peniaze, uver
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Komisia reviduje pravidlá EÚ týkajúce sa bezpečnosti výrobkov a spotrebiteľských úverov

Európska komisia v stredu navrhla revízie dvoch súborov pravidiel EÚ s cieľom posilniť práva spotrebiteľov vo svete, ktorý zmenila digitalizácia a pandémia COVID-19. Komisia posilňuje svoju bezpečnostnú sieť pre spotrebiteľov v EÚ, a to napríklad tak, že zabezpečuje, aby boli nebezpečné výrobky z trhu stiahnuté alebo aby boli ponuky úverov spotrebiteľom predkladané spôsobom, ktorý je jasný, pričom tieto ponuky by malo byť možné konzultovať aj prostredníctvom digitálnych zariadení. Cieľom návrhu je aktualizácia existujúcej smernice o všeobecnej bezpečnosti výrobkov, ako aj pravidiel EÚ týkajúcich sa spotrebiteľských úverov a zameraných na ochranu spotrebiteľa.

Podpredsedníčka pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová v tejto súvislosti povedala: „Na spotrebiteľov číhajú rôzne výzvy, predovšetkým v digitálnom svete, ktorý charakterizuje revolúcia v nakupovaní, službách alebo finančných trhoch. Preto zintenzívňujeme ochranu spotrebiteľa na dvoch frontoch: spotrebiteľom uľahčujeme vyhnúť sa rizikám spojeným s úverom a zavádzame ešte prísnejšie pravidlá pre bezpečnosť výrobkov. Účastníci trhu budú niesť väčšiu zodpovednosť a pre neseriózne firmy bude komplikovanejšie ukrývať sa za zložitý právnický jazyk.“

Didier Reynders, komisár pre spravodlivosť, v tejto súvislosti uviedol: „Kríza COVID-19 ovplyvnila spotrebiteľov viacerými spôsobmi a mnohí čelia finančným ťažkostiam. Digitalizácia, ktorá bola urýchlená pandémiou, viedla k zintenzívneniu nakupovania online a výrazne mení finančný sektor. Našou povinnosťou je chrániť spotrebiteľov, najmä tých najzraniteľnejších. Presne o to sa usilujeme našou revíziou existujúcich pravidiel EÚ v oblasti spotrebiteľských úverov a všeobecnej bezpečnosti výrobkov.“

Predaj cez internet sa za posledných 20 rokov stále zvyšoval, pričom v roku 2020 až 71 % spotrebiteľov nakupovalo cez internet, v mnohých prípadoch išlo o výrobky s novými technológiami. Od bezdrôtových slúchadiel a čističiek vzduchu až po herné konzoly – trh s technologickými vymoženosťami je obrovský. Nariadením o všeobecnej bezpečnosti výrobkov sa budú riešiť riziká spojené s týmito výrobkami využívajúcimi nové technológie, ako napríklad kybernetickobezpečnostné riziká, ako aj riziká spojené s nakupovaním cez internet tak, že sa pre online trh zavedú pravidlá týkajúce sa bezpečnosti výrobkov. Nariadením sa zabezpečí, aby boli všetky výrobky, ktoré sa k spotrebiteľom v EÚ dostanú, či už prostredníctvom online trhu alebo kamenného obchodu, nezávisle od toho, či pochádzajú z EÚ alebo zo zvyšku sveta, bezpečné. Novým nariadením sa zabezpečí, že trhy si budú plniť svoje povinnosti tak, aby sa k spotrebiteľom nedostávali výrobky, ktoré sú nebezpečné.

Viac..  EÚ v rámci dohody s Britániou navrhla pomoc pre sektor elektromobilov a batérií

V revidovanej smernici o spotrebiteľských úveroch sa stanovuje, že informácie súvisiace so spotrebiteľskými úvermi musia byť predkladané spôsobom, ktorý je jasný a prispôsobený na digitálne zariadenia tak, aby spotrebitelia rozumeli tomu, k čomu sa zaväzujú. Smernicou sa navyše zlepšia pravidlá, podľa ktorých sa posudzuje úverová bonita, t. j. to, či spotrebiteľ bude alebo nebude schopný úver splácať. Účelom je vyhnúť sa problémom s nadmernou zadlženosťou. Nariadením sa od členských štátov bude vyžadovať, aby podporovali finančnú gramotnosť a zabezpečili, aby spotrebitelia mali k dispozícii úverové poradenstvo.

Ďalšie kroky: O návrhoch Komisie bude teraz rokovať Rada aj Parlament.

Súvislosti

Nariadenie o všeobecnej bezpečnosti výrobkov

Smernicou o všeobecnej bezpečnosti výrobkov, ktorá nadobudla účinnosť v roku 2001, sa zabezpečuje, aby sa na jednotný trh EÚ dostávali jedine bezpečné výrobky. Na trhu EÚ je však napriek tomu naďalej vo voľnom obehu príliš mnoho nebezpečných výrobkov, čo vytvára nerovnaké podmienky pre podniky a je na úkor spoločnosti a spotrebiteľov. Okrem toho sa pravidlá musia aktualizovať v záujme riešenia výziev spojených s novými technológiami a predajom cez internet.

Návrh smernice o spotrebiteľských úveroch

Smernicou 2008/48/ES o zmluvách o úvere pre spotrebiteľov sa zaviedol harmonizovaný rámec EÚ pre spotrebiteľské úvery a poskytol pevný rámec pre spravodlivý prístup k úverom pre európskych spotrebiteľov. Od nadobudnutia jej účinnosti v roku 2008 však digitalizácia zásadne zmenila postupy rozhodovania sa a zvyky spotrebiteľov vo všeobecnosti. Cieľom dnes predkladanej revízie je reagovať na tento vývoj.

Oba návrhy sú súčasťou nového programu pre spotrebiteľov, ktorý sa začal minulý rok a ktorého cieľom je aktualizovať celkový strategický rámec spotrebiteľskej politiky EÚ.

O mam

Odporúčame pozrieť

dron

Komisia stanovuje pravidlá na riešenie potenciálnych hrozieb zo strany civilných dronov

Európska komisia prijala oznámenie o boji proti hrozbám, ktoré predstavuje nezákonné a nebezpečné používanie dronov …

Consent choices