cestovanie
Ilustračné PHOTO: © European Union.

MZV: Cestovné odporúčanie pre všetky krajiny

Cestovné odporúčanie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky vydané v súlade s vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky č. 7 zo dňa 10. januára 2010, odporúča občanom Slovenskej republiky necestovať do zahraničia z dôvodu aktuálnej epidemiologickej situácie vo väčšine krajín zapríčinenej pandémiou COVID-19.

V súčasnosti platí uvoľnený hraničný režim pri návrate osôb z Austrálie, Číny, Fínska, Islandu, Južnej Kórey, Nórska, Nového Zélandu, Singapuru a TaiwanuKompletné znenie vyhlášky ÚVZ SR č. 7 je dostupné na: https://korona.gov.sk/wp-content/uploads/2021/01/ciastka_4_2021.pdf

Karanténne opatrenia:

Pri príchode z krajín, ktoré nie sú uvedené v prílohe vyhlášky ÚVZ SR č. 7, je osoba povinná najneskôr bezprostredne pri vstupe do Slovenskej republiky zaregistrovať sa na webovej stránke https://korona.gov.sk/ehranica/. Počas pobytu na území Slovenskej republiky platí povinnosť preukázať sa, na vyžiadanie príslušníka Policajného zboru Slovenskej republiky, potvrdením o registrácii.

Pre osoby prichádzajúce z krajín, ktoré nie sú uvedené v prílohe vyhlášky ÚVZ SR č. 7 sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí do doby získania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19. Osoba je povinná podrobiť sa laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19 najskôr v piaty deň izolácie v domácom prostredí.

V prípade, ak osoba prichádza z krajiny EÚ neuvedenej v zozname krajín s uvoľneným hraničným režimom, Lichtenštajnska alebo Švajčiarska, je možné ukončiť izoláciu aj bez vykonania laboratórneho testovania, a to pri bezpríznakovom priebehu izolácie dovŕšením jej 10. dňa.

V prípade návratu z krajín EÚ (okrem Fínska), Lichtenštajnska alebo Švajčiarska je umožnené vyhnúť vyššie uvedeným karanténnym a registračným povinnostiam preukázaním sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 vystaveným laboratóriom mimo územia SR (pri návrate z Česka alebo Rakúska platí možnosť preukázať sa negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 podľa prílohy č. 5 vyhlášky ÚVZ SR č. 7, vykonaným v laboratóriách na území Rakúska alebo Česka), nie starším ako 72 hodín pred príchodom do SR.

Viac..  Lepšie práva a lepšie informácie pre cestujúcich v EÚ

Táto povinnosť sa nevzťahuje na osoby, ktoré majú v SR trvalý alebo prechodný pobyt a sú občanmi EÚ, Islandu, Nórskeho kráľovstva, Lichtenštajnského kniežatstva alebo Švajčiarskej konfederácie a ktoré zároveň za posledné 3 mesiace pred vstupom na územie SR prekonali ochorenie COVID-19 a sú schopné sa pri vstupe na územie SR preukázať potvrdením (vzor potvrdenia je uvedený v prílohe č. 3 vyhlášky ÚVZ č. 7).

Ministerstvo zároveň upozorňuje, že pre osoby staršie ako 10 rokov pravidelne prekračujúce hranice z dôvodu dochádzania do zamestnania (tzv. pendleri) pri návrate z Česka, Poľska, Maďarska a Rakúska platí v rámci rozsahu výnimiek nutnosť preukázania sa pri vstupe na územie SR potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 14 dní alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 14 dní.

Pravidlá domácej izolácie a organizácia testovania na ochorenie COVID-19

Na vyžiadanie môže poskytnúť miestne príslušný regionálny Úrad verejného zdravotníctva SR. Ministerstvo tiež odporúča všetkým občanom SR nachádzajúcim sa v zahraničí, aby využili možnosť dobrovoľnej registrácie na webovej stránke ministerstva alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie Svetobežka, dostupná pre Android alebo iOS.

V prípade núdze sa môžu občania obrátiť na zastupiteľský úrad SR akreditovaný pre konkrétny štát, v ktorom sa občan nachádza, alebo na Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (02/5978 5978).

O mam

Odporúčame pozrieť

cestovanie

Lepšie práva a lepšie informácie pre cestujúcich v EÚ

Komisia dnes prijala súbor návrhov zameraných na zlepšenie skúseností cestujúcich a cestujúcich posilnením ich práv. …

Consent choices