cestovanie, letisko
Ilustračné PHOTO: © European Union.

M. Beňová: Podpora cestovného ruchu musí byť významnou súčasťou plánu obnovy

Poslanci Európskeho parlamentu na štvrtkovom zasadnutí hlasovali aj o stratégii pre cestovný ruch, ktorá ho má po pandémií vírusu COVID-19 pomôcť spraviť bezpečnejším a ekologickejším.

V sektore cestovného ruchu je v súčasnosti v rámci Európskej únie ohrozených až 6 miliónov pracovných miest. „To sú bohužiaľ len tie najmiernejšie scenáre. Je preto nevyhnutné, aby bola podpora cestovného ruchu a konkurencieschopnosti podnikov, ktoré pôsobia v jeho rámci, významnou súčasťou národných plánov obnovy jednotlivých krajín, Slovensko nevynímajúc,“ uviedla europoslankyňa Monika Beňová.

Stratégia sa venuje potrebe uľahčenia cestovania, vrátane zjednotenia podmienok pre testovanie, karanténu, či problematike spoločného očkovacieho preukazu. „Ten bude mať pravdepodobne istú časovú platnosť a okrem samotného očkovania by mal obsahovať napríklad informáciu o prekonaní covidu, či o testovaní. Zavádzať by sme ho však mali až potom, ako bude zabezpečený rovnaký prístup k vakcínam pre všetkých, ktorý majú záujem sa zaočkovať,“ zdôraznila poslankyňa Európskeho parlamentu.

Viac..  Lepšie práva a lepšie informácie pre cestujúcich v EÚ

Cestovný ruch by mal rovnako byť do budúcnosti podporovaný zodpovedným a udržateľným spôsobom. „Znamená to jeho aktívne zapojenie do dosahovania existujúcich klimatických cieľov. Z hľadiska znižovania uhlíkovej stopy je pritom najväčšou výzvou doprava,“ uzavrela Monika Beňová.

O mam

Consent choices