nicholsonova
Lucia Ďuriš Nicholsonová, europoslankyňa /RE/. PHOTO: European Union 2021.

Ďuriš Nicholsonová: Orbánova snaha hádzať LGBTIQ osoby do jedného vreca s pedofilmi je hanebná

„Na poslednej plenárnej schôdzi sme riešili aj nový maďarský zákon o pedofílii, ktorý dostal v dielni Fideszu úplne iný rozmer a stal sa tak len ďalšou súčasťou mozaiky dlhodobého brojenia Orbána proti právam sexuálnych menšín v krajine. Zákon zakazujúci vystavenie mladých ľudí obsahu, ktorý podporuje zmenu pohlavia a homosexualitu, je ďalším jasným dôkazom rozkladu demokracie v Maďarsku a je nezlučiteľný so základnými hodnotami Európskej únie. Už len samotná snaha hádzať LGBTIQ osoby do jedného vreca s pedofilmi je hanebná, o to viac ak sa pozrieme, aký dopad môže mať tento zákon na mentálne zdravie mladých ľudí patriacich k sexuálnym menšinám. Čítajúc vyjadrenia niektorých poslancov EP som ešte viac presvedčená, že toto Orbánove vyčíňanie viac nemôžeme v EÚ 🇪🇺 tolerovať a je potrebné urýchlene pokračovať v postupe podľa článku 7 a uplatniť aj nový mechanizmus podmienenosti rozpočtu Únie právnym štátom ✌,“ hovorí europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová.

Benátska komisia varuje Budapešť pred diskrimináciou

Nedávne maďarské zákony regulujúce manželstvá a rodovú identitu predstavujú riziko diskriminácie proti LGBT ľuďom a pred prijatím mali prejsť verejnou konzultáciou s občanmi. V utorok na to upozornila Benátska komisia, poradný orgán Rady Európy.

Zmeny maďarskej ústavy z decembra 2020 okrem iného upravili definíciu rodiny, pričom vylúčili transrodové a iné LGBT osoby, a definovali základ rodiny ako „manželstvo a vzťah rodič – dieťa“. Dodatok tiež stanovuje, že „matka je žena a otec je muž“. Podľa komisie by to však mohlo obmedziť adopcie len na heterosexuálnych rodičov. „Tento dodatok ústavy by sa nemal využívať ako príležitosť na stiahnutie platných zákonov o ochrane jednotlivcov, ktorí nie sú heterosexuáli, ani na zmenu a doplnenie týchto zákonov v ich neprospech,“ vyjadrila sa komisia vo svojej analýze a názore na maďarské zákony.

Viac..  Robert Hajšel: Pri novej norme euro7 ide o zbytočné odbočenie od cieľa EÚ

Manželstvo párov rovnakého pohlavia je v Maďarsku zakázané, uznávajú tam len registrované partnerstvá. Podľa daného zákona však môžu deti adoptovať iba manželské páry, pokiaľ minister pre rodinné záležitosti neudelí osobitné povolenie. To fakticky zakazuje adopciu párom rovnakého pohlavia alebo nezadaným osobám.

Komisia tvrdí, že by mali byť stanovené jasné kritériá na obmedzenie „novej diskrečnej právomoci“ ministra poskytnúť alebo odmietnuť súhlas na adopciu nezadanou osobou. To by pomohlo zabezpečiť princíp nediskriminácie, a to aj na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity.

Rada Európy nie je súčasťou Európskej únie. Európska komisia však berie do úvahy názory Benátskej komisie, keď zvažuje, či v prípade možného demokratického úpadku podnikne kroky proti ktorejkoľvek z 27 členských krajín bloku. Komisia a Európsky parlamentu už začali konanie proti maďarskej vláde pre porušovanie právneho štátu. Ak štyri pätiny z partnerov Maďarska v eurobloku odsúhlasia, že existuje „jasné rizikom vážneho porušenia“ hodnôt bloku, Budapešť by mohla prísť o svoje hlasovacie práva.

(redakcia/SITA).

O red

Odporúčame pozrieť

Sexuálne zneužívanie detí online: súčasné pravidlá predĺžené do apríla 2026

Európsky parlament v stredu podporil predĺženie výnimky z pravidiel EÚ o ochrane súkromia, ktorá uľahčuje …

Consent choices