mladi ludia, cestovanie
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Europoslanci: Osvedčenie EÚ pre COVID-19 musí uľahčiť voľný pohyb bez diskriminácie

Európsky parlament vo štvrtok schválil svoj rokovací mandát k návrhu na zavedenie osvedčení EÚ pre ochorenie COVID-19, ktoré by mali aj napriek pandémii opätovne umožniť voľný pohyb v Únii. Poslanci premenovali „Digitálne zelené osvedčenie“ na „Osvedčenie EÚ pre COVID-19″ a zdôraznili, že nové nariadenie by malo byť účinné najviac dvanásť mesiacov.

Osvedčenie v papierovej alebo digitálnej forme by malo obsahovať informáciu o zaočkovaní cestujúceho proti ochoreniu COVID-19, prípadne o negatívnom výsledku testu na dané ochorenie alebo o prekonaní nového koronavírusu. Nepôjde však o cestovný doklad, zdôrazňujú poslanci prízvukujúc, že osvedčenie nebude ani podmienkou uplatnenia práva na voľný pohyb v rámci EÚ.

Parlament schválil svoj mandát na rokovania s Radou (ministrov) EÚ o konečnom znení nariadenia o osvedčeniach pre občanov Únie pomerom hlasov 540 (za): 119 (proti): 31 (zdržalo sa hlasovania). Mandát na rokovania o návrhu nariadenia o osvedčeniach pre občanov krajín spoza hraníc Únie schválili poslanci pomerom hlasov 540 (za): 80 (proti): 70 (zdržalo sa hlasovania).

Poslanci hlasovali o oboch návrhoch v stredu, výsledky hlasovania boli zverejnené vo štvrtok ráno. Rokovania vyjednávačov EP a Rady môžu po tomto hlasovaní začať. Cieľom zákonodarcov je dosiahnuť dohodu na konečnom znení nových predpisov pred začiatkom letnej turistickej sezóny.

Žiadne dodatočné cestovné obmedzenia a zaistenie bezplatných testov

Na držiteľov osvedčení EÚ pre COVID-19 by sa podľa poslancov nemali vzťahovať ďalšie cestovné obmedzenia, napríklad karanténa, samoizolácia alebo testovanie. Parlament tiež v snahe zabrániť diskriminácii cestovateľov na základe ich finančných možností alebo toho, či už sú zaočkovaní, presadzuje, aby členské štáty zabezpečili univerzálne, prístupné, včasné a bezplatné testovanie na nový koronavírus.

Kompatibilita s vnútroštátnymi osvedčeniami

Osvedčenia EÚ by podľa poslancov mohli fungovať popri vnútroštátnych certifikátoch. Parlament však požaduje, aby členské štáty, ktoré sa rozhodnú vydávať osvedčenia na čisto vnútroštátne účely, zabezpečili ich plnú interoperabilitu so spoločným rámcom na úrovni EÚ.

Členské štáty by podľa poslancov mali povinne akceptovať osvedčenia vydané v inej krajine Únie potvrdzujúce zaočkovanie cestovateľa vakcínou, ktorej použitie v EÚ odobrila Európska agentúra pre lieky (EMA). V súčasnosti ide o vakcíny Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca a Janssen. Členské štáty by sa tiež mohli rozhodnúť, či budú akceptovať aj osvedčenia vydané inou krajinou Únie o zaočkovaní vakcínou, ktorá sa dostala do zoznamu núdzového použitia Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).

Ochrana údajov

Osvedčenia by mali podliehať overovaniu integrity a pravosti elektronických pečatí s cieľom predchádzať podvodom a falšovaniu. Členské štáty, na ktorých územie cestovatelia smerujú, by nemali mať právo ukladať si osobné údaje z osvedčení a žiadna centrálna databáza by nemala vzniknúť ani na úrovni EÚ. Zoznam inštitúcií, ktoré budú mať právo spracúvať a získavať údaje z osvedčení, bude verejný tak, aby si mohli občania uplatniť svoje práva vyplývajúce zo Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR).

