geneticky modifikovane plodiny
PHOTO: europarltv.europa.eu

Pestovanie geneticky modifikovaných plodín pod drobnohľadom štátu

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) schválili novú legislatívu, ktorá umožní zakázať pestovať geneticky modifikované organizmy na Slovensku. Novú právnu úpravu z dielne Ministerstva životného prostredia (MŽP) podporilo 111 poslancov parlamentu.

Štátny tajomník ministerstva životného prostredia Michal Kiča zdôraznil, že ide o veľký krok vpred z hľadiska biologickej bezpečnosti na Slovensku, keďže EÚ umožňuje členským štátom uplatňovať si výhrady vo vzťahu ku geneticky modifikovaným plodinám a organizmom. „Týmto spôsobom si Slovensko uplatňuje túto výhradu a bude môcť obmedzovať uvádzanie a pestovanie geneticky modifikovaných plodín na Slovensku,“ podčiarkol štátny tajomník Kiča.

Pri príprave novely zákona o geneticky modifikovaných organizmoch MŽP aktívne spolupracovalo predovšetkým s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ako aj s občianskou iniciatívou Slovensko bez GMO. Touto legislatívnou zmenou Slovensko zosúladilo národnú legislatívu so smernicou Európskeho parlamentu o zámernom uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia, ktorá nechala na rozhodnutí členských štátov možnosť obmedziť, alebo zakázať pestovanie geneticky modifikovaných plodín na svojom území. Prípadné obmedzenie v budúcnosti sa bude týkať výlučne pestovania v poľnohospodárskej výrobe, teda pestovania geneticky modifikovaných rastlín, ktoré boli doteraz povolené. V súčasnosti sa na Slovensku neuskutočňuje pestovanie rastlín v poľnohospodárskej produkcii, vrátane pokusného.

Viac..  SR navrhne na stretnutí agroministrov EÚ rokovanie o ukrajinskom obilí

Nová legislatíva reaguje aj na požiadavky používania geneticky modifikovaných organizmov v uzavretých priestoroch a odstraňuje drobné procesné nedostatky konaní o vydanie rozhodnutia.​

Genetické inžinierstvo umožňuje skombinovať takmer čokoľvek – rôzne druhy potravín, upravovať gény rastlín, či živočíchov a kombinovať ich s génmi iných organizmov.

O mam

Odporúčame pozrieť

Päť štátov EÚ chce dosiahnuť predĺženie zákazu dovozu ukrajinského obilia

Päť štátov Európskej únie vrátane Slovenska sa dohodlo, že budú spoločne presadzovať predĺženie zákazu dovozu …

Consent choices