Slovensko
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Priority Slovenska v OECD: Zelená a digitálna ekonomika, malé a stredné podniky a spravodlivé zdaňovanie

Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková sa dnes (1. júna 2021) zúčastnila na zasadnutí Rady Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) na ministerskej úrovni (31. mája – 1. júna 2021). Súčasťou dnešnej časti zasadnutia bolo i slávnostné odovzdanie líderskej štafety na poste generálneho tajomníka organizácie. Po 15 rokoch pôsobenia Ángela Gurríu vo funkcii generálneho tajomníka OECD nahradil bývalý minister financií Austrálie Mathias Cormann. Na zasadnutí sa po prvýkrát zúčastnila aj Kostarika ako 38. plnohodnotný členský štát organizácie.

Ústrednou témou ministerského zasadnutia OECD boli Zdieľané hodnoty: Budovanie zelenej a inkluzívnej budúcnosti. V diskusiách dominovalo hodnotenie aktuálneho stavu globálnej ekonomiky, skúsenosti členských krajín v kontexte pandémie nového koronavírusu, ako aj ich priority pre postpandemickú obnovu národných hospodárstiev. Pri tejto príležitosti bol oficiálne predstavený Ekonomický výhľad OECD. OECD zvýšila odhad oživenia ekonomického rastu. Podľa OECD by v roku 2021 mala svetová ekonomika rásť o 5,1%. Slovenská republika by mala dosiahnuť 4,2% rast, v roku 2022 až 5,2%. Nezamestnanosť bude postupne klesať a v roku 2022 by mala dosiahnuť 7,2%. Verejný dlh stúpne v roku 2021 na 61% HDP. „Súhlasím s hodnotením OECD, že štrukturálne fondy EÚ predstavujú pre SR príležitosť na realizovanie ambicióznych reforiem na riešenie dlhodobých výziev. Hlavným predpokladom však je, že budú vykonané včasne a efektívne,“ poznamenala štátna tajomníčka I. Brocková.

Štátna tajomníčka I. Brocková ocenila priority nastupujúceho generálneho tajomníka Mathiasa Cormanna zdôrazňujúce posilnenie hospodárskej odolnosti, trvalo udržateľného a inkluzívneho rastu, problematiku digitálneho zdaňovania, riešenie klimatických a environmentálnych výziev či možnosti budúceho rozširovania organizácie. Poďakovala zároveň bývalému generálnemu tajomníkovi OECD Ángelovi Gurríovi za jeho líderstvo a silnú podporu. „Som presvedčená, že príkladná spolupráca Slovenska s OECD pod novým vedením bude ďalej napredovať  najmä v otázkach spätých s postpandemickou sociálnou a ekonomickou obnovou hospodárstva a celej spoločnosti,  v oblastiach zdaňovania, digitálnej a zelenej ekonomiky, vzdelávania a reforiem týkajúcich sa  pracovného trhu,“ zdôraznila Ingrid Brocková.

Viac..  Budúcnosť EÚ: návrhy Parlamentu na zmenu zmlúv

Okrem spoločného vyhlásenia Rada OECD na úrovni ministrov prijala aj niekoľko kľúčových výstupov organizácie, vrátane Medzinárodného akčného programu ku klíme (IPAC), Medzinárodného rámca OECD pre bezpečnú medzinárodnú mobilitu, Správu OECD o nástrojoch politiky bývania, revidovaného Akčného plánu pre mládež či odporúčaní Rady OECD k neutralite hospodárskej súťaže, ako aj revidovaných odporúčaní Rady OECD o ochrane detí v digitálnom prostredí.

Dvojdňové podujatie (31. mája – 1. júna 2021), ktorému predsedali USA, bolo prvou časťou tohtoročného zasadnutia Rady OECD na ministerskej úrovni. V októbri 2021 na toto podujatie nadviaže druhá časť, mimoriadne zasadnutie Rady na ministerskej úrovni, ktoré by malo pri príležitosti 60. výročia vzniku OECD prijať nové Vyhlásenie o vízii OECD a novú Stratégiu globálnych vzťahov.

O mam

Odporúčame pozrieť

Komisia

Pracovný program Komisie na rok 2024: zvládanie aktuálnych výziev a príprava na budúcnosť

Európska komisia prijala svoj pracovný program na rok 2024. Hlavný dôraz sa v ňom kladie …

Consent choices