Minister vnútra R. Mikulec a veľvyslanec VB Nigel Baker. PHOTO: MVSR

Minister vnútra Mikulec diskutoval s veľvyslancom Veľkej Británie aj o Slovákoch na britských ostrovoch

Minister vnútra SR Roman Mikulec prijal veľvyslanca Spojeného kráľovstva Nigela Bakera. Predmetom ich diskusie boli najmä témy vzájomnej policajnej spolupráce, problematiky obchodovania s ľuďmi, problematiky strelných zbraní, brexitu, či  boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí.

Vzájomná spolupráca policajných útvarov oboch krajín bola za uplynulé obdobie na veľmi vysokej úrovni a obe strany ju hodnotia ako bezproblémovú. Išlo napr. o oblasť nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami, či spoločné praktické cvičenie zásahových jednotiek a iné. V oblasti boja proti praniu špinavých peňazí veľmi dobre funguje medzinárodná spolupráca s National Crime Agency (NCA), ktorá priamo spolupracuje s našou Finančnou spravodajskou jednotkou.

V Spojenom kráľovstve žije podľa dostupných zdrojov viac ako 100 tisíc občanov SR, aj preto je spolupráca Slovenska a Veľkej Británie v oblasti boja proti terorizmu, obchodovaniu s narkotikami, organizovanému zločinu, obchodovaniu s ľuďmi a výmena informácií veľmi dôležitá,“ zdôraznil po stretnutí minister vnútra SR R. Mikulec.

Ďalšou z tém bolo zapracovanie smernice Rady EÚ o kontrole získavania a vlastnenia zbraní, ktoré doposiaľ neboli v slovenskom zákone o strelných zbraniach a strelive prebraté. K problematike strelných zbraní prebieha aktuálne na Slovensku legislatívny proces novely zákona o strelných zbraniach a strelive, ktorou sa do právneho poriadku SR preberajú ustanovenia smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ. Účinnosť novely sa predpokladá v lete 2021. Britská strana túto aktivitu víta.

Viac..  EP spochybnil maďarské predsedníctvo, obáva sa stavu hodnôt EÚ v Maďarsku

Veľvyslanec Spojeného kráľovstva na záver stretnutia otvoril aj debatu o novele zákona, ktorá rieši pobyt občanov Veľkej Británie a ich rodinných príslušníkov na území Slovenskej republiky po Brexite. V súvislosti s otázkou veľvyslanca Spojeného kráľovstva o prípadnom predĺžení lehoty na vybavenie nových dokladov, rezort vnútra neuvažuje o navrhovaných zmenách a dátum 30. júna 2021 naďalej ostáva finálnym termínom na ich výmenu. Tá sa týka približne 2,5 tisíc britských občanov, ktorí žijú  na Slovensku. V prípade, ak si občania Veľkej Británie a ich rodinní príslušníci nevymenia doklady o pobyte do 30. júna 2021, v žiadnom prípade nestrácajú svoje právo na pobyt na území Slovenskej republiky, ktoré im vyplýva z dohody o vystúpení, avšak ich doklady sa stanú neplatnými.

O mam

Odporúčame pozrieť

brexit

Európska komisia a vláda Spojeného kráľovstva sa dohodli

Európska komisia a vláda Spojeného kráľovstva dnes dosiahli základnú politickú dohodu o  rámci Windsor. Ide …

Consent choices