schránka
PHOTO: Ilustračné/redakcia/red.

EK otvorila konzultácie k boju proti schránkových firmám, aj pre obchodné normy poľnohospodárskych výrobkov

Konzultácia k iniciatíve na boj proti schránkovým firmám

Európska komisia otvorila verejnú konzultáciu, ktorá súvisí s novou iniciatívou na boj proti zneužívaniu schránkových firiem. V rámci tejto iniciatívy sa preskúmajú najvhodnejšie možnosti, ktorými sa zabezpečí, aby právne subjekty a právne štruktúry v EÚ bez významnej obchodnej prítomnosti nevyužívali daňové výhody. Budúci návrh Komisie by mohol zahŕňať napríklad požiadavku, aby spoločnosti oznamovali daňovým správam informácie potrebné na posúdenie toho, či vykazujú skutočnú hospodársku činnosť. Zamedzilo by sa tak existencii alebo zneužívaniu schránkových spoločností. V EÚ neexistujú žiadne legislatívne opatrenia, ktoré  pre subjekty vymedzujú hmotnoprávne požiadavky na daňové účely. Iniciatíva sa zameria najmä na situácie, kedy je konečným cieľom minimalizovať celkové zdanenie. Konzultácia bude otvorená do 27. augusta 2021.

Konzultácia k preskúmaniu obchodných noriem pre poľnohospodárske výrobky

Viac..  Program Erasmus+ podporil v roku 2022 viac ako 1,2 milióna študentov a učiteľov

Európska komisia otvorila verejnú konzultáciu, ktorej cieľom je zhromaždiť názory k možnej revízii obchodných noriem EÚ pre poľnohospodárske výrobky. Konzultácia sa zameriava najmä na potenciál obchodných noriem zvýšiť ponuku udržateľných výrobkov a zefektívniť súčasné právne predpisy. Svoj názor môžu vyjadriť subjekty pôsobiace v dodávateľskom reťazci, teda výrobcovia, obchodníci, maloobchodníci, združenia, spotrebitelia, organizácie občianskej spoločnosti a vnútroštátne orgány. Konzultácia bude otvorená do 31. augusta 2021.

O mam

Odporúčame pozrieť

Europska unia

EK sa snaží získať názory na ochranu demokratickej EÚ pred skrytým zahraničným zasahovaním

Komisia začína verejnú konzultáciu o iniciatíve „Ochrana demokracie“, ktorú predsedníčka Ursula von der Leyenová oznámila vo …

Consent choices