komisia
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Prelomová celosvetová dohoda v záujme spravodlivejšieho zdanenia nadnárodných podnikov

Európska komisia víta prelomovú celosvetovú dohodu, ktorú v pondelok schválili ministri financií a guvernéri centrálnych bánk skupiny G20 a ktorá do medzinárodného rámca daní z príjmov právnických osôb vnesie spravodlivosť a stabilitu. Tento dosiaľ nevídaný konsenzus je začiatkom komplexnej reformy medzinárodného systému dane z príjmov právnických osôb. Jej súčasťou bude prerozdelenie práv zdanenia. Najväčšie spoločnosti na svete tak budú musieť platiť daň, nech podnikajú kdekoľvek. Globálna minimálna efektívna sadzba dane vo výške prinajmenšom 15 % zároveň pomôže udržať na uzde agresívne daňové plánovanie a zastaviť „preteky“ o platenie čo najnižšej dane z príjmov právnických osôb.

Paolo Gentiloni, člen Európskej komisie zodpovedný za hospodárstvo, ktorý sa zúčastňuje na rokovaniach v Benátkach, k tomu poznamenal: „Skupina G20 dnes schválila bezprecedentnú celosvetovú dohodu na reforme dane z príjmov právnických osôb. Dosiahli sme ju minulý týždeň a dnes ju podporuje 132 jurisdikcií. Spravili sme odvážny krok, o ktorom by sa mnohým z nás pred pár mesiacmi ani nesnívalo. Je to veľké víťazstvo pre daňovú a sociálnu spravodlivosť a multilaterálny systém. Práca však ešte nie je hotová. Túto dohodu musíme dokončiť do októbra. Pevne verím, že dovtedy budeme schopní dosiahnuť konsenzus v tejto zásadnej otázke aj medzi všetkými členskými štátmi Európskej únie.“

Práca pod záštitou inkluzívneho rámca Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) sa sústredí na dve hlavné úlohy:

  • Prispôsobiť medzinárodné pravidlá, podľa ktorých sa zdanenie ziskov právnických osôb rozdeľuje medzi jednotlivé krajiny tak, aby zohľadňovali meniaci sa charakter obchodných modelov vrátane schopnosti spoločností podnikať aj bez fyzickej prítomnosti. Podľa nových pravidiel by bol nadmerný zisk najväčších a najziskovejších nadnárodných spoločností prerozdelený jurisdikciám tých trhov, kde žijú daní spotrebitelia alebo používatelia.
  • Zabezpečiť, aby bol všetok zisk nadnárodných podnikov každý rok zdanený minimálnou efektívnou sadzbou dane. Táto daň bude stanovená na úrovni prinajmenšom 15 % a uplatňovala by sa na všetky nadnárodné skupiny s kombinovaným finančným výnosom viac ako 750 miliónov eur.
Viac..  EÚ predĺži uvoľnenie pravidiel štátnej pomoci do konca júna 2024

Technické podrobnosti dohody sa dojednajú v nadchádzajúcich mesiacoch. Cieľom je dospieť ku konečnej dohode všetkých 139 členov inkluzívneho rámca v októbri. Po dosiahnutí konsenzuálnej celosvetovej dohody na oboch pilieroch Komisia bez meškania navrhne opatrenia na ich vykonanie v EÚ v súlade s únijnou daňovou agendou a potrebami jednotného trhu.

O mam

Odporúčame pozrieť

EÚ v rámci dohody s Britániou navrhla pomoc pre sektor elektromobilov a batérií

Európska komisia v stredu navrhla Rade EÚ (členské štáty) konkrétne jednorazové predĺženie – do 31. …

Consent choices