Ilustračné PHOTO: © European Union.

Poslanci pred hlasovaním naposledy diskutovali o dohode so Spojeným kráľovstvom

Predstavitelia poslaneckých klubov vyjadrili v utorňajšej rozprave podporu dohode, ktorá upravuje usporiadanie vzťahov medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom po brexite.

Väčšina poslancov, ktorí sa zapojili do rozpravy, ako aj predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen a portugalská štátna tajomníčka pre európske záležitosti Ana Paula Zacarias, zastupujúca predsedníctvo v Rade (ministrov) EÚ, vyjadrili ľútosť nad vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Zároveň sa však vyslovili v prospech schválenia Dohody o obchode a spolupráci, ktorá je podľa nich najlepšou formou ochrany pred najhoršími dôsledkami brexitu a zároveň zaistí integritu jednotného trhu EÚ.

Viacero rečníkov tiež reagovalo na jednostranné britské opatrenia prijaté v rozpore s Dohodou o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ a s jej protokolom a Severnom Írsku. Poslanci v tejto súvislosti uviedli, že Dohoda o obchode a spolupráci prináša ďalšie právne nástroje, ktoré by mali zabrániť situáciám, keď sa jedna zo strán odchýli od uplatňovania vzájomne vopred dohodnutých záväzkov.

Poslanci po štyroch mesiacoch intenzívneho prerokúvania dohody zdôraznili, že Európsky parlament bude zohrávať aktívnu úlohu aj v budúcnosti, a to pri dôslednom monitorovaní dodržiavania zmluvných záväzkov britskou stranou.

Parlament v utorok hlasoval o vyslovení súhlasu s dohodou, ako aj o texte sprievodného uznesenia, prostredníctvom ktorého poslanci formálne zhodnotia obsah dohody. Výsledky hlasovania budú oznámené v stredu ráno o 9.00 hod.

REAKCIE NAŠICH EUROPOSLANCOV

Michal Šimečka (Obnovme Európu): Každý z nás si želá, aby obchod medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom prekvital aj napriek bariéram, ktoré postavil tvrdý brexit presadzovaný vládou Borisa Johnsona. Na to by však musela v prvom rade dodržiavať samotnú dohodu o odchode, v rámci ktorej sa zaviazala ponechať hranicu Írska a Severného Írska plne priechodnú pre ľudí aj tovar. Johnsonova vláda však na hranici nepochopiteľne zaviedla kontroly a prispela tak k napätiu na ostrove, ktorý opäť sužujú násilné nepokoje. Mier a stabilita sú ešte dôležitejšie ako obchod, a ak Johnsonova vláda nezmení kurz a svoj sľub nenaplní, bude musieť čeliť následkom porušovania medzinárodného práva.

Eurgen Jurzyca (EKR): Uzavretie obchodnej dohody je skvelou správou pre obe strany. Predišli sme tým brexitu bez dohody, teda ďalším hospodárskym škodám a máme rámec na ďalšiu obchodnú a hospodársku spoluprácu do budúcnosti. Objem vzájomného obchodu sa napriek tomu od začiatku roka prepadol o desiatky percent a dodnes sa nevrátil na pôvodnú úroveň. Aj preto by sme sa mali čo najefektívnejšie vysporiadať s novou byrokraciou, aby obchod fungoval bez zbytočných bariér. EÚ by tiež mohla preukázať väčšiu flexibilitu v oblasti práv na cezhraničné činnosti v prípade finančných služieb pre UK.

Peter Pollák (EĽS): Napriek tomu, že sme dnes urobili bodku nad rozvodom medzi Európskou úniou a Veľkou Britániou, netreba zabúdať, že Veľká Británia je naďalej súčasťou Európy, spája nás s ňou nielen hranica, ale aj záujmy, kultúra, história a najmä budúcnosť. Odchod Británie je výsledkom populizmu, ktorý mnohí podceňovali, no ako to býva aj v manželstve, jeden nenačúval druhému.

Miroslav Číž (S/D): Som rád, že Parlament konečne hlasuje o Dohode o obchode a spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom. Vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ je poľutovaniahodné, no je načase, aby sme túto kapitolu uzavreli a začali sa sústrediť na naše vzťahy do budúcna. Spojené kráľovstvo je spojencom a dôležitým partnerom Európskej únie, a preto je dôležité, aby naše vzťahy zodpovedali potrebám našich krajín a boli usporiadané. Dohoda o obchode a spolupráci bola vyrokovaná za 10 mesiacov, čo je v kontexte negociácií medzinárodných dohôd extrémne rýchly čas a určite nie je dokonalá, čo sa nakoniec ukázalo už počas jej provizórneho uplatňovania. Je však najlepším možným riešením ktoré je na stole a bez nej by sme sa museli vyrovnať s tvrdým Brexitom, ktorý by mal zásadné negatívne dopady na hospodárstvo EÚ ako celku, ale aj Slovenska.

Martin Hojsík (Obnovme Európu): Počas pobrexitových vyjednávaní bola naštrbená dôvera medzi EU a Veľkou Britániou, a táto dohoda je príležitosťou spoluprácu vystavať nanovo. Nie je to však bianco šek. Musíme zabezpečiť, aby Dohoda o obchode a spolupráci neprehlbovala škody, ktoré Brexit spôsobil. Nemôže sa stať, že dohoda bude akousi výnimkou z pravidiel, a umožní Británii napríklad podliezať zásady ochrany životného prostredia. Preto budem aj ja dôsledne sledovať, aby záujmy Európskej únie – teda našich občaniek, občanov, ale aj prírody neostali v druhom rade.

