Viktor Orbán
Maďarský premiér Viktor Orbán. PHOTO: © European Union- EP.

Európsky parlament ostro skritizoval maďarský zákon proti LGBTIQ komunite

Európsky parlament vo štvrtok dôrazne odsúdil zákon prijatý maďarským parlamentom, ktorý je namierený proti LGBTIQ osobám. Kritizoval tiež demontáž demokracie a právneho štátu v Maďarsku.

Poslanci v nelegislatívnom uznesení, ktoré plénum schválilo pomerom hlasov 459 (za): 147 (proti): 58 (zdržalo sa hlasovania), čo najdôraznejšie odsúdili nový maďarský zákon zameraný proti LGBTIQ komunite. Legislatívna úprava prijatá maďarským Národným zhromaždením predstavuje podľa nich jasné porušenie základných práv zakotvených v Charte základných práv a v zmluvách EÚ, ako aj právnych predpisov Únie o vnútornom trhu.

Ďalší útok na demokraciu, právny štát a základné práva

Prijatie nového maďarského zákona nie je ojedinelým prípadom, ale skôr ďalším úmyselným a vopred plánovaným príkladom postupného podkopávania základných práv v Maďarsku, kde sa štátom sponzorovaná fóbia voči LGBTIQ komunite a dezinformačné kampane stali nástrojmi politickej cenzúry. Toto porušovanie ľudských práv je súčasťou širšieho politického programu zameraného na rozklad demokracie a právneho štátu vrátane slobody médií, a preto by sa malo považovať za systematické porušovanie hodnôt EÚ.

Medzi najnovšie príklady tohto prístupu patrí zmena maďarskej ústavy tak, aby definovala matku ako ženu a otca ako muža, či de facto zákaz právneho uznania pohlavia transrodových a intersexuálnych osôb, konštatuje uznesenie. Parlament prostredníctvom schváleného textu vyjadril svoj neochvejný záväzok chrániť práva detí a zdôraznil, že podporovanie tolerancie, akceptácie a rozmanitosti by malo slúžiť ako hlavná zásada na zabezpečenie rešpektovania najlepších záujmov dieťaťa.

Výzva na urýchlenú reakciu

Parlament vyzval Komisiu, aby voči Maďarsku okamžite iniciovala zrýchlené konanie o porušení povinnosti. Poslanci tiež očakávajú, že exekutíva EÚ v prípade potreby využije všetky procesné nástroje Súdneho dvora vrátane žiadosti o dočasné opatrenia spojené so sankciami za ich nedodržiavanie.

V prípade nečinnosti Komisie by mali konať členské štáty a vec predložiť Súdnemu dvoru EÚ, zdôrazňuje uznesenie. Schválený text tiež vyzýva členské štáty, aby v súvislosti s aspektmi, na ktoré sa nevzťahuje právo EÚ, predložili medzištátnu žiadosť Európskemu súdu pre ľudské práva.

Parlament poukázal na dôvody, pre ktoré by voči Maďarsku malo byť za účelom ochrany rozpočtu Únie aktivované nariadenie o podmienenosti prístupu k prostriedkom EÚ dodržiavaním zásad právneho štátu. Poslanci tiež vyjadrili vážne znepokojenie nad súladom návrhu maďarského plánu na podporu obnovy a odolnosti s právnym poriadkom EÚ. Plénum vyzvalo Radu a Komisiu, aby urýchlene odblokovali antidiskriminačnú smernicu a začali rokovať o iniciatíve EP na vytvorenie stáleho mechanizmu EÚ pre demokraciu, právny štát a základné práva. Poslanci tiež vyjadrili obavu, že maďarský zákon sa podobá tzv. ruskému zákonu o propagande proti komunite LGBT z roku 2013. Parlament v tejto súvislosti vyzval Komisiu, aby ďalej skúmala financovanie kampaní zameraných proti LGBTIQ v EÚ.

Rozprava

Krátke zhrnutie stredajšej rozpravy zameranej na situáciu v oblasti právneho štátu a základných práv v Maďarsku a Poľsku nájdete tu. Výňatky z rozpravy si môžete pozrieť tu, videozáznam celej rozpravy je k dispozícii tu.

Súvislosti

Maďarské Národné zhromaždenie dňa 15. júna 2021 schválilo zákon, ktorý pod zámienkou boja proti pedofílii obmedzuje slobodu prejavu a práva detí tým, že zavádza zákaz obsahu s tematikou LGBTIQ v školách, vzdelávacích materiáloch a televíznom vysielaní pre osoby mladšie ako 18 rokov. Nová právna norma bola v maďarskom parlamente prijatá takmer jednohlasne – 157 hlasmi proti jednému. Do platnosti vstúpila 8. júla 2021.

