PHOTO © European Union / EuroparlTV

Laureátom Ceny európskeho občana sa stala Olympiáda ľudských práv

Olympiáda ľudských práv (OĽP) získala Cenu európskeho občana za rok 2020. Ocitne sa tak medzi ďalšími laureátmi zo všetkých krajín Európskej únie. Rozhodla o tom porota súťaže zložená z poslancov Európskeho parlamentu, zástupcu národnej občianskej spoločnosti a zástupcu národnej mládežníckej organizácie.

OĽP stredoškolskej mládeže je súťaž, ktorá sa  realizuje prostredníctvom testov, poznatkovo-postojovou prezentáciou téz, riešením modelových prípadov/situácií, obhajobou písomných prác a riešením finálových zadaní. Súťaž je trojúrovňová, prebieha v školských a krajských kolách a vrcholí v celoštátnom kole. Cieľom Olympiády ľudských práv je prispieť k ľudskoprávnemu vzdelávaniu, vzdelávaniu k demokratickému občianstvu, celkovej kultivácii poznatkov a postojov študujúcej mládeže a tým k posilňovaniu základných pilierov demokracie. Krajské kolá OĽP budú prebiehať aj v týchto dňoch, aj v spolupráci s Kanceláriou Európskeho parlamentu.

„Olympiáda ľudských práv (OĽP) je nesmierne poctená udelením Ceny Európskeho občana. Pre organizátorov, celoštátnu komisiu, krajské komisie, o. z. OLYMP, stovky učiteľských a tisícky žiackych účastníčok a účastníkov, stredné školy, alumni OĽP ale aj všetkých partnerov je to úžasná vzpruha v 25. roku  intenzívnej práce v prospech európskeho demokratického občianstva a ľudských práv, „povedala Dagmar Horná, predsedníčka celoštátnej komisie OĽP.

Európsky parlament každoročne udeľuje Cenu európskeho občana za výnimočné výkony v oblasti podpory vzájomného porozumenia a užšej integrácie medzi občanmi členských štátov, cezhraničnej alebo nadnárodnej spolupráce v rámci EÚ, nadnárodnej kultúrnej spolupráce, ktorá prispieva k posilneniu európskeho ducha, za príspevok k projektom, ktoré súvisia s Európskym rokom, či za činnosti, ktoré sú prejavom hodnôt zakotvených v Charte základných práv EÚ.

Viac..  Ceny REGIOSTARS za prelomové projekty financované EÚ za rok 2023 sú udelené

Laureát si cenu prevezme na online ceremónii, ktorú zorganizuje Kancelária Európskeho parlamentu.

V predchádzajúcich rokoch cenu za Slovensko získali Divadlo z pasáže, fotograf Šymon Kliman, predsedníčka Ligy proti rakovine Eva Siracká, kultúrny a spoločenský zväz Csemadok či bloger Ján Benčík.

Viac info k cene aj jej novému ročníku-2021, ktorý bude vyhlásený v marci:

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/sk/be-heard/prizes

ttps://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-citizen-s-prize-2020_14809_pk

O mam

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Nevzdávajme boj s dezinformáciami a propagandou na školách

Europoslanec a vedúci slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane Ivan Štefanec (KDH) sa stretol s …

Consent choices