Viac..  Členským štátom EÚ sa nepodarilo zakázať glyfosát, strana Zelení/EFA protestuje

Ivan Štefanec (EĽS): Obchodná dohoda medzi Veľkou Britániou a Európskou úniou je kľúčová pre naše budúce vzťahy a bude z nej mať prospech aj Slovensko. Je dobrou správou, že je v nej obsiahnutý aj protokol o Severnom Írsku, kde v posledných dňoch vypukli nepokoje. Verím, že sa, aj vďaka dohode, situácia upokojí a budeme mať priestor pre nastolenie normálnych a funkčných obchodných stykov.

Michal Wiezik (EĽS): Dohoda o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom, uzatvára takmer 5 rokov dlhý proces výstupu Spojeného kráľovstva z EÚ. Konečná dohoda znamená vytvorenie zóny voľného obchodu, čím sa obe strany vyhnú tvrdému Brexitu bez dohodnutých pravidiel spolupráce. Vítam snahu predísť oslabeniu ochrany životného prostredia a vysoké klimatické ambície oboch strán. Žiaľ nevyhli sme sa nepriaznivým dopadom na možnosti štúdia, ukončeniu spolupráce v rámci Erasmus+, či obmedzeniu voľného pohybu a vybraných obchodných vzťahov. Británia v konečnom dôsledku prišla o koordinovaný prístup k 27 krajinám EÚ.

Robert Hajšel (S/D): Nová dohoda o obchode a spolupráci medzi EÚ a Spojeným Kráľovstvom, ktorú dnes odsúhlasíme, nie je ideálnou. Chýbajú v nej viaceré dôležité oblasti spolupráce, ale zabezpečuje aspoň štandardnú úroveň sociálnych a environmentálnych práv. Ihneď po jej ratifikácii  musíme vzhľadom na porušenie doterajšej dohody o brexite a protokole o Severnom Írsku zo strany Londýna,  dbať na jej férové uplatňovanie oboma stranami. Bude to najmä na pleciach komisára Maroša Šefčoviča, ktorému treba poďakovať za jeho prácu pri presadzovaní záujmov našich občanov a celej únie. Zostáva nám veľa urobiť  pre ochranu práv našich občanov, vrátane slovenských študentov, ktorí už v Británii nemôžu počítať s Erasmom.

Vladimír Bilčík (EĽS): Verím, že dnes večer Európsky parlament definitívne schváli novú obchodnú dohodu Európskej únie s Veľkou Britániou. Dohoda o vzťahu Bruselu a Londýna po brexite prináša právnu a politickú istotu ľuďom a firmám na oboch stranách Lamanšského prielivu vrátane výrobcov na Slovensku, ktorí v Británii predávajú svoje výrobky, ako sú napríklad autá či elektronika. Táto dohoda odbúra väčšinu colných bariér a uľahčí obchod členských krajín EÚ s Britániou. Schválenie dohody tiež posilní pozíciu EÚ pri vymáhaní tej časti dohody, ktorá má zabrániť vzniku tvrdej hranice medzi Írskou republikou a Severným Írskom. Táto dohoda je dôležitým krokom k zmierneniu napätia na Írskom ostrove a verím, že bude krokom k úzkej spolupráci medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom. Budem hlasovať za jej schválenie.

Miriam Lexmann (EĽS): Pre Slovensko sú dohody o obchode a spolupráci s Veľkou Britániou kľúčové, pretože patríme medzi členské štáty EÚ s najvyšším podielom exportu do Veľkej Británie v pomere k HDP. Až na spoločné využívanie programu Erasmus + všetko nasvedčuje tomu, že sme našli kompromis a férové nastavenie, čo je dôležité najmä pre našich občanov, ktorí tam obchodujú alebo pracujú. Dôležité však bude fungovanie v praxi, aby nedochádzalo k rozporuplným situáciám tak, ako to momentálne vidíme napríklad v Severnom Írsku.

Monika Beňová (S/D): Dohoda o obchode a spolupráci má ten problém, že Spojené kráľovstvo v nej obsiahnuté pravidlá hneď od začiatku vedome porušuje. Boris Johnson a jeho vláda bohužiaľ preukázateľne nie sú ochotní držať sa dohodnutých kompromisov. Preto bolo správne podniknúť v tejto súvislosti aj právne kroky. Brexit bohužiaľ prispel aj k narušeniu krehkej rovnováhy a k vypuknutiu násilných stretov v Severnom Írsku. To je smutná vizitka zástancov brexitu na čele s britským premiérom. Dôvodom eskalácie násilia totiž je, že túto hrozbu nezodpovedne ignorovali a zaoberať sa ňou začali až pod tlakom nepriaznivých okolností. Zastavenie násilia je však nepochybne aj v záujme Únie a jej členských štátov. V prípade korektného dodržiavania dohôd zo strany Veľkej Británie je preto namieste hľadanie spoločného postoja v súvislosti s pravidlami na hraniciach medzi Írskom a Severným Írskom.

O mam

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Digitálne produkty budú bezpečnejšie

Európsky parlament chce presadiť nový zákon o kybernetickej odolnosti. Mohlo by sa tak stať začiatkom …

Consent choices