znak eura a vlajky
PHOTO © European Union

Budúcnosť peňazí – digitálne euro?

ECB ako inštitúcia, ktorá chráni euro, poskytuje peniaze dvomi spôsobmi: vydávaním bankoviek a prevodom elektronických vkladov do bánk a iných finančných inštitúcií.

Digitalizácia sa rozšírila do všetkých oblastí nášho života a zmenila spôsob, akým platíme. V tejto novej ére by digitálne euro občanom v eurozóne naďalej zaručovalo voľný prístup k jednoduchému, všeobecne akceptovanému, bezpečnému a dôveryhodnému platobnému prostriedku.

Digitálne euro by predstavovalo elektronickú formu peňazí centrálnej banky, ktorá by bola prístupná všetkým občanom a podnikom – rovnako ako bankovky, len v digitálnej podobe. Účelom digitálneho eura nie je nahradiť hotovosť, ale byť jej doplnkom. Spolu ľuďom poskytujú viac platobných možností, pričom uľahčujú samotné platenie a zvyšujú finančnú inklúziu. Eurosystém bude naďalej zabezpečovať prístup k eurovým bankovkám a minciam pre všetkých občanov v celej eurozóne.

Prečo digitálne euro?

Vďaka digitálnemu euru by vaše každodenné platby boli rýchlejšie, jednoduchšie a bezpečnejšie. Mohlo by podporiť digitalizáciu európskeho hospodárstva a aktívne podnecovať inovácie v oblasti maloobchodných platieb. ECB a národné centrálne banky krajín eurozóny posudzujú jeho prínosy a riziká, aby peniaze Európanom i naďalej dobre slúžili.

Aké sú ďalšie výhody digitálneho eura?

Digitálne euro by zachovalo výhody, ktoré nám všetkým prináša euro. Pomohlo by riešiť situácie, v ktorých ľudia prestali uprednostňovať hotovosť.

Pomohlo by zmierniť vplyv mimoriadnych udalostí, ako sú prírodné katastrofy alebo pandémie, keď tradičné platobné služby už nemusia fungovať. Rozhodujúce by mohlo byť aj vtedy, ak by ľudia začali vo veľkej miere využívať zahraničné digitálne platobné prostriedky, čo by mohlo ohroziť finančnú stabilitu a menovú suverenitu v eurozóne.

Kedy bude digitálne euro pripravené?

Počas prípravnej fázy pracujeme na koncepcii, začíname testovať možné modely a diskutujeme so zainteresovanými stranami a medzinárodnými partnermi. Okolo polovice roka 2021 sa rozhodneme, či projekt digitálneho eura spustíme. Nasledovať bude fáza prieskumu požiadaviek používateľov a poskytovateľov služieb.

Vytvorenie bezpečnej, prístupnej a efektívnej digitálnej meny by si vyžiadalo určitý čas. Zabezpečíme, aby systémy, ktoré používame na realizáciu platieb, spĺňali potreby ľudí, ktorí ich používajú.

Ako môže vyzerať?

Na určenie konkrétnej podoby digitálneho eura je ešte priskoro. Odborníci z ECB a národných centrálnych bánk krajín eurozóny stanovili viacero základných požiadaviek, ktoré musí digitálne euro spĺňať, napr. jednoduchá dostupnosť, odolnosť, bezpečnosť, efektívnosť, ochrana súkromia a súlad s právnymi predpismi. Tieto požiadavky nám pomôžu pri definovaní jeho možnej podoby. Aj keď digitálne euro zatiaľ nebolo potrebné, mali by sme byť včas pripravení, ak si ho ďalší vývoj vyžiada.

Viac..  Ivan Štefanec: Vyzývame nepodporovať terorizmus a nasledovať Česko, Fínsko a Švédsko

Bude digitálne euro spravovať ECB?

ECB spravuje euro, či už v podobe bankoviek alebo v digitálnej podobe, v mene občanov Európy. Chceme zabezpečiť, aby bola zachovaná hodnota našich peňazí a aby akákoľvek forma digitálneho eura bola v konečnom dôsledku chránená a regulovaná centrálnou bankou.

Bez ohľadu na jeho podobu a spôsob fungovania by digitálne euro predstavovalo elektronickú formu peňazí centrálnej banky, ktorá by bola prístupná všetkým občanom a podnikom – rovnako ako bankovky, len v digitálnej podobe – na rýchlu, jednoduchú a bezpečnú realizáciu každodenných platieb.

Prečo by digitálne euro nebolo kryptoaktívom?

Kryptoaktíva sa zásadným spôsobom líšia od peňazí centrálnej banky: ich ceny sú nestále, pretože nemajú žiadnu vnútornú hodnotu a nestojí za nimi žiadna spoľahlivá inštitúcia. Ľudia používajúci digitálne euro by mali rovnakú mieru dôvery ako pri hotovosti, pretože obe formy sú kryté centrálnou bankou. Kryptoaktíva, ako napríklad stablecoin, takéto krytie nedokážu poskytnúť.

Nové obzory pre celoeurópske platby

Platobný styk v súčasnosti prechádza zásadnými zmenami a centrálne banky v tomto procese zohrávajú kľúčovú úlohu. Platobný styk v Európe sa musí opierať o konkurenčný a inovatívny trh, ktorý dokáže uspokojovať potreby spotrebiteľov a zároveň zachovávať európsku suverenitu. Vzhľadom na tieto okolnosti sme vypracovali komplexnú stratégiu platieb v digitálnom veku.

Digitálne euro pre digitálny vek

Digitálne euro by bolo digitálnym symbolom napredovania a integrácie v Európe, uviedol pri prezentácii správy o digitálnom eure člen Výkonnej rady Fabio Panetta. ECB od zavedenia eura zodpovedá za udržiavanie dôvery verejnosti v menu. Digitálne euro by bolo spolu s hotovosťou prístupné všetkým. Prinieslo by viac možností a uľahčilo prístup k platobným prostriedkom.

Do 12. januára zbierala NBS aj názory a návrhy verejnosti, ktoré následne vyhodnotia.

(Zdroj: NBS)

O mam

Odporúčame pozrieť

Bulharsko

Zavedenie eura v Bulharsku môže byť posunuté

Snaha bulharskej vlády o prijatie eura je na dobrej ceste, ale jeho zavedenie môže byť …

Consent choices