Refugees and immigrants wait to get onboard ships at the port of Mytilene, on the eastern island of Lesbos, on Wednesday, November 4, 2015.

I. Brocková: Uvedomujeme si povinnosť chrániť tých, ktorí utekajú pred prenasledovaním a útlakom

Vo svete je vyše 26 miliónov utečencov, ktorí boli nútení nedôstojne utiecť zo svojich domovov pred prenasledovaním a útlakom. Polovicu z nich tvoria osoby mladšie ako 18 rokov. O spolupráci rezortu zahraničia pri poskytovaní ochrany a pomoci tejto zraniteľnej skupine ľudí 23. februára 2021 hovorila štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková s novým regionálnym predstaviteľom Úradu vysokého komisára Organizácie Spojených národov (UNHCR) pre utečencov so sídlom v Budapešti Rolandom Schillingom.

„Musíme striktne rozlišovať medzi nelegálnou migráciou a migráciou osôb, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu a pomoc a sú nútené hľadať útočisko mimo domova,“ zdôraznila Ingrid Brocková, pričom potvrdila silný záväzok slovenskej vlády dodržiavať medzinárodné normy ochrany vysídlených ľudí a ich ľudských práv. „Hlásime sa k primárnej povinnosti chrániť tých, ktorí utekajú pred vojnou a prenasledovaním,“ povedala štátna tajomníčka.

Ďalej vyzdvihla strategický záujem Slovenska podporovať medzinárodnú spoluprácu pri riešení rozsiahlych presunov utečencov a dlhotrvajúcich utečeneckých situácií. „Slovensko podporuje realizáciu záväzkov z 1. Globálneho fóra o utečencoch v Ženeve, aby utečenecké komunity a hostiteľské krajiny dostali pomoc a podporu, ktorú potrebujú,“ povedala Brocková.

Nebývalý príchod utečencov a migrantov do Európskej únie v rokoch 2015-2016 poukázal na rad nedostatkov a medzier v politikách EÚ v oblasti azylu, vonkajších hraníc a migrácie. EÚ sa v reakcii na tieto výzvy už niekoľko rokov usiluje o reformu. Štátna tajomníčka sa v tejto súvislosti vyjadrila, že „Slovensko presadzuje konštruktívny prístup v rokovaniach o reforme pravidiel EÚ v oblasti azylu s cieľom zaviesť efektívne, fungujúce a udržateľné riešenia na európskej úrovni.“ Dodala, že tieto riešenia „musia zohľadniť záujmy všetkých členských krajín Únie.“

V rozhovore štátna tajomníčka poukázala tiež na prácu MZVEZ SR pri poskytovaní materiálnej humanitárnej pomoci pre utečenecké komunity v EÚ i mimo nej. Ocenila zároveň reakciu UNHCR na pandémiu COVID-19 a pomoc spojenú s masívnym nárastom humanitárnych potrieb utečencov a vysídleného obyvateľstva.

Viac..  EK dá členským štátom podporu vyše 250 miliónov eur na posilnenie riadenia migračných tokov

Za rezort diplomacie vyjadrila podporu predĺženiu trojstrannej dohody medzi vládou Slovenskej republiky, Úradom vysokého komisára OSN pre utečencov a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu, na základe ktorej prebiehal od roku 2009 humanitárny transfer utečencov cez územie SR do cieľových krajín.

Agentúra OSN pre utečencov (UNHCR) vznikla v roku 1950 s cieľom pomáhať v dôsledku vojnového konfliktu presídleným obyvateľom Európy a mala po troch rokoch zaniknúť. Žiaľ, 70 rokov po jej vzniku, vysídlené osoby, vrátane utečencov dnes tvoria jedno percento svetovej populácie. Nárast ich počtu za posledné dve desaťročia spôsobujú občianske vojny či politické represie v nedemokratických režimoch. V poslednom období čoraz viac aj humanitárne krízy vyvolané extrémnymi výkyvmi počasia spôsobenými klimatickou zmenou. Dlhodobý trend vo svete je, že čoraz viac ľudí na úteku zotrváva v situácii pretrvávajúceho núteného vysídlenia dlhé roky, bez vyriešenia svojej situácie. Regionálne zastupiteľstvo UNHCR v strednej Európe, ktoré zastrešuje Slovensko, Česko, Slovinsko, Moldavsko a Maďarsko, pôsobí vo viacerých oblastiach. Presadzuje práva utečencov, informuje verejnosť a vytvára partnerstvá so štátnymi orgánmi a občianskou spoločnosťou.

O mam

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Deti musia byť pred nebezpečnými hračkami dostatočne chránené

Výbor Európskeho parlamentu pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa pripravuje návrh správy týkajúci sa nariadenia …

Consent choices