zdravie
Ilustračné PHOTO: © European Union.

VYSVETĽUJEME: Európsky parlament schváil program EU4Health za viac ako 5 mld. eur. Na čo sa tento program zameriava?

Európsky parlament v utorok schválili nový zdravotný program EU4Health so sedemročným rozpočtom 5,1 mld. eur. Jeho úlohou bude pomôcť systémom zdravotnej starostlivosti v EÚ pripraviť sa na budúce zdravotné hrozby a pandémie.

Za návrh hlasovalo 631 (za): 32 (proti): 34 (zdržalo sa hlasovania). Plénum parlamentu tak odobrilo predbežnú dohodu poslancov s členskými štátmi, ktorá upravuje fungovanie nového programu. Program EU4Health by sa mal zamerať na oblasti, v ktorých dokáže EÚ priniesť jasnú pridanú hodnotu, a tým doplniť opatrenia členských štátov. Medzi jeho hlavné ciele patrí posilnenie systémov zdravotnej starostlivosti tým, že podporí členské krajiny pri vzájomnej koordinácii a výmene informácií, ako aj zlepšenie dostupnosti cenovo prijateľnejších liekov a zdravotníckych pomôcok.

http://bit.ly/EN_NEWSLETTER_PRIHLASENIE

Posilnenie cezhraničnej spolupráce

Podľa tlačovej správy EP program má zlepšiť pripravenosť EÚ na závažné cezhraničné hrozby v oblasti zdravia a posilniť systémy zdravotnej starostlivosti v členských štátoch. To znamená, že Únia by mala byť lepšie pripravená na budúce pandémie. Správa však uvádza, že riešiť má aj dlhodobé zdravotné problémy, ako starnutie obyvateľstva či nerovnosti v oblasti zdravia.

Program má orgánom pripraviť aj európsky priestor pre údaje týkajúce sa zdravia, ktorý má byť spojený s elektronickým zdravotníctvom. Tlačová správa uvádza, že program má presadzovať aj prístup ku „kvalitnej zdravotnej starostlivosti vrátane prístupu k starostlivosti o sexuálne a reprodukčné zdravie, zlepšenie duševného zdravia a zrýchlenie boja proti rakovine,“ neuvádza však žiadne podrobnejšie opatrenia. Podľa europoslanca Wiezika však má zabezpečiť aj cenovo dostupné lieky.

Program má prispôsobiť a dplniť existujúce kapacity programu RescEU, ktorý vznikol v roku 2019 a má za cieľ zvýšiť aj ochranu občanov pred katastrofami, ako aj riadenie vznikajúcich rizík, pričom pod sebou združuje flotilu hasičských lietadiel a vrtuľníkov, lekárske evakuačné lietadlá, ako aj zásoby lekárskeho vybavenia a poľné nemocnice, ktoré majú reagovať na možné zdravotné situácie. Tento krok doplnenia mechanizmu civilnej ochrany EÚ europoslanci privítali a počas včerajšej rozpravy tiež poukázali na kľúčovú úlohu nového programu v boji proti nerovnostiam v oblasti zdravia, a to medzi členskými štátmi, ale aj sociálnymi skupinami.

Viac..  Eurokomisia navrhla predĺžiť ochranu pre ľudí z Ukrajiny v EÚ do marca 2005
wiezik
Michal Wiezik, europoslanec /SPOLU, EPP/. PHOTO: European Union 2021

Zachová sa autonómia národných politík 

Podľa návrhu, ktorý europarlament schválil, program zachová autonómiu národných politík v oblasti zdravotníctva, čo ocenilo viacero, aj slovenských, europoslancov. „Program nezasahuje do právomocí členských štátov, ale ponúka nadstavbu potrebnú pre koordinovanú cezhraničnú reakciu na zdravotné hrozby,“ uviedol europoslanec Wiezik.

Návrh aktuálne putuje do Rady EÚ, kde ju musia ministri zo všetkých členských štátov schváliť, a až potom sa môže zverejniť v Úradnom vestníku EÚ a vstúpi do platnosti. Nariadenie sa má podľa návrhu uplatňovať so spätnou účinnosťou od 1. januára 2021.

Celý program a návrh, ktorý prechádza štruktúrami EÚ vznikol ako reakcia na pandémiu koronavírusu, v ktorej v EÚ podľahlo už vyše 800 tisíc ľudí. „Najlepším príkladom je momentálne solidarita, vďaka ktorej sa môže Slovensko spoľahnúť aj na zahraničnú pomoc pri starostlivosti o covid pacientov,“ uviedla europoslankyňa Monika Beňová.

O Marco Németh

Naším najmladším kolegom je Marco Németh. Je študentom osemročného gymnázia a Milestone Institute v Budapešti. Marco je autorom knihy Európa v Kocke, ktorá zjednodušene vysvetľuje fungovanie Únie, a zachytáva náš život v nej. Vo svojich článkoch prináša informácie o najaktuálnejších udalostiach z domova, zo sveta a najmä z Európskej únie.

Odporúčame pozrieť

Europoslankyňa Miriam Lexmann: Ak občania vnímajú problém, treba sa ním zaoberať

Európsky parlament si od predsedníčky Európskej komisie vypočul správu o stave Únie, no reflektuje aj …

Consent choices