lockdown
PHOTO: Ilustračné.

Viac ako 2 milióny ľudí na Slovensku je stále mimo lockdownu

Napriek takmer 2 mesiace starým upozorneniam inštitútu IstroAnalytica na skutočnosť, že v „lockdowne“ zavedenom v januári nie je viac ako 2 milióny ľudí, nedošlo k racionálnemu sprísneniu opatrení:

1. V SR sa ďalej v práci stretáva vyše 700 tisíc ľudí. Spolu s ich rodinnými príslušníkmi sa tak „lockdown“ netýka viac ako 2 miliónov ľudí. Zamestnanci sa navyše po príchode na pracovisko spolu prezliekajú v šatniach, využívajú počas dňa spoločné toalety, spoločne sa stravujú a po spoločne odpracovanej zmene následne spolu opäť cestujú domov. Ide o zamestnancov pracujúcich v relevantných priemyselných odvetviach bez administratívnych pracovníkov. Uvedené čísla vypočítali v inštitúte stredoeurópskych štúdií IstroAnalytica na základe dostupných údajov zo Štatistického úradu SR.

2. Aj naďalej teda pretrváva absurdná situácia, v ktorej je bránené sa stretávať s najbližšou rodinou ako sú rodičia, deti nechodia do školy a športovci nemôžu trénovať ani na vonkajších plochách, ale zároveň naplno fungujú podniky, v ktorých sa intenzívne stretávajú tisíce ľudí dochádzajúcich denne do práce z desiatok dedín a miest.

3. Vláda ponechala testovanie na samotné podniky a venovala energiu plošnému testovaniu. Plošné antigénové testovanie podporuje neželanú mobilitu obyvateľstva, ktoré, vďaka testovaním vzbudenej mylnej predstave o neinfekčnosti otestovaných ľudí, poľavuje z bezpečnostných návykov a v dodržiavaní protiepidemických opatrení.

4. IstroAnalytica stále považuje za správne cielené, intenzívne a pravidelné testovanie pracujúcich zamestnancov a ich rodinných príslušníkov na pracovisku a v testovacích centrách. Toto testovanie by mala zorganizovať a financovať vláda SR.

5. Tak isto považuje IstroAnalytica za správne zintenzívniť trasovanie a cielené testovanie v lokalitách najviac postihnutých pandémiou, alebo v lokalitách, kde na základe analýzy dát existuje predpoklad zvýšeného šírenia nákazy.

Viac..  Eugen Jurzyca: Prichádza moment, kedy fond obnovy zvýši dane. Bohatým aj chudobným.

6. Presne cielený a striktne časovo obmedzený tvrdý lockdown, vrátane zatvárania najviac exponovaných podnikov v najviac ohrozených a hlavne v blízkej budúcnosti najviac ohrozených okresoch SR, mal byť zavedený už v januári. IstroAnalytica opätovne vyzýva na zavedenie kompenzácie pre takto zavreté podniky.

„Dáta v centre riešenia verejných politík“

Inštitút stredoeurópskych štúdii IstroAnalytica je nezávislou mimovládnou organizáciou (občianskym združením), ktorej cieľom je zvyšovať kvalitu verejných politík, verejnej diskusie a v neposlednom rade aj kvalitu politických rozhodnutí na základe používania overených údajov, dát a faktov, ako aj zvyšovať životnú úroveň a zlepšovať kvalitu života obyvateľov SR zefektívňovaním verejných politík na všetkých úrovniach.

Inštitút IstroAnalytica bol založený v júni 2020 a jeho hlavný tím tvoria skúsení, angažovaní a dynamickí odborníci, ktorí spájajú svoje viac ako 20 ročné pracovné skúsenosti v rôznych odvetviach súkromného a verejného sektora s preukázateľnými schopnosťami v oblasti manažmentu, analýzy a nastavovania verejných politík, strategického poradenstva, komunikácie a vzťahov so štátnymi orgánmi.

www.istroanalytica.org

O red

Odporúčame pozrieť

lockdown

IstroAnalytica: Lockdown naplno neúčinkuje na viac ako 2 milióny ľudí

Napriek lockdownu a sprísneným opatreniam v nitrianskom okrese sa v SR ďalej v práci stretáva …

Consent choices