farmar
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Stratégia „z farmy na stôl“: 65 spoločností a združení podpísalo Kódex správania EÚ

Komisia spolu so zainteresovanými stranami z odvetvia potravinárstva v utorok oficiálne zaviedla Kódex správania EÚ v oblasti zodpovedného podnikania a marketingových postupov v potravinárstve. Splnili si tak ďalší z cieľov stratégie „z farmy na stôl“ Komisie.

Kódex je podstatnou súčasťou úsilia EÚ o zvýšenie prístupnosti a cenovej dostupnosti zdravých, udržateľných potravín, ktoré pomáhajú zmierňovať našu celkovú environmentálnu stopu. Na jeho koncipovaní sa spolu s útvarmi Európskej komisie podieľali aj združenia a podniky EÚ. Aktívne sa zapojili a prispeli aj iné zainteresované strany vrátane medzinárodných organizácií, mimovládnych organizácií, priemyselných zväzov a odborových združení. Združenia a spoločnosti v potravinárskom odvetví, ktoré kódex podpísali, sa zaväzujú zrýchliť svoj prínos k prechodu na udržateľnosť. Vyjadrili tak svoju podporu cieľom kódexu a motivujú podobné spoločnosti, aby sa zapojili tiež.

Kódex zahŕňa dve úrovne záväzku:

  • Združenia EÚ: súbor siedmich cieľov, každý s konkrétnymi cieľovými hodnotami a odporúčanými činnosťami. Ide o činnosti zamerané na propagáciu prechodu na zdravé a udržateľné spotrebiteľské návyky. Zámerom je zlepšiť vplyv potravinárskeho spracovateľského odvetvia, maloobchodu a stravovacích služieb na udržateľnosť a posilniť udržateľnosť potravinových hodnotových reťazcov – pokiaľ ide o prvovýrobcov aj iných aktérov v reťazci. Združenia by každoročne mali podávať správy o svojom pokroku.
  • Spoločnosti: rámec určený pre spoločnosti, ktoré chcú byť v tejto iniciatíve priekopníkmi. Obsahuje ctižiadostivé záväzky s merateľnými výstupmi a vzťahuje sa na širokú škálu oblastí: od dobrých životných podmienok zvierat, cez znižovanie obsahu cukru až po zmierňovanie emisií skleníkových plynov v ich celkovej palete výrobkov. Spoločnosti svoje výsledky každý rok nahlásia v zhrnutí správy o svojej udržateľnosti.

V deň zavedenia kódexu už máme 65 signatárov (26 výrobcov potravín, 14 maloobchodných predajcov potravín, 1 signatár zo sektora stravovacích a ubytovacích služieb, 24 združení), ktoré sa stali prvými priekopníckymi spoločnosťami a združeniami (odkaz na úplný zoznam signatárov).

Ďalším združeniam a spoločnostiam v potravinárskom sektore EÚ adresujeme výzvu, aby sa zapojili a začali dodržiavať kódex správania, ktorý predstavuje prevratné riešenie. Jeho koncepcia založená na dialógu mnohých zainteresovaných strán môže slúžiť ako vzor pre premenu na celom svete. Kódex je začiatkom dynamického procesu. Jeho správa zahŕňa nástroje na spoluprácu všetkých dotknutých aktérov v snahe dosiahnuť nové a ešte viac ambiciózne záväzky, partnerstvá, ako aj v úsilí stimulovať interakciu a výmeny. Komisia plánuje kódex predstaviť tento rok na samite OSN venovanom potravinovým systémom.

Vyjadrenia členov kolégia:

Výkonný podpredseda Komisie Frans Timmermans v tejto súvislosti vyhlásil: „Musíme vytvoriť odolný potravinový systém, a to čo najskôr. Musíme zredukovať emisie skleníkových plynov a zastaviť stratu biodiverzity súvisiacu s potravinárskou výrobou a vybudovať potravinový systém umožňujúci jednoduché rozhodnutia v prospech zdravých a udržateľných stravovacích návykov. Ak máme vyriešiť tieto ekologické, zdravotné a spoločenské výzvy v našom potravinovom systéme, musia začať spolupracovať všetci aktéri v celom potravinovom reťazci. Som potešený, že už toľké ambiciózne zainteresované strany podpísali Kódex správania EÚ.“

Komisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakidesová uviedla: „Dnes sme dosiahli prvý výsledok našej práce v rámci stratégie „z farmy na stôl“ zameranej na zdravý potravinový systém šetrný k životnému prostrediu. Predpokladom úspešného prechodu na udržateľné potravinové systémy je úzka spolupráca všetkých aktérov. Kódex správania EÚ túto spoluprácu uľahčí. Bude vychádzať zo záväzkov, ktoré potravinársky priemysel už urobil a bude podporovať ešte ambicióznejšie opatrenia. Európsky potravinársky priemysel si už vybudoval dobrú povesť vďaka kvalite a bezpečnosti svojich výrobkov. Nastal čas, aby sa vzorom stal aj v otázke udržateľnosti.“

Komisár pre vnútorný trh Thierry Breton dodal: „Kódex správania EÚ v oblasti zodpovedného podnikania a marketingových postupov v potravinárstve je dôležitým krokom vpred agropotravinového ekosystému. Každý jeden dobrovoľný záväzok nás približuje k prechodu na udržateľné potravinové systémy a zároveň nám pomáha zvyšovať ich odolnosť. Komisia je odhodlaná na tejto spoločnej ambicióznej ceste zmobilizovať svoje nástroje podpory, predovšetkým pre MSP, ktoré sú chrbticou agropotravinového ekosystému.“

Komisár pre životné prostredie, oceány a rybárstvo Virginijus Sinkevičius uviedol: „Potravinové spoločnosti orientované na budúcnosť vedia, že zdravá pôda a ekosystémy sú predpokladom odolnosti našich potravinových systémov a takisto ich podnikania. Udržateľné potravinové systémy sú rovnako kľúčovým faktorom pri napĺňaní našich cieľov v oblasti klímy a životného prostredia, napríklad naštartovať obnovu biodiverzity v Európe a na celom svete. Preto ma veľmi teší, že potravinársky priemysel v podobe kódexu robí rozhodujúci krok smerom k udržateľnej budúcnosti podnikov i našej planéty.“

Súvislosti

Viac..  Poľnohospodári vo viacerých krajinách EÚ protestujú proti opatreniam

Komisia 26. januára 2021 otvorila diskusiu medzi mnohými rozmanitými zainteresovanými stranami v potravinárskom odvetví. Zámerom bolo zostaviť Kódex správania EÚ v oblasti zodpovedného podnikania a marketingových postupov v potravinárstve ako jednu z prvých iniciatív v rámci stratégie „z farmy na stôl“.

Stratégia „z farmy na stôl“ je ústredným prvkom Európskej zelenej dohody. Obsahuje dlhodobú strategickú víziu premeny spôsobu, akým potraviny vyrábame, distribuujeme a konzumujeme. Kódex sa vzťahuje na všetky významné aspekty udržateľnosti potravinových systémov a figurujú v ňom ciele a ambície stratégie „z farmy na stôl“ i Európskej zelenej dohody.

Komisia odštartovala viacero dobrovoľných iniciatív – a ďalšie pripravuje – v snahe podporiť zelenú transformáciu. Jej zámerom je zabezpečiť spotrebiteľom dostupnosť udržateľných výrobkov na trhu EÚ, ako aj lepšie informácie o nich, aby sa mohli pri nákupe fundovane rozhodovať. Aktéri uprostred potravinového reťazca (teda výrobcovia potravín, maloobchodníci, stravovacie služby) zohrávajú kľúčovú úlohu, a to aj v predchádzajúcich a nasledujúcich článkoch reťazca. Preto je mimoriadne dôležité doplniť legislatívne návrhy dobrovoľnými, neregulačnými iniciatívami určenými pre priekopníkov v odvetví, ktorí chcú podporiť zelenú transformáciu. Ako sa stanovuje v stratégii „z farmy na stôl“, Komisia bude monitorovať záväzky a v prípade nedostatočného pokroku zváži legislatívne opatrenia.

Medzi iné neregulačné iniciatívy patrí:

Výzva k zelenej spotrebe | Európska komisia (europa.eu)

Akčný plán nulového znečisťovania

Maloobchodné fórum EÚ pre udržateľnosť (teraz zahrnuté v akčnom pláne pre obehové hospodárstvo)

Zelená digitálna koalícia EÚ

Pakt EÚ pre klimaticky neutrálne dátové centrá

O mam

Odporúčame pozrieť

wiezik

Michal Wiezik: Súčasťou kritickej situácie na Ukrajine je aj veľký výpadok agrochemikálií

Chcete byť v obraze? Prihláste sa na bezplatný odber spravodajstva z EÚ 👉 PRIHLÁSENIE. Zdieľaj …

Consent choices