lexmann
Miriam Lexmann a Andrea Cox. PHOTO: FB ML.

Miriam Lexmann: Internet nesmie byť pre deti hrozbou

Stretla som sa s riaditeľkou organizácie DigiQ Andreou Cox. Máme spoločný cieľ – bezpečný online priestor.

🇸🇰 Na Slovensku napriek evidentným a reálnym hrozbám v online priestore neexistuje organizácia, ktorá by koordinovala bezpečnosť detí v internetovom priestore a bola súčasťou medzinárodnej siete INHOPE. Výrazne sa to podpisuje na zvýšenom výskyte materiálu zobrazujúceho sexuálne zneužívanie detí online. To je neakceptovateľné.

🇪🇺 Situáciu zhoršila pandémia a neprospela jej ani transpozícia Európskeho kódexu elektronických komunikácií. Ako som vás už informovala, koncom roka 2020 sa dovtedy fungujúce nástroje nahlasovania stali nezákonné, čo dalo páchateľom väčší priestor byť online anonymne a nepostihnuteľne. V tejto súvislosti som už minulý rok oslovila Európsku komisiu so žiadosťou o čo najrýchlejšie prijatie výnimky zo smernice, ktorú sme teraz v rámci júlovej plenárky aj odhlasovali. Táto výnimka poskytovateľom komunikačných služieb naďalej umožní pri zachovaní ochrany súkromia používať cielené nástroje a tak odhaľovať a nahlasovať prípady zneužívania

🧒💻 Výnimka poskytne dostatočnú ochranu detí počas prechodného obdobia a zároveň dáva čas na prijatie trvalých rámcov na ochranu detí online.

Viac..  Ivan Štefanec: Vstup Ukrajiny do EÚ bude mať na Slovensko významný dopad

✅ V tejto veci som diskutovala s Andreou Cox, ktorá sa venuje podpore digitálneho občianstva a bezpečným internetom a zaoberali sme sa alarmujúcou situáciu na Slovensku. Nevyhnutne potrebujeme vytvoriť systém, ktorý by ako súčasť siete INHOPE aktívne riešil aj ochranu slovenských detí na internete. Dohodli sme sa na ďalších konkrétnych krokoch, ktoré zahrňujú podporu čo najširšieho využívania technológií a zároveň efektívneho systému nahlasovania prípadov. O výsledku vás budem informovať.

O red

Odporúčame pozrieť

M. Lexmann: Totalitný režim čínskej komunistickej strany predstavuje veľkú bezpečnostnú a ekonomickú hrozbu

„Totalitný režim čínskej komunistickej strany predstavuje veľkú bezpečnostnú a ekonomickú hrozbu a je potrebné aby …

Consent choices