europsky parlament
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Parlament schválil program strategických a inovatívnych investícií InvestEU

Poslanci v utorok schválili nový program InvestEU, ktorý má zmobilizovať verejné a súkromné investície a zjednodušiť prístup k ich financovaniu. Plénum odobrilo predbežnú dohodu vyjednávačov Európskeho parlamentu a Rady (ministrov) EÚ na pravidlách fungovania nového investičného programu pomerom hlasov 496 (za): 57 (proti): 144 (zdržalo sa hlasovania).

Program InvestEU by mal pomocou záruky v objeme 26 miliárd eur (v bežných cenách) vyčlenenej v rozpočte EÚ zmobilizovať 400 miliárd eur, ktoré by mali byť v období 2021 – 2027 preinvestované v celej Európskej únii. Nový program, ktorý je súčasťou balíka obnovy EÚ pre budúce generácie s celkovým rozpočtom 750 miliárd eur, má podporovať strategické, udržateľné a inovatívne investície a pomôcť riešiť zlyhania trhu, suboptimálne investičné situácie a nedostatok investícií v cieľových sektoroch.

Udržateľné a strategické investície

Program InvestEU sa zameria na podporu strategických investícií do produkcie farmaceutických výrobkov a zdravotníckych pomôcok a potrieb, ktoré sú v období pandémie nevyhnutné, ako aj komponentov a zariadení pre informačné a komunikačné technológie v EÚ. Pomôže tiež financovať udržateľné projekty s dokázateľne pozitívnym sociálnym vplyvom a vplyvom na životné prostredie a klímu. Tieto projekty musia budú musieť rešpektovať zásadu „nespôsobenia významnej škody“, čo znamená, že nesmú mať nepriaznivý vplyv na plnenie cieľov EÚ v oblasti životného prostredia a sociálnej oblasti.

Poslanci navyše zabezpečili, aby program InvestEU prispel k dosiahnutiu cieľa vyčleniť do roku 2027 minimálne 30% finančných prostriedkov EÚ na splnenie klimatických cieľov. Investície v rámci programu by tiež mali smerovať na podporu malých a stredných podnikov, ktoré zasiahla pandémia mimoriadne tvrdo a ktorým preto hrozí platobná neschopnosť.

Dodatočné investície vo výške približne 400 miliárd eur

Záruka z rozpočtu EÚ, ktorá by mala prispieť k mobilizácii dodatočných investícií vo výške 400 miliárd eur v celej Európskej únii, sa použije na tieto ciele:

  1. udržateľná infraštruktúra: približne 38%
  2. výskum, inovácie a digitalizácia: 25%
  3. malé a stredné podniky: približne 26%
  4. sociálne investície a zručnosti: približne 11%.
Viac..  Ekonomika eurozóny v 3. štvrťroku klesla

Európsky investičný fond (EIF), ktorý prispeje k realizácii programu InvestEU, získa navyše dodatočnú sumu vo výške 375 miliónov eur.

Vyhlásenia spravodajcov

José Manuel Fernandes (EPP, PT), spravodajca Výboru EP pre rozpočet, počas utorkovej rozpravy uviedol: „EÚ potrebuje verejné a súkromné investície, aby sa mohla stať konkurencieschopnejšou, produktívnejšou a aby podporila svoju teritoriálnu súdržnosť. Program InvestEU prináša dodatočné prostriedky na realizovanie projektov, ktoré by inak neuzreli svetlo sveta. Naše strategické odvetvia, napríklad farmaceutické, by mali byť nezávislé. Musíme pomôcť regiónom, ktoré trpeli najviac,‟ zdôraznil a dodal, že „občania EÚ si zaslúžia investície a vysoko kvalitné pracovné miesta.‟

Irene Tinagli (S&D, IT), spravodajkyňa Výboru EP pre hospodárske a menové veci, dodala: „Presmerovali sme viac prostriedkov na dosiahnutie environmentálnych cieľov, na podporu malých a stredných podnikov, ktoré doplatili na pandémiu, a podarilo sa nám urobiť z programu InvestEU kľúčovú súčasť plánu obnovy EÚ pre budúce generácie. Nakoľko nám program InvestEU pomôže aj s ozdravením po pandémii, vytvorili sme synergie medzi mechanizmom na podporu obnovy a odolnosti, čo členským štátom umožní zrealizovať časť svojich plánov obnovy a odolnosti prostredníctvom programu InvestEU.‟

Ďalší postup

Po Európskom parlamente musí nariadenie schváliť aj Rada (ministrov) EÚ. Do platnosti vstúpi dvadsať dní po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.

O mam

Odporúčame pozrieť

EK zvýši maximálnu sumu investičnej pomoci pre región Západné Slovensko o 10 %

Schválená zmena mapy regionálnej pomoci Slovenska Európskou komisiou (EK) umožní poskytnúť vyššie maximálne sumy pomoci …

Consent choices