Cenovo a celosvetovo dostupné vakcíny

Vakcíny proti ochoreniu COVID-19 sa musia vyrábať vo veľkom rozsahu, za prijateľnú cenu a musia sa prideľovať globálne, zdôrazňujú poslanci. Zákonodarcovia však zároveň vyjadrili znepokojenie v súvislosti s vážnymi prípadmi nedodržania harmonogramu výroby a dodávok očkovacích látok zo strany farmaceutických spoločností.

Vyhlásenie spravodajcu

Predseda Výboru EP pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE) Juan Fernando López Aguilar (S&D, ES), ktorý je zároveň spravodajcom nariadení, uviedol: „Musíme zaviesť osvedčenia EÚ pre COVID-19, aby sme obnovili dôveru ľudí v Schengen, zatiaľ čo budeme pokračovať v boji proti pandémii. Členské štáty musia koordinovať svoje reakcie bezpečným spôsobom a zaistiť voľný pohyb občanov v rámci EÚ. Očkovanie a testovanie musí byť dostupné a bezplatné pre všetkých občanov. Keď budú osvedčenia v platnosti, členské štáty by nemali zavádzať ďalšie obmedzenia.“

REAKCIE našich europoslancov:

Monika Beňová (S/D): Dôležité pri návrhoch Komisie týkajúcich sa digitálneho zeleného osvedčenia alebo covid pasu je, aby voľný pohyb skutočne podporovali a naopak súčasnú situáciu ešte viac neskomplikovali. Vyjednávania o konečnej podobe covid pasu by sa následne mali ukončiť tak, aby ho v prípade správneho nastavenia bolo možné zaviesť do praxe ešte pred začiatkom leta. Občania by totiž informáciu o jeho fungovaní mali mať vzhľadom na blížiacu sa letnú sezónu čo najskôr. Cieľom je vyhnúť sa počas letnej sezóny karanténe, či iným reštriktívnym opatreniam, ktoré zavádzajú jednotlivé krajiny. Covid pas bude mať pravdepodobne časovo obmedzenú platnosť a okrem samotného očkovania by mal obsahovať napríklad aj informáciu o prekonaní koronavírusu, či o testovaní. Súčasťou debaty je zároveň aj zlepšenie cenovej dostupnosti presnejších PCR testov, najmä pre nezaočkované osoby.

Michal Šimečka (Obnovme Európu): Cieľ je jasný – zjednodušiť cestovanie. V Chorvátsku či kdekoľvek v Európe len na požiadate ukážete QR kód, a nemusíte riešiť, či je v krajine povinnosť karantény či nutnosť testovania po príchode, alebo čokoľvek iné. Dôležité je, že v osvedčení budú aj informácie o protilátkami či aktuálnom PCR teste – aby neboli diskriminovaní všetci tí, ktorí z rôznych dôvodov neboli zaočkovaní. Lebo voľný pohyb po Európe je právom všetkých európskym občanov. Veľkou výzvou však bude technická implementácia – po fiasku s eKaranténou dúfam, že slovenským občanom neurobí škrt cez rozpočet štátne IT. Celý systém síce zastreší Európska komisia, ale samotné certifikáty musí vytvoriť slovenská vláda.

Eugen Jurzyca (EKR): Podporujem zavedenie Covid certifikátov, ktorých cieľom je uľahčiť pohyb po EÚ. Som za to, aby sa otvárali možnosti cestovať a podnikať napríklad pre zaočkovaných alebo ľudí s negatívnym testom. Takéto uvoľnenie opatrení pomôže všetkým, pretože ekonomika sa začne skôr zotavovať.

Miroslav Číž (S/D): Mnohí občania majú obavy, že regulácia tohto typu sa stane diskriminačným nástrojom. Ja so samotným textom návrhu EP v princípe súhlasím. EP zapracoval do návrhu záruky, aby nedochádzalo k diskriminácii a to hlavne prostredníctvom možností cestovať s COVID certifikátom nie len ak ste vakcinovaní, ale taktiež, ak máte negatívny 72 hodinový PCR test, 24 hodinový antigenový test, alebo ak máte dôkoz o protilátkach z prekonanej choroby. Je jasné, že následné vyjednávania medzi Európskym parlamentom, Komisiou a Európskou radou, určite ešte otvoria viaceré témy, v ktorých sa členské štáty nezhodujú /ako napríklad, ktoré vakcíny budú môcť byť uvedené na tomto COVID certifikáte?/. Pozitívne je, že EP vo svojej pozícii udáva povinnosť vládam zabezpečiť vyššie uvedené testy bezplatne.

