Unia kapitalovych trhov
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Komisia otvorila verejnú konzultáciu o volebných právach migrujúcich občanov EÚ

Európska komisia v pondelok otvorila verejnú konzultáciu o volebných právach migrujúcich občanov EÚ v nadväznosti na Správu o občianstve za rok 2020.

Volebné práva migrujúcich občanov EÚ sú zahrnuté v smerniciach, ktoré stanovujú podrobnosti uplatňovania volebného práva a práva byť volený do Európskeho parlamentu (smernica 93/109/ES), a v komunálnych voľbách v členskom štáte, ktorého nie sú štátnymi príslušníkmi (smernica 94/80/ES). Výsledky tejto konzultácie budú podkladom pre návrh Komisie na revíziu smerníc o volebných právach migrujúcich občanov EÚ. Legislatívny návrh revidovaných smerníc sa očakáva do konca roka 2021.

Verejná konzultácia je určená všetkým zainteresovaným stranám vrátane širokej verejnosti, občianskej spoločnosti, akademickej obce a výskumných inštitúcií, miestnych a vnútroštátnych orgánov, ako aj komunikačných spoločností a iných podnikov. Jej cieľom je zhromaždiť všetky skúsenosti a názory na volebné právo migrujúcich občanov EÚ. Verejná konzultácia bude otvorená do 12. júla 2021.

Viac..  Ivan Štefanec: Spotrebitelia ušetria a množstvo odpadu poklesne

O mam

Odporúčame pozrieť

rasizmus

Verejná konzultácia: Riešenie možných nedostatkov v smernici o rasovej rovnosti

Naďalej je otvorená výzva na predkladanie dôkazov, ktoré by mohli prispieť k riešeniu možných nedostatkov v smernici o rasovej …

Consent choices