vlajky
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Rozširovanie EÚ: Europoslanci podporili európsku budúcnosť západného Balkánu

Albánsko, Kosovo, Severné Macedónsko a Srbsko musia pokračovať v zásadných reformách, ak sa chcú priblížiť k členstvu v EÚ, vyhlásil Európsky parlament.

Parlament prostredníctvom štvorice nelegislatívnych uznesení zhodnotil pokrok AlbánskaKosovaSeverného Macedónska a Srbska v integračnom procese v rokoch 2019 a 2020. Poslanci v schválených textoch zdôrazňujú, že pokrok na ceste k členstvu v Európskej únii závisí na trvalých, dôkladných a nezvratných reformách v kľúčových oblastiach, medzi ktoré patrí právny štát a efektívne fungovanie demokratických inštitúcií. Zákonodarcovia tiež poukázali na dôležitosť zintenzívnenia boja proti korupcii a organizovanému zločinu, ako aj zlepšenia susedských vzťahov a regionálnej spolupráce.

Albánsko

Parlament privítal jasnú strategickú orientáciu a záväzok Albánska v súvislosti s integráciou krajiny do EÚ. Poslanci podporili začatie formálnych rokovaní o pristúpení Albánska k Únii, avšak až po úplnom splnení všetkých podmienok stanovených Európskou radou.

Všeobecné voľby naplánované v krajine na 25. apríla 2021 budú kľúčové pre konsolidáciu a obnovu demokratických postupov a štruktúr krajiny, uvádza sa v uznesení, ktoré poslanci prijali pomerom hlasov 581 (za): 61 (proti): 45 (zdržalo sa hlasovania). Schválený text zároveň zdôrazňuje, že slobodné a spravodlivé voľby majú zásadný význam pre integráciu do EÚ.

Kosovo

Parlament v uznesení hodnotiacom pokrok Kosova naliehavo vyzval vlády v Belehrade v Prištine, aby sa zdržali akýchkoľvek opatrení, ktoré by mohli narušiť dôveru medzi stranami. Poslanci zdôraznili, že nezávislosť Kosova je nezvratná a vyzvali v tejto súvislosti päticu členských štátov EÚ, ktoré dosiaľ Kosovo neuznali, aby tak urobili. Uznanie nezávislosti Kosova by podľa zákonodarcov prispelo k normalizácii vzťahov medzi Belehradom a Prištinou, posilnilo a upevnilo by stabilitu regiónu, a uľahčilo by integráciu oboch štátov do EÚ. Text uznesenia schválený pomerom hlasov 471 (za): 109 (proti): 104 (zdržalo sa hlasovania) tiež vyzýva Radu (ministrov) EÚ, aby urýchlene pristúpila k prijatiu bezvízového režimu pre občanov Kosova.

Severné Macedónsko

Severné Macedónsko neustále napreduje a udržiava stabilné tempo pri prijímaní reforiem súvisiacich s integráciou do EÚ, uvádza sa v uznesení, ktoré plénum schválilo pomerom hlasov 558 (za): 70 (proti): 59 (zdržalo sa hlasovania). Parlament preto vyzval na bezodkladné usporiadanie prvej medzivládnej konferencie so Severným Macedónskom, ktorá by formálne odštartovala rokovania o pristúpení krajiny k EÚ.

Viac..  Michel pripomenul Orbánovi, že EÚ už má asociačnú dohodu s Ukrajinou

Poslanci vyjadrili poľutovanie nad tým, že Bulharsko a Severné Macedónsko dosiaľ nenašli porozumenie v otvorených dvojstranných otázkach. Zákonodarcovia v tejto súvislosti vyzvali vlády v Sofii a Skopje na dosiahnutie kompromisu o akčnom pláne konkrétnych opatrení zameraných na vyriešenie aktuálnej patovej situácie. Uznesenie tiež s poľutovaním konštatuje, že predchádzajúce odporúčania Európskeho parlamentu týkajúce sa diskriminácie občanov, ktorí otvorene vyjadrujú svoju bulharskú identitu alebo etnický pôvod, neboli pretavené do praxe.

Srbsko

Parlament v uznesení hodnotiacom pokrok Srbska zdôraznil, že normalizácia vzťahov s Kosovom a skutočné dodržiavanie základných práv zostanú naďalej kľúčovými témami a budú určovať tempo prístupových rokovaní. Poslanci vyjadrili obavy v súvislosti s účinným fungovaním nového srbského parlamentu, kde neexistuje parlamentná opozícia a ktorého legitimitu opozičné strany spochybňujú.

Uznesenie schválené pomerom hlasov 538 (za): 69 (proti): 79 (zdržalo sa hlasovania) víta pokrok, ktorý Srbsko dosiahlo v rozvoji fungujúceho trhového hospodárstva. Poslanci však nabádajú vládu v Belehrade, aby pokračovala v štrukturálnych reformách.

Parlament tiež zdôraznil význam zosúladenia zahraničnej politiky krajiny so spoločnou zahraničnou a bezpečnostnou politikou EÚ. Poslanci v tejto súvislosti vyjadrili znepokojenie nad mierou tohto zosúladenia v Srbsku, ktorá je podľa poslancov najnižšia v celom regióne.

Súvislosti

Štvorica nelegislatívnych uznesení je odpoveďou Európskeho parlamentu na výročné správy Európskej komisie hodnotiace pokrok kandidátskych krajín a potenciálnych kandidátov na členstvo v EÚ. Uznesenia tiež predstavujú oficiálny postoj EP k vzťahu Únie s týmito krajinami.

O mam

Odporúčame pozrieť

Pred pár rokmi sme o tom vôbec nehovorili, dnes sa má EÚ rozširovať, hovorí europoslanec Vladimír Bilčík

BRATISLAVA / Európska komisia tento týždeň odporučila zahájiť prístupové rokovania s Ukrajinou, Moldavskom a Bosnou …

Consent choices