roaming
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Predĺženie a skvalitnenie voľného roamingu aj po roku 2022

Nestačí, aby boli roamingové služby dostupné, musia byť kvalitné a rovnaké pre všetkých,“ uviedol poslanec EP Robert Hajšel (S/D), tieňový spravodajca EP pre roaming.

Súčasné pravidlá využívania roamingových služieb v európskom zahraničí za domáce ceny čoskoro vypršia a Európsky parlamentu pripravuje ich revíziu. Tieňovým spravodajcom EP pre roaming je po prvý raz poslanec zo Slovenska – Robert Hajšel, člen výboru ITRE pre priemysel, výskum a energetiku. „Som veľmi rád, že sa môžem podieľať na príprave tak dôležitého nariadenia, keďže práve voľný roaming (telefonovanie, sms a dáta) spolu s cestovaním je dlhodobo občanmi vnímaný ako najviditeľnejší benefit EÚ, ktorý vo svojom bežnom živote pociťujú najviac. Dokazujú to aj výsledky prieskumu, ktorý som si dal vypracovať, kde až 73% Slovákov jednoznačne potvrdilo, že vedia o možnosti využiť mobilné služby v európskom zahraničí za domáce ceny,“ uviedol Hajšel na tlačovej konferencii v Bratislave.

Napriek pandémií dlhodobo stúpa spotreba dát či už doma alebo počas pobytu v zahraničí a významný vplyv na správanie užívateľov majú aj dynamicky sa rozširujúce nové technológie a zavádzanie 5G sietí, je preto najvyšší čas pristúpiť k revízií pravidiel. Túto príležitosť chceme využiť a okrem predĺženia platnosti presadiť ďalšie skvalitnenie poskytovaných služieb, bezplatné sprístupnenie všetkých dostupných núdzových liniek, odstránenie diskriminácie či väčšiu informovanosť našich občanov v rodnom jazyku počas pobytu v zahraničí o doplnkových linkách pri domácom násilí, ochrane maloletých, zdravotne znevýhodnených a zraniteľných osôb, ale aj informácie o epidemiologickej situácií a obmedzeniach. Verím, že sa podarí aj zabrániť situáciám, ktoré u mnohých nastali pri nevedomom použití satelitnej siete a následnom šoku pri pohľade na účet po príchode z dovolenky,“ vyjadril sa europoslanec.

„Diskutovanou je téma nastavenia poklesu tzv. stropov veľkoobchodných cien za dáta, kde napriek oprávneným očakávaniam verejnosti treba brať do úvahy aj fakt, že rapídne zníženie týchto cien automaticky neznamená, že sa to premietne do zníženia cien na účtoch občanov. Hľadáme preto vyhovujúci a udržateľný kompromis, ktorý pri postupnom znižovaní cien a s tým súvisiacim navyšovaním objemu dát, ktoré môžu ľudia použiť, nespôsobí nestabilitu na trhu a prípadné technické výpadky,“ informuje Hajšel. Práve v prípade menších krajín, ako napríklad Slovensko, by to totiž mohlo spôsobiť aj spomalenie ďalších investícií do infraštruktúry a sietí ďalšej generácie.

Viac..  Katarína Roth Neveďalová: Schválili sme právo na opravu, čo to znamená?

Keďže súčasné pravidlá čoskoro vypršia, čas nás tlačí a potrebujeme sa dohodnúť do konca roka. Rokovať budeme počas leta a verím, že od jesene začneme tzv. trialógy medzi nami ako zástupcami Európskeho parlamentu, Radou a Komisiou tak, aby naši občania mohli od ďalšieho leta plynule využívať voľné telefonovanie, sms a dáta v zahraničí bez obmedzení a v kvalitnejšej a dostupnejšej podobe.

VÝSLEDKY PRIESKUMU: Roamingové služby a dopad pandémie na správanie Slovákov

Výsledky prieskumu verejnej mienky o využívaní roamingových služieb a dopade pandémie, ktorý si poslanec EP Robert Hajšel ako tieňový spravodajca EP dal vypracovať agentúrou Focus v mesiaci máj na reprezentatívnej vzorke 1000 občanov SR.

Z prieskumu vyplýva, že roamingové služby využívajú hlavne ľudia s vysokoškolským vzdelaním, so stredným a vyšším príjmom, najmä zo západného Slovenska v mladšom a strednom produktívnom veku. Prekvapivé je, že roaming využíva iba 42% Slovákov, pričom 58% ľudí tvrdí, že roaming nevyužíva vôbec. Zaujímavým je zistenie, že počas pandémie začalo intenzívnejšie roaming využívať viac seniorov a domácností s viacerými členmi, ale aj ľudia bez osobného príjmu. Celkovo ale možno povedať, že takmer dve tretiny ľudí využívali počas pandémie roaming rovnako ako pred ňou. 

Až 52 % používa svoj mobilný telefón v zahraničí rovnako ako keď sú na Slovensku a 26 % z opýtaných ho využíva menej, pretože majú obavy a snažia sa predísť vysokým faktúram. Spolu až 44 % občanov SR nerozumie, čo znamená roamingu v rámci EÚ, keďže podľa prieskumu si až 30 % si myslí, že ceny za mobilné služby sú rovnaké všade v zahraničí (nielen  v EÚ) a 14% uviedlo, že nevie, ako to je. Pomerne vysoké je povedomie o tom, že používanie mobilu v rámci EÚ je za rovnaké ceny ako na Slovensku – myslí si to až 73 % opýtaných, pričom 27 % o tom nevie alebo nevie, čo si má o tom myslieť.

O mam

Odporúčame pozrieť

Eurokomisia navrhla začleniť roaming do asociačnej dohody s Moldavskom

Európska komisia (EK) prijala návrh na začlenenie roamingu do dohody o pridružení medzi EÚ a …

Consent choices