miko
Ladislav Miko, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Štát nemal peniaze, situáciu s nebezpečnou skládkou pri Bošanoch hasil pred 20 rokmi Brusel. Išlo o jeden z prvých eurofondových projektov

Na prvý pohľad krásne, prírodné miesto. Rozkvitnutá lúka, spievajúce škovránky, sem-tam počuť bažanta. A predsa ide o miesto, kde bývala v minulosti nebezpečná skládka priemyselného odpadu. To, že nejde o obyčajnú lúku alebo pasienok, poznáme predovšetkým podľa menších betónových objektov, ktoré sú rovnomerne postavené po celej ploche niekoľkých hektárov lúky. Slúžia na odvetranie plynov, ktoré by sa mohli zhromaždiť pod zemou a spôsobiť požiar. Ešte v šesťdesiatych rokoch do “mŕtveho” ramena rieky Nitra sypali svoj priemyselný odpad dve bývalé fabriky. Skládka nemala vybudované nepriepustné podložie a toxický odpad sa začal šíriť aj do podzemných vôd. Fabriky zodpovedné za situáciu však v priebehu rokov zanikli, a tak skládka zostala na pleciach obce Bošany.

Kožiarenský odpad z neďalekej fabriky sa na skládku vyvážal až do roku 1990. Celkovo bolo priemyselným odpadom zasyspaných približne sedem hektárov. Vznikali menšie požiare, avšak požiar v roku 2000 sa nedarilo uhasiť ani profesionálnym hasičom. Mimoriadna situácia bola vyhlásená pre tri okolité obce. Po uhasení, ktoré trvalo niekoľko týždňov, sa obec rozhodla získať finančné prostriedky na sanúciu skládky. Keďže štátne peniaze sa získať nepodarilo, obrátila sa na možnosť využiť predvstupové eurofondy, čo sa nakoniec podarilo. Brusel vyčlenil na jej sanáciu približne tri milióny eur a ide tak o jeden z prvých veľkých projektov financovaný cez eurofondy.

Viac..  L. Miko: Slovensko naplno nevyužíva potenciál, ktorý mu EÚ ponúka

O red

Odporúčame pozrieť

L. Miko: Slovensko naplno nevyužíva potenciál, ktorý mu EÚ ponúka

Vstup do EÚ priniesol Slovensku výrazné zlepšenie v mnohých oblastiach, bez neho by sa mohlo …

Consent choices