Slovensky parlament
Ilustračné PHOTO: © European Union.

NR SR: Zmluva k trvalému eurovalu sa upraví

Zmluva, ktorou sa zriaďuje Európsky mechanizmus pre stabilitu (ESM), tzv. trvalý euroval, sa upraví. Ide o balík zmien týkajúcich sa prehlbovania hospodárskej a menovej únie. Taktiež sa upraví aj dohoda o prevode a mutualizácii príspevkov do jednotného fondu na riešenie krízových situácií. So znením dohôd v utorok vyslovila súhlas Národná rada SR.

Lídri Európskej únie prijali v decembri 2018 vyhlásenie, v ktorom schválili všetky prvky správy euroskupiny o prehĺbení hospodárskej a menovej únie, vrátane reformy hlavných prvkov Európskeho mechanizmu pre stabilitu. Pre tieto úlohy je potrebné vytvoriť právny rámec, teda reformovať zmluvu. Reformu zmluvy odsúhlasili na zasadnutí ministrov financií eurozóny v júni 2019 a lídri krajín EÚ podporili v decembri 2019 dosiahnutý progres. Finálne znenie reformovanej zmluvy potvrdili na euroskupine v marci 2020 a opätovne na zasadnutí 30. novembra 2020 po vydaní správy o znižovaní rizík.

Viac..  Európska vodíková banka: Europoslanci požadujú väčšiu podporu domácej produkcie

Účelom predloženého materiálu je vytvoriť právny rámec pre nové úlohy Európskeho mechanizmu pre stabilitu. Materiál nezakladá nové povinnosti, obmedzenia či požiadavky žiadnym subjektom. Materiál vytvára právny rámec pre fungovanie Európskeho mechanizmu pre stabilitu a jeho posilnený mandát. Podpisom dohody teda nevznikajú žiadne dodatočné záväzky ani Slovenskej republike, no pred ratifikáciou zmluvy sa vyžaduje súhlas slovenského parlamentu.

O mam

Odporúčame pozrieť

Komisia schválila zmenu mapy regionálnej štátnej pomoci pre Slovensko na roky 2022 – 2027

Európska komisia v súlade s pravidlami štátnej pomoci EÚ schválila zmenu mapy Slovenskej republiky na poskytovanie …

Consent choices