danovy podvod
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Nové pravidlá DPH pri elektronickom obchode v EÚ: Zjednodušenie a transparentnosť

V druhej polovici týždňa* nadobudnú účinnosť nové pravidlá týkajúce sa dane z pridanej hodnoty (DPH) pri nákupe online. Sú súčasťou úsilia o zabezpečenie rovnejších podmienok pre všetky podniky, zjednodušenie cezhraničného elektronického obchodu a zavedenie väčšej transparentnosti pre kupujúcich z EÚ, pokiaľ ide o stanovovanie cien a prehľadnejší výber pre spotrebiteľov.

Systém EÚ v oblasti DPH bol naposledy aktualizovaný v roku 1993 a zaostal za vzostupom cezhraničného elektronického obchodu, ktorý v posledných rokoch zásadným spôsobom zmenil maloobchod. Pandémia koronavírusu ešte viac urýchlila rozmach online maloobchodu a znovu poukázala na potrebu reformy, ktorá by zabezpečila, aby sa DPH splatná pri online predaji uhrádzala krajine spotrebiteľa. Nové pravidlá reagujú aj na potrebu zjednodušiť život tak kupujúcim, ako aj obchodníkom.

Zavádzajú sa od 1. júla a budú sa týkať online predávajúcich a elektronických trhovísk/platforiem v EÚ aj mimo nej, poštových služieb a kuriérov, colných a daňových správ a spotrebiteľov.

Čo sa zmení?

Od 1. júla 2021 začne platiť niekoľko zmien spôsobu účtovania DPH z online predaja bez ohľadu na to, či spotrebitelia nakupujú od obchodníkov v EÚ alebo mimo EÚ:

  • V súčasnom systéme je tovar v hodnote menej ako 22 eur dovezený do EÚ spoločnosťami z krajín mimo EÚ oslobodený od DPH. Od štvrtka sa toto oslobodenie od dane zruší. DPH sa bude účtovať na všetok tovar vstupujúci do EÚ – rovnako ako na tovar predávaný podnikmi z EÚ. Štúdie a skúsenosti ukázali, že toto oslobodenie od dane sa zneužíva. Bezzásadoví predávajúci z krajín mimo EÚ nesprávne označovali zásielky tovaru, napr. smartfónov, aby profitovali z tohto oslobodenia. Táto medzera umožňuje týmto spoločnostiam umelo znižovať ceny oproti konkurentom v EÚ. V dôsledku takýchto podvodov prichádzajú štátne pokladnice krajín EÚ odhadom o 7 miliárd eur ročne, výsledkom čoho je väčšie daňové zaťaženie ostatných daňovníkov.
  • Predávajúci v elektronickom obchode musia mať v súčasnosti registráciu na účely DPH v každom členskom štáte, v ktorom majú obrat nad určitý celkový limit, ktorý sa v jednotlivých krajinách líši. Od 1. júla sa tieto rôzne limity nahradia jedným spoločným limitom EÚ vo výške 10 000 eur. Pri jeho presiahnutí sa DPH musí zaplatiť v členskom štáte, kam sa tovar dodáva. Online predávajúci sa môžu po novom zaregistrovať na elektronickom portáli s názvom „jednotné kontaktné miesto“ (tzv. One Stop Shop), kde môžu vybaviť všetky svoje povinnosti týkajúce sa DPH pri predaji v celej EÚ. Má to zjednodušiť činnosť týchto spoločností a uľahčiť im predaj do iných členských štátov. Limit vo výške 10 000 eur sa už od roku 2019 uplatňuje pri elektronických službách predávaných online.
Viac..  Hodnota obchodných dohôd EÚ predstavuje viac ako dva bilióny eur

Namiesto toho, aby predávajúci zápasili s komplikovanými postupmi v iných krajinách, sa po novom môžu zaregistrovať vo vlastnom členskom štáte a vo vlastnom jazyku. Po registrácii môže online maloobchodný predajca oznámiť a zaplatiť DPH za celý svoj predaj v EÚ na jednotnom kontaktnom mieste prostredníctvom štvrťročného daňového priznania. Jednotné kontaktné miesto sa postará o to, aby sa DPH postúpila príslušnému členskému štátu.

  • V rovnakom duchu sa zavedie aj jednotné kontaktné miesto pre predávajúcich z krajín mimo EÚ. Umožní im to jednoduchú registráciu na účely DPH v EÚ a zároveň sa tým zabezpečí, aby sa DPH v správnej výške dostala do toho členského štátu, kde je v konečnom dôsledku splatná. Pre spotrebiteľov to znamená oveľa väčšiu transparentnosť: ak nakupujete od predávajúceho alebo platformy z krajín mimo EÚ, ktorí sú registrovaní na jednotnom kontaktnom mieste, DPH by už mala byť zahrnutá v cene, ktorú zaplatíte predávajúcemu. To znamená, že colný úrad alebo kuriérske služby vás už nebudú žiadať o dodatočnú platbu, keď tovar príde do vašej domovskej krajiny, pretože DPH už bola uhradená.

Neúnijné podniky (vrátane najväčších svetových elektronických trhovísk) sa už vo veľkom počte registrujú na jednotnom kontaktnom mieste.

Súvislosti

Súčasné pravidlá EÚ v oblasti DPH boli naposledy aktualizované v roku 1993 – dávno pred nástupom digitálneho veku. Nezodpovedajú preto potrebám podnikov, spotrebiteľov a správnych orgánov v ére cezhraničného nakupovania na internete. Rozmach nakupovania v elektronickom obchode medzitým zmenil podobu maloobchodu na celom svete a pandémia tento proces ešte urýchlila.

Nové pravidlá výrazne menia spôsob, ako online podniky EÚ plnia svoje potreby v oblasti DPH. Prinesie to však aj nespočetné výhody spočívajúce v uľahčení podnikania, obmedzení podvodov a priaznivejšej spotrebiteľskej skúsenosti kupujúcich v elektronickom obchode v rámci EÚ.

Podobný zjednodušený režim jednotného kontaktného miesta pre DPH už od roku 2015 úspešne funguje pri cezhraničnom predaji elektronických služieb. Jeho rozšírenie na online predaj tovaru ponúkne online maloobchodníkom a spotrebiteľom v EÚ ešte väčšie výhody. Podobné reformy sa zaviedli a osvedčili v iných jurisdikciách, napríklad v Nórsku, Austrálii a na Novom Zélande.

Ďalšie informácie

Všetky podrobnosti vrátane poradenstva a informačných prehľadov pre podniky a spotrebiteľov sú k dispozícii na našom osobitnom webovom sídle.

O mam

Odporúčame pozrieť

Posilnenie kybernetickej bezpečnosti v inštitúciách, orgánoch, úradoch a agentúrach EÚ

Komisia víta politickú dohodu medzi Európskym parlamentom a Radou EÚ o návrhu nariadenia Komisie, ktorým sa …

Consent choices