europsky parlament, brusel
Plenárne zasadnutie poslancov EP. PHOTO: © European Union- EP.

Obehové hospodárstvo: Poslanci chcú sprísniť spotrebné a recyklačné pravidlá

Európsky parlament v stredu prijal komplexný súbor odporúčaní zameraný na dosiahnutie uhlíkovo neutrálneho, udržateľného a netoxického obehového hospodárstva do roku 2050.

Nelegislatívne uznesenie, ktoré plénum schválilo pomerom hlasov 574 (za): 22 (proti): 95 (zdržalo sa hlasovania), je odpoveďou poslancov na nový akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo z dielne Európskej komisie.

Parlament požaduje záväzné ciele v oblasti znižovanie materiálovej a spotrebnej stopy do roku 2030 zamerané na celý životný cyklus a každú kategóriu produktov na trhu EÚ. Komisiu zároveň vyzýva, aby navrhla záväzné ciele týkajúce sa recyklovaného obsahu pre jednotlivé výrobky alebo odvetvia.

Komisia by zároveň podľa poslancov mala do roku 2021 predložiť návrh na rozšírenie pôsobnosti smernice o ekodizajne aj na výrobky, ktoré nie sú spojené so spotrebou energie. Novelizovaná smernica by mala obsahovať normy pre jednotlivé výrobky umiestňované na trh EÚ z hľadiska trvanlivosti, opätovnej použiteľnosti, opraviteľnosti, netoxického charakteru, modernizovateľnosti, recyklovateľnosti, obsahu recyklovaných materiálov a efektívnosti využívania zdrojov a energie. Ďalšie kľúčové návrhy sú zhrnuté tu.

Nevyhnutnosť prechodu na obehové hospodárstvo

Poslanci počas pondelkovej plenárnej rozpravy zdôraznili, že dosiahnutie cieľov Európskeho ekologického dohovoru, známeho tiež pod názvom zelená dohoda, bude možné iba v prípade prechodu Únie na model obehového hospodárstva. Táto zmena zároveň podľa zákonodarcov prinesie nové pracovné miesta a obchodné príležitosti.

Viac..  Komisia navrhuje komplexné monitorovanie na zlepšenie odolnosti európskych lesov

Rečníci tiež požadovali dôslednejšiu implementáciu existujúcej legislatívy v oblasti odpadov a prijatie ďalších opatrení pre kľúčové odvetvia a produkty vrátane textilu, plastov, obalov a elektroniky. Videozáznam plenárnej rozpravy je k dispozícii tu.

Súvislosti

Európska komisia prijala v marci 2020 nový akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo s názvom „Za čistejšiu a konkurencieschopnejšiu Európu‟. Výbor EP pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín diskutoval o novom akčnom pláne v októbri a koncom januára 2021 naň zareagoval nelegislatívnym uznesením, ktoré predložil plénu EP.

Dizajn výrobkov je zodpovedný až za 80% ich celkového vplyvu na životné prostredie. V najbližších štyridsiatich rokoch by sa celosvetová spotreba materiálov mala zdvojnásobiť a množstvo každoročne produkovaného odpadu by malo do roku 2050 vzrásť o 70%. Polovica celkových emisií skleníkových plynov a viac ako 90 % straty biodiverzity a nedostatku vody je spôsobená ťažbou a spracovaním zdrojov.

O mam

Odporúčame pozrieť

auto

Obehové hospodárstvo: EK navrhla, čo s vozidlami po skončení životnosti

Komisia navrhla opatrenia na posilnenie obehovosti automobilového priemyslu, ktoré sa týkajú dizajnu, výroby a spracovania vozidiel po …

Consent choices