mladez
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Slovensko oslavuje Európsky týždeň mládeže, program podujatia je pestrý

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a informačná sieť EURODESK Slovensko pozýva na oslavy Európskeho týždňa mládeže online. Počas týždňa plného aktivít je možné spolu s nimi diskutovať o relevantných témach pre mladých ľudí, dozvedieť sa o príležitostiach programov EÚ v oblasti mládeže a oslavovať úspešné príbehy angažovaných mladých ľudí.

Európsky týždeň mládeže sa uskutoční 24.5. 2021 – 30.5. 2021. Ide o celoeurópske podujatie, ktoré každý druhý rok organizuje Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru v úzkej spolupráci s Európskym parlamentom už od roku 2003. Na úrovni jednotlivých štátov je organizácia a koordinácia zverená Národným agentúram programu Erasmus+, ktoré úzko spolupracujú s informačnou sieťou Eurodesk. Do podujatia sa zapájajú všetky štáty Európskej únie a Slovensko nie je ani tento rok výnimkou. Organizácia podujatia bola na národnej úrovni zverená práve IUVENTE – Slovenskému inštitútu mládeže.

Európsky týždeň mládeže 2021. ZDROJ: Zastúpenie EK na Slovensku

Dva hlavné ciele Európskeho týždňa mládeže v roku 2021 sú:

• Podporovať participáciu mladých ľudí angažovaním, prepájaním a posilňovaním postavenia mladých ľudí

• Podporovať propagáciu novej generácie programov Erasmus + a Európsky zbor solidarity.

„Budúcnosť máme vo svojich rukách“, tak znie tohtoročná téma Európskeho týždňa mládeže 2021, ktorá prináša diskusie zamerané na rôzne témy, ktoré sú pre mladých ľudí mimoriadne dôležité, ako napríklad:

  • Aktívna účasť v spoločnosti vrátane jej digitálneho rozmeru. Ako môžu byť mladí ľudia aktívne zapojení do formovania našej európskej spoločnosti, či už na miestnej, regionálnej, národnej, nadnárodnej alebo európskej úrovni?
  • Inklúzia a rozmanitosť. Ako môžeme všetci prispieť k vytvoreniu inkluzívnej spoločnosti?
  • Klimatické zmeny, ochrana životného prostredia a udržateľnosť. Čo môžu mladí ľudia urobiť, aby prispeli k Európskej zelenej dohode ? Aké sú príležitosti zúčastniť sa na projektoch zameraných na ochranu životného prostredia, boj proti zmene podnebia alebo na trvalo udržateľný život?
  • Zdravie a zotavenie. Ako pandémia Covid-19 ovplyvňuje súčasné životné podmienky, vyhliadky a prípadne duševné zdravie mladých ľudí?
Viac..  Sexuálne zneužívanie detí online: súčasné pravidlá predĺžené do apríla 2026

Ako odpoveď na hlavnú tému podujatia a jej diskusné témy sme si pre vás v IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže v spolupráci s informačnou sieťou Eurodesk Slovensko pripravili sériu 5. webinárov, ktoré sa počas celého týždňa uskutočnia v živom vysielaní na našich sociálnych sieťach vždy o 16:00.

Na čo sa môže verejnosť tešiť?

  • V pondelok, 24.5.2021 sa uskutoční webinár na tému: Nová generácia EÚ programov pre mládež: Erasmus+ pre mládež a Európsky zbor solidarity.
  • V utorok, 25.5.2021 sa môžete tešiť na webinár zameraný na tému: Inklúziu a rozmanitosť.
  • Streda, 26.5.2021 bude patriť webináru na tému: Klimatické zmeny, ochrana životného prostredia a udržateľnosť.
  • Vo štvrtok 27.5.2021 sa bližšie pozrieme na tému:  Zdravie mladých ľudí.
  • Piatok, 28.5.2021 zakončíme online webináre témou: Participácia v spoločnosti vrátane jej digitálneho rozmeru.

Súčasťou programu je aj prezentácia výstupov výskumov RAY COR a RAY MON o vplyve pandémie Covid 19 na prácu s mládežou v Európe. Prezentácia bude obsahovať výstupy z dvoch nadnárodných prieskumov po 1. a 2. vlne pandémie Covid 19. Zároveň prinesie výpovede organizácií zapojených do Európskych programov Erasmus+ a Európsky zbor solidarity o ich skúsenostiach v oblasti práce s mládežou počas pandémie.

Podujatie Európsky týždeň mládeže je určené mladým ľuďom vo veku 13 – 30 rokov, pracovníkom s mládežou, rodičom, učiteľom, mládežníckym organizáciám, mimovládnym organizáciám, samosprávam a ďalším zainteresovaným stranám.

Už teraz sa dá pridať k podujatiu a sledovať tak všetky novinky: https://fb.me/e/Pn1IIrOu

Informácie budú aj na sociálnych sieťach IUVENTAEurodesk Slovensko.

O mam

Odporúčame pozrieť

Sexuálne zneužívanie detí online: súčasné pravidlá predĺžené do apríla 2026

Európsky parlament v stredu podporil predĺženie výnimky z pravidiel EÚ o ochrane súkromia, ktorá uľahčuje …

Consent choices