Viac..  Eugen Jurzyca: Chýba nám analýza nákladov a prínosov pomoci pre Ukrajinu

Peter Pollák (EĽS): Myšlienku COVID pasu plne podporujem. Je však nespravodlivé, aby občania Únie, ktorým Európska komisia nedokázala zabezpečiť dostatok registrovaných vakcín, nedostali COVID pas len preto, že sa kvôli ochrane vlastného zdravia nechali zaočkovať napr. Sputnikom V či inou vakcínou, ktorá požadovanú registráciu EMA a WHO síce nemá, ale prešla všetkými testami v akreditovanom laboratóriu niektorej z členských krajín Únie. Chápal by som, keby toto nariadenie platilo v čase, keď je registrovaných vakcín dostatok pre každého a ľudia sa napriek tomu rozhodnú pre neregistrovanú vakcínu sami z vlastnej vôle. V tejto chvíli považujem opatrenie za diskrimináciu tých, ktorí chceli zachrániť svoje zdravie a nemali inú možnosť ako zaočkovať sa napr. Sputnikom.

Martin Hojsík (Obnovme Európu): Digitálne zelené osvedčenie bude kľúčovým pre nás všetkých a návrat do „normálu“. Je potrebné, aby certifikáty neboli diskriminačné alebo neférové, no zároveň ak majú efektívne potrebujeme jasné pravidlá. Otázkou, ktorá je momentálne na stole v Európskom parmalent je, či budeme na digitálnych osvedčeniach uvádzať názov vakcíny, ktorou bol človek zaočkovaný. Som zástancom očkovania vakcínami, ktoré sú schválené Európskou liekovou agentúrou a myslím si, že názov vakcíny by mal byť v digitálnom osvedčení uvádzaný, bez ohľadu na to, či ide o vakcínu schválenú Európskou liekovou agentúrou.  Bude však v kompetencii každej krajiny, či sa rozhodne na svoje územie pustiť na základe osvedčenia aj ľudí, ktorí boli zaočkovaní vakcínou, ktorá nebola schválená pre celú Európu. Je dôležité poznamenať, že aj keď Európska únia pripravuje parametre a pravidlá pre digitálne osvedčenia, rozhodovanie o ich používaní v praxi bude na každom členskom štáte individuálne.

Miriam Lexmann (EĽS): Na prípravu a implementáciu všetkých parametrov COVID pasov máme čas len do konca júna. Len s ich pomocou zabránime zvlášť počas leta rôznym nekoordinovaným cestovným opatreniam a zároveň zabezpečíme jednotný prístup k mobilite občanov bez vážneho rizika šírenia pandémie. Ako sme to spoločne s kolegami zdôraznili v liste vláde SR, ktorý som iniciovala, bude veľmi dôležité zvládnuť nielen technickú prípravu, ale vo vzťahu k verejnosti najmä komunikáciu v procese zavádzania COVID pasov do praxe. 

Ivan Štefanec (EĽS): Zjednodušenie a štandardizovanie dokladov pomôže ľudom najmä pri cestovaní počas pandémie. Podstatné je, aby boli informácie v certifikátoch chránené pred zneužitím a ich vydávanie bolo transparentné a jednoduché. To je úlohou administratív narodných štátov.

Vladimír Bilčík (EĽS): O digitálnych zelených certifikátoch sa už v EÚ hovorí niekoľko týždňov. Podnikli sme konkrétne kroky k ich zavedeniu, aby mohli byť v členských krajinách v júni spustené. Je na slovenskej vláde, aby pripravila infraštruktúru, vďaka ktorej budú digitálne zelené certifikáty spustené bez prieťahov. Od slovenskej vlády sme zatiaľ nepočuli, či pokročila v prípravách a ako plánuje digitálny zelený certifikát zaviesť. Minister zdravotníctva by tak mal urobiť čo najskôr. Chcem tiež zdôrazniť, že nezaočkovaní ľudia nesmú byť diskriminovaní pri cestovaní po EÚ. Musia mať prístup k spoľahlivému testovaniu, ktorým je len PCR test. Dnešné vysoké poplatky za PCR test sú však objektívnou prekážkou pre všetkých nezaočkovaných ľudí a som presvedčený o tom, že vláda by každému Slovákovi a Slovenke mala venovať niekoľko PCR testovaní zdarma, nech už cestuje za prácou alebo na dovolenku.

