PHOTO: © European Union

EÚ pritvrdila sankcie proti bieloruskej ekonomike

Európska rada dnes schválila ďalšie reštriktívne opatrenia voči bieloruskému režimu s cieľom reagovať na stupňovanie závažného porušovania ľudských práv v Bielorusku a násilné represie voči občianskej spoločnosti, demokratickej opozícii a novinárom. EÚ predstavila nový balík sankcií po nútenom pristátí letu spoločnosti Ryanair v Minsku dňa 23. mája 2021 a následne súvisiace zadržanie novinára Ramana Prataseviča a Sofie Sapegovej.

V tlačovej správe Rada uvádza, že medzi nové ekonomické sankcie patrí zákaz priameho alebo nepriameho predaja, dodávky, prevodu alebo vývozu pre kohokoľvek v Bielorusku následného vybavenia: technológie alebo softvér určené predovšetkým na použitie pri monitorovaní alebo odpočúvaní internetu a telefónnej komunikácie a tovaru dvojakého použitia, technológie na vojenské účely a určeným osobám, subjektom alebo orgánom v Bielorusku.  Schválil sa aj obmedzený obchod s ropnými produktmi, chloridom draselným a tovarom používaným na jeho výrobu alebo tabakových výrobkov.

Viac..  Euroinštitúcie sa dohodli sprístupniť okamžité platby v eurách pre občanov EÚ

Európska investičná banka nakoniec tiež zastaví akékoľvek vyplácanie alebo platby v rámci akýchkoľvek existujúcich dohôd týkajúcich sa projektov vo verejnom sektore a akýchkoľvek existujúcich zmlúv o službách technickej pomoci. Od členských štátov sa tiež bude vyžadovať, aby prijali opatrenia na obmedzenie zapojenia multilaterálnych rozvojových bánk, ktorých sú členmi, do Bieloruska.

O Marco Németh

Naším najmladším kolegom je Marco Németh. Je študentom osemročného gymnázia a Milestone Institute v Budapešti. Marco je autorom knihy Európa v Kocke, ktorá zjednodušene vysvetľuje fungovanie Únie, a zachytáva náš život v nej. Vo svojich článkoch prináša informácie o najaktuálnejších udalostiach z domova, zo sveta a najmä z Európskej únie.

Odporúčame pozrieť

energeticka unia

Členské krajiny o tri roky predĺžili globálny režim sankcií EÚ

Členské krajiny Európskej únie sa v pondelok zhodli na predĺžení globálneho režimu sankcií EÚ v …

Consent choices