na podporu zdravotníctva v členských krajinách, európsku podporu pri vývoji očkovacej látky proti Covid-19, ktorá na Slovensko dorazí ešte tento rok a schválenie európskeho fondu obnovy, ktorý nám dáva šancu premeniť Slovensko na modernú a zelenú krajinu. Osobne si vážim, že mi kolegovia z najsilnejšej politickej frakcie v europarlamente dali dôveru ako ich hovorcovi v osobitnom výbore pre boj s dezinformáciami. Som presvedčený, že práve účinný zápas s konšpiráciami a hoaxami nám pomôže zvládnuť úspešne aj boj s pandémiou. 

Martin Hojsík (Obnovme Európu): Uplynulý rok sme videli silu európskej spolupráce, keď sme ako únia dokázali pohotovo reagovať na koróna krízu. V Európskom parlamente sme pretlačili návrhy na posilnenie našej ekonomiky, ktorá utrpela pandémiou – bude tak odolnejšia a pripravená čeliť ďalším krízam, aj tej klimatickej. A hlavne bude slúžiť ľuďom. Presadili sme aj ambiciózny cieľ zníženia emisií skleníkových plynov a od tohto roku pôjde tretina rozpočtu únie na boj s klimatickou krízou, ako aj zvládanie jej následkov. Ochránime tým zdravie a životy ľudí aj na Slovensku. A dokonca desatina celého rozpočtu pôjde na ochranu prírody, čo je skvelá správa pre našu slovenskú prírodu. A tiež pre našich farmárov. Úspešným záverom tohto náročného roku je vyvinutie vakcíny. Som si istý, že práve vďaka európskej spolupráci nebudeme ako Slovensko stáť v poslednom rade, ale aj my dostaneme dostatok vakcíny čo najskôr.

Viac..  M. Lexmann: Pred sexuálnym zneužívaním online musíme deti ochrániť

Miroslav Číž (S/D): Rok 2020 bol určite jeden z najkomplikovanejších. Celá Európa bola negatívne ovplyvnená pandémiou COVID-19. Samozrejme rýchle riešenia, pomoc krajinám a občanom sa stalo našou prioritou. Aj preto považujem za kľúčové schválenie viacročného finančného rámca vo výške 1.824 bilióna eur. Okrem toho považujem za prioritu investovať do digitalizácie európskeho priemyslu čo som aj zdôrazňoval ako tieňový spravodajca pri práci na dokumente o novej Európskej industriálnej stratégií. Stimulovanie malých a stredných podnikov považujem taktiež za jeden z kľúčových faktorov pre revitalizáciu európskej ekonomiky. Za dobré správy pokladám napríklad pokrok k dosiahnutiu zdaňovania digitálnych gigantov a debatu o európskej minimálnej mzde.

Robert Hajšel (S/D): Aj keď mal byť tento rok v Európskom parlamente rokom sústredenia sa hlavne na boj s klimatickými zmenami, v dôsledku pandémie COVID-19 sme sa museli zaoberať najmä schvaľovaním legislatívnych opatrení, ktoré prispeli k riešeniu zdravotných a najmä ekonomicko-sociálnych dôsledkov koronakrízy. Som rád, že sme Európsku komisiu  prinútili urýchlene obstarať chýbajúce zdravotnícke pomôcky a nakoniec aj celé portfólio nielen účinných, ale aj bezpečných vakcín proti ochoreniu COVID-19.  Podarilo sa nám schváliť aj sedemročný rozpočet EÚ a záchranný balík opatrení na obnovu krízou utlmenej ekonomiky. K jeho vytvoreniu som prispel aj ja ako tieňový spravodajca k Fondu pre spravodlivú transformáciu, ktorý pomôže aj slovenským regiónom, najmä Hornej Nitre a Východnému Slovensku. Teraz je len na našej vláde, ako bezprecedentnú sumu európskych peňazí využije nielen na rozbehnutie ekonomiky, ale aj potrebný modernizačný posun spoločnosti pre blaho všetkých ľudí. 

Eugen Jurzyca (EKR): Nepochybne koronakríza sa stala tento rok najväčším krátkodobým problémom celého sveta, veľké pozitívum je, že si krajiny dokázali veľmi rýchlo vymieňať najlepšie praktiky boja proti nej. Od ROR (ruky, odstup, rúška), až po vývoj distribúciu testov a vakcín. Verím, že výmena najlepších praktík bude pokračovať aj pri riešení ekonomických problémov a aj v dobrých časoch. Pokiaľ ide o Európsky parlament, osobitne by som vyzdvihol spružnenie čerpania eurofondov či podporu vývoja vakcín a ich nákup.

Michal Wiezik (EĽS): Najväčším úspechom roku 2020 je fakt, že sme si uvedomili, že zvládnutie COVID-19 pandémie nemôže byť postavené na výhovorkách a bezbrehom rozvoji konzumu. Environmentálne ciele, ochrana klímy a biodiverzity nie sú prekážkou nášho rozvoja, ale naopak a úplne správne, jeho nevyhnutným predpokladom. Európsky parlament schválil ambiciózne ciele pre zníženie emisií a dosiahnutie uhlíkovej neutrality a na tomto základe stavia aj plán obnovy a financovania EÚ.

Miriam Lexmann (EĽS): Hoci rozbeh a prvé reakcie na pandémiu začiatkom roka boli pomalšie, Únia dokázala prijať bezprecedentné rozhodnutia a poskytnúť doposiaľ najväčší balík finančnej pomoci nielen na boj s koronavírusom a jeho dopadmi, ale v rámci prijatého rozpočtu na roky 2021-2027 aj na ďalšie reformné plány EÚ a vysporiadanie sa s ekonomickým dopadom pandémie. Zlou správou pre občanov je dokonaný Brexit. Osobne ma teší, že sa mi podarilo presadiť niekoľko návrhov, ktoré môžu ľuďom priamo pomôcť. Či už ide o vyššie ohodnotenie materskej a rodičovskej dovolenky ako aj ich zápočet do dôchodku, nediskriminačné začleňovanie a rešpektovane seniorov a osôb so zdravotným postihnutím na európskom trhu práce alebo posilnenie prístupu ku kvalitnejšiemu vzdelávaniu v kontexte starnúcej EÚ, hospodárskeho rastu a sociálnej súdržnosti. Úspešne som sa zasadzovala, aby líderstvo EÚ v oblasti umelej inteligencie strážilo jej etický rozmer.

Peter Pollák (EĽS): V čase, keď pandémia spôsobuje obrovské škody na zdraví ľudí a ekonomike bolo nevyhnutné, aby sa Únia zjednotila. Európsky parlament v boji proti pandémii koronavírusu prijal niekoľko strategických dokumentov, Plán obnovy, ktorého primárnym cieľom je zmierniť dopady krízy na ekonomiku prostredníctvom programov a reforiem v oblasti zdravotníctva, vzdelávania, digitalizácie či zelenej ekonomiky, ako aj Európsku zdravotnú úniu, vďaka ktorej členské štáty budú omnoho lepšie a hlavne koordinovane chrániť zdravie občanov, vďaka ktorej napríklad Európa bude postupovať spoločne pri obstaraní vakcíny na Covid-19 pre všetkých ľudí z EÚ.

O mam

Odporúčame pozrieť

M. Hojsík: Dôležitý krok k dosiahnutiu spravodlivosti pre obyvateľov Zemplína

Podpredseda Európskeho parlamentu Martin Hojsík a poslankyňa NR SR Zuzana Mesterová, obaja za Progresívne Slovensko, …

Consent choices