Reakcie slovenských poslancov:

Monika Beňová (S&D, SK) uviedla: „Nedávno prijatú legislatívu týkajúcu sa LGBTI osôb v Maďarsku, je bohužiaľ nevyhnutné vnímať aj v kontexte blížiacich sa parlamentných volieb, ktoré sa v krajine uskutočnia v apríli budúceho roka. Maďarský premiér a jeho vládna strana si rovnako, ako v minulosti úmyselne vytvárajú nepriateľa, na ktorého budú môcť v kampani ukazovať prstom a odkláňať tak pozornosť od tém, ktoré by občanov u našich južných susedov mohli zaujímať. Európska únia už na situáciu v Maďarsku prostredníctvom Komisie a jej predsedníčky zareagovala. Vyhlásením ju k tomu nakoniec vyzvala viac ako polovica členských krajín. Osobne považujem efektívnu ochranu menšinových práv za jeden kľúčových aspektov demokracie. Na druhej strane som však presvedčená, že maďarským vládnym politikom netreba našou prílišnou a nepremyslenou hystériou pomáhať pri vytváraní a živení tém, ktoré budú môcť následne zneužívať v predvolebnom boji.“

Viac..  Vladimír Bilčík: Konečne budeme mať jasný a transparentný nástroj na dlhodobé financovanie Ukrajiny

Vladimír Bilčík (EPP, SK) uviedol: „Nikto nesmie byť diskriminovaný na základe svojej sexuálnej orientácie. Preto je spájanie LGBTIQ osôb s pedofíliou hanebnou vizitkou vlády Viktora Orbána, ktorý sa snaží zúfalo udržať pri moci vytváraním vnútorného nepriateľa spomedzi ľudí, ktorí žijú v Maďarsku. Musíme sa ich zastať, pretože sú rovnoprávnymi občanmi EÚ. K obmedzovaniu práv občanov EÚ sa chcú pridať aj slovenskí fašisti, ktorí zacítili ďalšiu príležitosť na vyťaženie politického kapitálu cez podkopávanie ľudských práv a vyvolávanie nenávisti.“

Lucia Ďuriš Nicholsonová (RE, SK) uviedla: „Nový maďarský zákon o pedofílii dostal v dielni Fideszu úplne iný rozmer a stal sa tak len ďalšou súčasťou mozaiky dlhodobého brojenia Orbána proti právam sexuálnych menšín v krajine. Zákon zakazujúci vystavenie mladých ľudí obsahu, ktorý podporuje zmenu pohlavia a homosexualitu, je ďalším jasným dôkazom rozkladu demokracie v Maďarsku a je nezlučiteľný so základnými hodnotami Európskej únie. Už len samotná snaha hádzať LGBTIQ osoby do jedného vreca s pedofilmi je hanebná, o to viac ak sa pozrieme, aký dopad môže mať tento zákon na mentálne zdravie mladých ľudí patriacich k sexuálnym menšinám. Orbánove vyčíňanie viac nemôžeme v EÚ tolerovať, je potrebné urýchlene pokračovať v postupe podľa článku 7 a uplatniť aj nový mechanizmus podmienenosti rozpočtu Únie právnym štátom.“

Eugen Jurzyca (ECR, SK) uviedol: „Nesúhlasím s vytláčaním sexuálnych menšín na okraj spoločnosti. Deti treba vzdelávať o všetkom, primeraným spôsobom. Ak existuje podozrenie, že niektorý členský štát EÚ porušil princípy právneho štátu, treba to nezávisle posúdiť. Najlepšie súdnou cestou. V minulosti po rozsudku Súdneho dvora Maďarsko zrušilo diskriminačný zákon o financovaní mimovládnych organizácií. Politizácia týchto tém je síce marketingovo-politicky atraktívna, môže však byť kontraproduktívna. Vedie k posilneniu odstredivých síl v EÚ a má malú šancu na dosiahnutie pozitívnej zmeny.“

Ivan Štefanec (EPP, SK) uviedol: „Viktor Orbán zavádza v Maďarsku autoritatívny režim a na zakrytie svojej činnosti zneužíva aj tému osôb s inou sexuálnou orientáciou. Bez ohľadu na to platí, že vzdelávanie a školstvo je a musí ostať vo výhradnej kompetencii členských štátov.“

Michal Wiezik (EPP, SK) uviedol: „Vláda Viktora Orbána roky razí negatívny postoj proti menšinám. Vo výsledku sa legislatíva o právach LGBT počas vládnutia Fideszu viackrát sprísnila. Ako veľmi nešťastné vnímam to, že slovenská vláda posledný útok maďarskej vlády na menšiny jednoznačne neodsúdila. Reakcia EÚ je podľa mňa očakávaná. Európsky parlament je jedinou priamo volenou európskou inštitúciou, zastupuje občanov a je správne, že na jeho pôde prebehne táto diskusia.“

O mam

Odporúčame pozrieť

Michal Wiezik: Bude musieť prísť k zásadnej redukcii emisií z nákladnej dopravy

Na bezplatný odber spravodajstva z EÚ do vášho emailu sa môžete prihlásiť tu: PRIHLÁSENIE. Parlament …

Consent choices