Robert Hajšel (S/D): Aj keď bolo plánované vydanie akýchsi kovid pasov, ktoré nám po dlhotrvajúcich obmedzeniach otvoria cestu k moru a na dovolenku  určite dobrým úmyslom, dnes sa ukazuje, že vytvorené očakávania ľudí sa nemusia naplniť a kovid pasy  možno nakoniec nebudú garanciou ozajstného voľného pohybu. Dva mesiace pred letnými dovolenkami nie sú doriešené všetky otvorené otázky týkajúce sa napríklad uznávania  vakcín mimo portfólia Európskej únie ako je Sputnik V alebo Sinopharm a nie je ani úplne isté, či sa po prípadnom schválení osvedčení členskými štátmi podarí zabezpečiť ich distribúciu ešte pred turistickou sezónou. Osvedčenia nemôžu byť náhradou cestovného pasu alebo vízového dokumentu, ale musí ísť iba o dočasný nástroj, ktorý má občanom uľahčiť cestovanie po celej Európskej únii, ktorý ale nemôže vytvárať žiadnu diskrimináciu tých, ktorí ním disponovať nebudú. Rovnocennou alternatívou k očkovaniu musia byť aj platné testy a potvrdenia o protilátkach z už prekonaného ochorenia COVID-19.

Lucia Ďuriš Nicholsonová (EKR): Často sa stretávam s dezinformáciami v tomto smere, preto by som chcela zdôrazniť, že pripravované EÚ Covid certifikáty v žiadnom prípade nezavádzajú povinnosť očkovania. Pre tých, ktorí sa očkovať nemôžu alebo nechcú, budú zahŕňať aj výsledok testu či potvrdenie o prítomnosti protilátok po prekonaní ochorenia. Tieto potvrdenia potrebujeme už dnes, Covid certifikát tak len zjednotí ich formu a tým uľahčí voľný pohyb, ktorý však ich držbou nie je podmienený. Kľúčové bude však neustále prihliadať na vyvíjajúce sa vedecké poznanie, najmä v súvislosti dĺžkou trvania imunity či infekčnosti.

Michal Wiezik (EĽS): Je dôležité zdôrazniť, že Digitálny zelený certifikát a predovšetkým osvedčenie o vakcinácii v žiadnom prípade nie je podmienkou voľného pohybu, ktorý je v EÚ hlboko zakoreneným právom. Občanom, ktorí sa nezaočkujú kvôli zdravotným dôvodom alebo občania, ktorí sa nechcú zaočkovať musia mať naďalej právo voľného pohybu. To môže byť podľa práva EÚ obmedzené len na základe konkrétnych opatrení o vstupe do jednotlivých členských krajín, tak, ako tomu je aj teraz. Preto certifikát len zjednocuje formát, v ktorom sa potvrdenia o negatívnom výsledku testu, uzdravení alebo očkovaní vydávajú v 27 krajinách EÚ  a zabezpečuje jednoduché a spoľahlivé overovanie potrebných dokumentov na vstup. Z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že v súčasnosti potrebujem viacero dokumentov, vrátane negatívneho PCR testu, čestného prehlásenia a registrácie do systémy na kontrolu pohybu, na absolvovanie cesty medzi Zvolenom a Bruselom. Jednotný certifikát či už s negatívnym výsledkom testu alebo s potvrdením o uzdravení alebo očkovaní tomu predíde a umožní ľuďom cestovať bez zbytočných prieťahoch na vnútorných hraniciach EÚ.

O mam

Odporúčame pozrieť

R. Hajšel: Z EURÓPSKEJ PODPORY VODÍKA MÔŽE ŤAŽIŤ AJ SLOVENSKO

Európska podpora vodíkového hospodárstva dostane jasnejšie kontúry a z jej využitia môže profitovať aj Slovensko. Výbor Európskeho …

Consent choices