zdravie, opatrovatelka
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Na podporu opatrovateliek a sociálnych služieb pôjde 55 miliónov z eurofondov

Eurofondy pomáhajú zlepšovať služby v regiónoch. Podpora domácej opatrovateľskej služby pre odkázané osoby je cieľom najnovšej výzvy z  protikrízového balíka REACT-EU. Výzvu v celkovej výške 55 miliónov eur odsúhlasila ministerka investícií Veronika Remišová, ktorej rezort pripravil návrh na prerozdelenie balíka REACT-EU a koordinuje eurofondy. Vyhlasovateľom výzvy bude  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

„Starnutie populácie, ktorému Slovensko čelí, si bude v nasledujúcich dekádach vyžadovať oveľa väčšie investície do systému sociálnej starostlivosti. Vďaka eurofondom teraz môžeme podporiť sumou 55 miliónov eur opatrovateľské služby v regiónoch,“ uviedla vicepremiérka Remišová, ktorej rezort plní úlohu Centrálneho koordinačného orgánu pre eurofondy.

Cieľom výzvy je podporiť riešenia, vďaka ktorým budú môcť ľudia odkázaní na pomoc inej osoby zotrvať v rodinnom prostredí. Podpora kvalitnej a dostupnej domácej starostlivosti umožňuje predchádzať umiestňovaniu ľudí vyžadujúcich opatrovanie do pobytových zariadení. Európske zdroje zároveň pomôžu sieti opatrovateliek a terénnym sociálnym službám. Výzva bude určená pre verejných aj neverejných poskytovateľov sociálnych služieb z celého Slovenska, a to aj z Bratislavského samosprávneho kraja. Z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu môžu na jeden projekt úspešní žiadatelia získať príspevok v rozmedzí od 10-tisíc eur až do pol milióna eur. Vyhlasovateľom výzvy bude  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Viac..  EÚ chce dohodu o dovoze ocele a hliníka do USA do konca roka

 O podporu sa vo výzve môžu uchádzať:

– obce a mestá, ako aj právnické osoby, ktoré založili alebo zriadili

– neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby a neziskové organizácie zriadené osobitným zákonom

– registrované cirkvi alebo náboženské spoločnosti so sídlom v SR alebo ich právnické osoby

– občianske združenia

– združenia miest a obcí

O mam

Odporúčame pozrieť

R. Raši: Krajiny EÚ chcú o jeden rok predĺžiť zúčtovanie starších eurofondov

Krajiny EÚ chcú o rok predĺžiť zúčtovacie obdobie pre vyplatené eurofondy z predošlého programového obdobia. …

Consent choices