Ilustračné foto PHOTO: © European Union

V Únii začal platiť digitálny COVID preukaz EÚ

Počínajúc prvým júlom začína v EÚ platiť nariadenie o digitálnom COVID preukaze. Znamená to, že občania EÚ a osoby s trvalým pobytom v EÚ budú mať odo dnes možnosť nechať si vystaviť a overiť digitálne COVID preukazy v celej EÚ. COVID preukazy už pred dnešným termínom začalo vydávať 21 členských štátov, ako aj Nórsko, Island a Lichtenštajnsko, pričom päť krajín EÚ začína dnes.

Činnosť Komisie v oblasti digitálneho COVID preukazu EÚ prebiehala pod vedením komisára Didiera Reyndersa v úzkej spolupráci s podpredsedníčkou Věrou Jourovou a podpredsedom Margaritisom Schinasom, ako aj komisárom Thierrym Bretonom a komisárkami Stellou Kyriakidesovou a Ylvou Johanssonovou.

Predsedníčka Komisie Ursula von der Leyenová uvítala zavedenie digitálnych COVID preukazov EÚ a v tejto súvislosti poznamenala: „Európska únia koná pre dobro svojich občanov. Európsky digitálny COVID preukaz je symbolom otvorenej a bezpečnej Európy, ktorá sa opatrne otvára, pričom na prvé miesto kladie ochranu zdravia našich občanov. V marci sme sľúbili, že do začiatku letných prázdnin zavedieme celoúnijný systém, ktorý by uľahčil voľné a bezpečné cestovanie v rámci EÚ. V dnešný deň môžeme potvrdiť, že systém digitálneho COVID preukazu EÚ bol spustený a funguje. Prevažná väčšina členských štátov EÚ je už na systém napojená a pripravená vydávať a overovať preukazy. Vygenerovaných už bolo viac než 200 miliónov preukazov. Vraciame tak Európanom späť do rúk slobodu, ktorú si nesmierne cenia.“

Digitálny COVID preukaz EÚ

Cieľom digitálneho COVID preukazu EÚ je uľahčiť bezpečný a voľný pohyb v rámci EÚ počas pandémie COVID-19. Všetci Európania majú aj bez preukazu právo na voľný pohyb, ale pre držiteľov preukazu bude cestovanie ľahšie, pretože sa na nich nebudú vzťahovať obmedzenia, ako je karanténa.

Digitálny COVID preukaz EÚ bude dostupný pre všetkých a bude:

  • zahŕňať očkovanie proti ochoreniu COVID-19, testovanie a prekonanie ochorenia,
  • bezplatné a dostupné vo všetkých jazykoch EÚ,
  • k dispozícii v digitálnom a papierovom formáte,
  • zabezpečené a bude obsahovať digitálne podpísaný kód QR;
Viac..  Komisia aktualizuje zoznam zakázaných leteckých spoločností

V rámci nových pravidiel členské štáty nesmú pre držiteľov digitálneho COVID preukazu EÚ zavádzať ďalšie cestovné obmedzenia, pokiaľ takéto opatrenia nie sú potrebné a primerané v záujme ochrany verejného zdravia. Komisia sa okrem toho zaviazala zmobilizovať 100 miliónov eur v rámci nástroja núdzovej podpory na podporu členských štátov pri zabezpečovaní cenovo dostupných testov.

Súvislosti

Európska komisia predložila 17. marca 2021 návrh na zavedenie COVID preukazov EÚ, aby uľahčila bezpečný voľný pohyb občanov v rámci EÚ počas pandémie. Spoluzákonodarcovia dosiahli 20. mája predbežnú dohodu. Dňa 1. júna začali fungovať základné technické prvky systémov, tzv. brána EÚ, čo umožňuje overovať ochranné prvky obsiahnuté v kódoch QR. Všetkých 30 krajín EÚ a EHP stihlo termín, ktorý bol stanovený na 1. júla, a aktuálne sú pripojené k bráne. Prvé členské štáty začali vydávať preukazy už od 1. júna – takže systém začalo už pred 1. júlom využívať spolu 21 krajín EÚ.

Po oficiálnom podpise 14. júna bolo nariadenie uverejnené 15. júna. Nariadenie začína platiť odo dnes, 1. júla, no tie členské štáty, ktoré potrebujú viac času, dostanú na postupné zavedenie pravidiel ďalších šesť týždňov.

O mam

Odporúčame pozrieť

Rada EÚ schválila predĺženie COVID preukazov

Rada Európskej únie (EÚ) v utorok predĺžila používanie digitálnych COVID preukazov do konca júna 2023. …

Consent choices