Slovensko vlajka
Ilustračné PHOTO: © European Union.

EK schválila Slovensku prvé navýšenie programu IROP o 195 miliónov eur

Európska komisia schválila prvú tranžu z 242 miliónov eur, o ktoré sa bude navyšovať Integrovaný regionálny európsky program (IROP) z protikrízového balíka REACT-EU. Na Slovensko mieri prvý balík vo výške 195 miliónov eur. Peniaze budú použité najmä na podporu regiónov a nové výzvy vypíšeme ešte v lete tohto roka, potvrdila ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová.

„Vďaka navýšeniu programu IROP budeme môcť financovať viac aktivít v regiónoch a podporiť oblasti, ktoré výrazne poznačila pandémia. Tieto peniaze využijeme na podporu kultúry v regiónoch, budovanie zelenej infraštruktúry, zníženie energetickej náročnosti budov, ekologickú dopravu či vzdelávanie, “ povedala ministerka Remišová.

Z európskeho protikrízového nástroja REACT-EU pôjde na navýšenie IROP spolu 242 miliónov eur. V roku 2021 sa regionálny program navýši o 195 miliónov eur, v roku 2022 o ďalších 47 miliónov eur. Pridelenie prvej časti prostriedkov pre Slovensko schválila tento týždeň Európska komisia.

Medzi oprávnené oblasti použitia patria:

–          podpora verejnej osobnej dopravy a rozvoj cyklistickej dopravy

–          zlepšenie životného prostredia posilnením prvkov zelenej infraštruktúry a adaptácie na zmenu klímy

–          zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji, ktorý bol doteraz z tejto oblasti pomoci vylúčený

–          zvýšenie kapacít a zlepšenie kvality stredných odborných škôl Banskobystrickom kraji v rámci iniciatívy Catching-up Regions

–          podpora kultúrnych inštitúcií najmä v oblasti modernizácie priestorov a technológií a adaptácie na krízové situácie podobné pandémii COVID-19

–          zvýšenie energetickej efektívnosti bytových domov prostredníctvom návratnej podpory cez Štátny fond rozvoja bývania

Viac..  Aktivisti kritizujú podmienky na kožušinových farmách v EÚ a žiadajú ich zákaz

–          Podpora sa bude týkaj aj financovania prípravy projektovej dokumentácie najmä na budúce programové obdobie

 Ďalším dôležitým prvkom revízie IROP je možnosť použiť prostriedky z programu nielen na priamu podporu zdravotníckeho systému pri liečbe, ale  aj na zabezpečenie vakcinácie ako prevencie pred ochorením COVID-19. „Tieto peniaze môžu regióny využiť nielen na posilnenie kapacít v zdravotníckom systéme, ale aj pri zabezpečení financovania očkovacích centier, čím výrazne odľahčíme nápor na verejné financie,“ spresnila ministerka Remišová.

Výzvy na dané oblasti bude vypisovať Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja  a informatizácie SR ako riadiaci orgán pre IROP, ale aj Ministerstvo kultúry SR a Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľské orgány. Prvé výzvy budú vyhlásené v druhej polovici roka 2021: oprávnenosť výdavkov pre výzvy z prioritnej osi 7 IROP bude už od 1. februára 2020.

Podrobnosti schválenej revízie sú stránke https://www.mpsr.sk/19-mv-irop-schvalovanie-pisomnou-procedurou-per-rollam-20-5-2021/1094-67-1094-16788/ v balíčku Revízia IROP.

O mam

Odporúčame pozrieť

Slovensko

Slovensko: Tempo čerpania eurofondov je zvýšené na takmer dvojnásobok, najlepší je program IROP

Vláde Ľudovíta Ódora sa darí pokračovať v rýchlom tempe čerpania eurofondov. Z celkovej alokácie 14,5 miliardy …

Consent choices