staroba
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Komisia otvára diskusiu: Odozva na starnutie obyvateľstva a jeho dosah

Európska komisia predstavila zelenú knihu, ktorou otvára širokú politickú diskusiu o výzvach a príležitostiach spojených so starnutím európskej spoločnosti. Skúma v nej dosah tohto výrazného demografického trendu na celé naše hospodárstvo a spoločnosť a vyzýva verejnosť, aby sa počas 12-týždňovej verejnej konzultácie vyjadrila, ako by sme mali na starnutie odpovedať.

Podpredsedníčka Komisie pre demokraciu a demografiu Dubravka Šuica uviedla: „Skutočnosť, že žijeme dlhšie a zdravšie než predchádzajúce generácie je dôkazom, aká je naša sociálna trhová ekonomika silná a úspešná. Ale nesie so sebou aj nové výzvy a ponúka príležitosti, ktoré by sme mali zvážiť. Touto zelenou knihou sa začína diskusia o tom, ako naplno využiť potenciál starnúceho obyvateľstva ako hybnú silu inovácií, a aká odozva by sa mala prejaviť v politikách.

Zelená kniha vytvára pre diskusiu o starnutí obyvateľstva rámec, v ktorom predstavuje rýchlosť a rozsah demografických zmien v našej spoločnosti, ako aj ich vplyv na jednotlivé politiky a otázky, ktoré si v tejto súvislosti treba zodpovedať. Týka sa to celého spektra politík od podpory zdravého životného štýlu a celoživotného vzdelávania až po posilnenie systémov zdravotnej starostlivosti tak, aby sa vedeli postarať o staršie obyvateľstvo. Zdôrazňuje potrebu priviesť viac ľudí na trh práce, vyzdvihuje príležitosti na tvorbu pracovných miest a skúma vplyv starnutia na naše kariéry, životné podmienky, dôchodky, sociálnu ochranu a produktivitu.

V tejto zelenej knihe sa vďaka jej celoživotnému prístupu odzrkadľuje všeobecný dosah starnutia na všetky generácie a obdobia života. Tým podčiarkuje, aké je dôležité nájsť správnu rovnováhu medzi udržateľnými riešeniami našich systémov sociálneho zabezpečenia a posilnením medzigeneračnej solidarity.

Počet starších ľudí v EÚ sa bude v najbližších desaťročiach zvyšovať. Dnes má 20 % populácie nad 65 rokov, do roku 2070 to bude 30 %. Okrem toho podiel ľudí starších ako 80 rokov sa pravdepodobne viac ako zdvojnásobí a do roku 2070 dosiahne 13 %. Podobný nárast sa očakáva aj u ľudí, ktorí by mohli potrebovať dlhodobú starostlivosť, a to z 19,5 milióna v roku 2016 na 23,6 milióna v roku 2030 a 30,5 milióna v roku 2050 (EÚ-27).

Viac..  Pomôžte Ukrajine darovaním mobilných zariadení

Ďalšie kroky

Dnes sa začala verejná konzultácia otvorená pre zainteresovaných občanov a organizácie zo všetkých členských štátov vrátane ich regionálnej a miestnej úrovne. Výsledky tejto konzultácie pomôžu zistiť, akú potrebujú ľudia, ich regióny a komunity podporu. Na základe výsledkov Komisia zváži možnú odozvu v politikách, ktorou by podporila úsilie členských štátov a regiónov o riešenie otázok spojených so starnutím.

Súvislosti

Komisia postavila demografiu do popredia politického programu EÚ. Správa Komisie z júna 2020 o vplyve demografických zmien ukázala, že za posledných 50 rokov sa stredná dĺžka života pri narodení zvýšila u žien aj mužov približne o 10 rokov. Prvým výsledkom tejto správy je dnešná zelená kniha o starnutí, ktorou sa otvára diskusia o hlavných otázkach súvisiacich so starnutím v Európe. Po nej bude nasledovať dlhodobá vízia pre vidiecke oblasti, ktorá sa zameria aj na otázku vyľudňovania

O mam

Odporúčame pozrieť

ludia

Polovica obyvateľov Únie bola vlani staršia ako 44,4 roka

Mediánový vek obyvateľov Európskej únie k 1. januáru 2022 bol 44,4 roka. V porovnaní s …

Consent choices