europska centralna banka
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Európska komisia plánuje tento rok vydať dlhodobé dlhopisy v objeme zhruba 80 miliárd eur

Európska komisia (EK) odhaduje, že v roku 2021 vydá dlhodobé dlhopisy v objeme približne 80 miliárd eur. K nim podľa potreby vydá aj krátkodobé poukážky v hodnote desiatok miliárd eur na pokrytie zostávajúcich požiadaviek na financovanie obnovy Európskej únie (EÚ). EK o tom informuje na svojej webstránke.

Plán financovania je založený na prvotných odhadoch potrieb členských štátov. Presná suma dlhopisov aj poukážok EÚ bude závisieť od konkrétnych potrieb financovania, ktoré EK prehodnotí v septembri. Vďaka týmto operáciám bude môcť EK v druhom polroku postupne financovať všetky plánované granty a pôžičky členským štátom v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, ako aj pokryť potreby politík v bloku, ktoré sú financované z nástroja NextGenerationEU.

EK v súčasnosti dokončuje prípravy na prvú emisiu NextGenerationEU, ktorá sa má uskutočniť neskôr v júni formou syndikácie a bude organizovaná v spolupráci s inštitúciami zahrnutými do siete primárnych dílerov EK. Ďalšie syndikované transakcie by sa podľa predpokladov mohli uskutočniť do konca júla. Prvé poukážky vydá EÚ v septembri, keď začne fungovať aukčná platforma EÚ.

Komisia môže v rámci nástroja NextGenerationEU začať získavať zdroje na financovanie obnovy po ostatnom schválení rozhodnutia o vlastných zdrojoch všetkými členskými štátmi únie. Na financovanie nástroja NextGenerationEU si Európska komisia požičia v mene EÚ na kapitálových trhoch až 750 miliárd eur v cenách roku 2018 alebo približne 800 miliárd eur v bežných cenách. To by malo predstavovať v priemere objem 150 miliárd eur ročne v období od polovice roku 2021 do konca roku 2026. Únia sa tak stane jedným z najväčších emitentov v eurách.

Viac..  M. Beňová: Komisia by mala najskôr vedieť šetriť, až potom si pýtať ďalšie peniaze

Vďaka vysokému úverovému ratingu EÚ bude môcť EK získať prostriedky za výhodných podmienok. Tieto výhodné podmienky následne prenesie priamo na členské štáty, keď im poskytne úvery, alebo do rozpočtu EÚ vo forme splátok s nízkymi úrokovými sadzbami z pôžičiek na financovanie výdavkov na obnovu. Vzhľadom na objem, frekvenciu a zložitosť budúcich finančných operácií sa EK bude riadiť najlepšími postupmi, ktoré používajú veľkí a častí emitenti, a bude implementovať diverzifikovanú stratégiu financovania.

(SITA)

O mam

Odporúčame pozrieť

M. Lexmann: Totalitný režim čínskej komunistickej strany predstavuje veľkú bezpečnostnú a ekonomickú hrozbu

„Totalitný režim čínskej komunistickej strany predstavuje veľkú bezpečnostnú a ekonomickú hrozbu a je potrebné aby …

Consent choices