Slovensko
Ilustračné PHOTO: © European Union.

I. Korčok: Na zoznam UNESCO boli zapísané ďalšie pamiatky na území Slovenska

O zápise pamiatky Hranice Rímskej ríše – Dunajský Limes (západný segment) na Zoznam svetového dedičstva UNESCO rozhodlo aktuálne prebiehajúce 44. zasadnutie Výboru svetového dedičstva (WHC). Súčasťou úspešnej nominácie Slovenska, Rakúska a Nemecka je aj rímsky vojenský tábor Gerulata v Bratislave – Rusovciach a vojenská pevnosť Kelementia v Iži.

„Som veľmi rád, že Slovensko má od dnešného dňa na zozname UNESCO ďalšie dôležité pamiatky, ktoré sú súčasťou nášho, ako aj svetového kultúrneho dedičstva. Vnímam to nielen ako vec medzinárodnej prestíže, ale aj záväzok pristupovať k týmto lokalitám s rešpektom a úctou s cieľom ich zachovania pre budúce generácie,“ uviedol minister Ivan Korčok.

Sústava Hraníc Rímskej ríše je najdlhšou archeologickou pamiatkou UNESCO v Európe, ktorá sa po zápise Dunajského Limesu tiahne v dĺžke 1400 km od Antoninovho valu na Britských ostrovoch až po Ižu na slovensko-maďarskej hranici. V druhej fáze nominácie by mali na zoznam UNESCO v rámci hraníc Rímskej ríše pribudnúť aj ďalšie pamiatky na území Maďarska, Rumunska, Bulharska, Chorvátska a Srbska.

Zápis do UNESCO je výsledkom dlhoročnej práce expertov Pamiatkového úradu SR, Múzea mesta Bratislava, Podunajského múzea v Komárne, Archeologického ústavu SAV, ako aj mesta Bratislava, mestskej časti Rusovce a obce Iža. „Nominácia Dunajského Limesu na zoznam UNESCO si vyžadovala intenzívnu medzinárodnú koordináciu a spoluprácu. Teší ma, že k úspešnému zápisu prispeli svojim aktívnym úsilím aj naši diplomati,“ uviedol minister I. Korčok.

Viac..  Ťažkosti pri uznávaní odbornej kvalifikácie v iných štátoch EÚ pretrvávajú

Na Zozname svetového dedičstva UNESCO dnes figuruje viac ako 1 100 prírodných a kultúrnych lokalít, z ktorých osem sa nachádza na Slovensku. Spomedzi kultúrnych lokalít ide o nasledovné pamiatky: Banská Štiavnica a technické pamiatky okolia; Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia; Rezervácia ľudovej architektúry Vlkolínec; Historické jadro mesta Bardejov; Drevené chrámy v slovenskej časti Karpatského oblúka a teraz už aj Hranice Rímskej ríše – Dunajský Limes (západný segment). Spomedzi prírodných lokalít ide o Jaskyne Slovenského krasu a Aggteleckého krasu a Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy.

Využitie prestížnej značky UNESCO má silný potenciál nielen pre posilnenie ochrany a zachovania nášho kultúrneho a prírodného dedičstva, ale aj pre celkový udržateľný rozvoj dotknutých obcí a regiónov.

O mam

Odporúčame pozrieť

lieky

Komisia uverejnila prvý únijný zoznam kritických liekov v snahe riešiť ich nedostatok

Európska komisia spolu s Európskou agentúrou pre lieky (EMA) a riaditeľmi agentúr pre lieky jednotlivých …

Consent choices