klima, oteplovanie
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Zmena klímy je podľa Európanov najzávažnejší problém, ktorému čelí svet

Zmena klímy je podľa občanov Európskej únie (EÚ) najzávažnejší problém, ktorému čelí svet. Podľa nového prieskumu Eurobarometra, ktorého výsledky v pondelok zverejnila Európska komisia, 93% opýtaných považuje zmenu klímy za vážny problém, pričom 78% ju považuje za veľmi vážny problém. Zmena klímy je veľmi vážny problém aj podľa 78% slovenských respondentov.

Keď mali respondenti vybrať ten najzávažnejší problém súčasného sveta, 29 % z nich si zvolilo buď zmenu klímy (18 %), zhoršovanie stavu prírody (7 %) alebo zdravotné problémy spôsobené znečistením (4 %). Na Slovensku označilo zmenu klímy za najzávažnejší problém sveta 13% opýtaných.

Deväť z desiatich Európanov súhlasí s tým, že emisie skleníkových plynov by sa mali znížiť na minimum, pričom zvyšné emisie by sa mali vykompenzovať tak, aby EÚ dosiahla klimatickú neutralitu do roku 2050. Cieľ EÚ dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050 podporuje deväť z desiatich opýtaných Slovákov. Z opýtaných Európanov 87 % považuje za dôležité, aby si EÚ stanovila ambiciózne ciele na rozsiahlejšie využívanie energie z obnoviteľných zdrojov, a rovnaké percento považuje za zásadné, aby EÚ poskytovala podporu na zlepšovanie energetickej efektívnosti.

Väčšina euroobčanov, konkrétne 64%, podniká individuálne kroky na boj proti zmene klímy, na Slovensku tak podľa prieskumu robí 66% opýtaných. Pri otázke, kto je zodpovedný za boj proti zmene klímy, európski respondenti zdôraznili potrebu štrukturálnej reformy, ktorá by mala sprevádzať individuálne opatrenia, pričom poukázali na národné vlády (63 %), podniky a priemysel (58 %) a EÚ (57 %). Podľa 81% opýtaných Európanov a 83% Slovákov by čistá energia mala mať väčšiu finančnú podporu z verejných zdrojov. Tri štvrtiny Európanov sa domnievajú, že investície do oživenia hospodárstva by sa mali zamerať najmä na nové zelené hospodárstvo.

Viac..  Európska vodíková banka: Europoslanci požadujú väčšiu podporu domácej produkcie

Podľa 78 % Európanov prijatie opatrení v oblasti klímy povedie k inováciám, ktoré zvýšia konkurencieschopnosť európskych podnikov. Podpora odborných znalostí EÚ o čistých technológiách v krajinách mimo euroblok môže pomôcť vytvoriť nové pracovné miesta v EÚ, myslí si 78% respondentov. Sedem z desiatich Európanov sa domnieva, že zníženie dovozu fosílnych palív môže byť pre EÚ ekonomicky výhodné a 74% zase súhlasí s tým, že náklady na odstránenie škôd spôsobených zmenou klímy sú oveľa vyššie než investície potrebné na zelenú transformáciu.

Prieskum sa uskutočnil od 15. marca do 14. apríla 2021 a zúčastnilo sa na ňom 26 669 občanov zo všetkých 27 členských štátov EÚ.

(SITA)

O mam

Odporúčame pozrieť

sudnictvo

ESĽP: Klimatickí aktivisti zažalovali vlády v prípade klimatickej zmeny

Šesť osôb v stredu zažalovalo na Európskom súde pre ľudské práva (ESĽP) vlády 32 krajín …

Consent choices