Europska unia
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Európska únia potrebuje rozšíriť svoje kapacity a konať slobodnejšie

Európska komisia (EK) schválila svoju druhú výročnú správu o strategickom výhľade. Ako v stredu informovala, správa s názvom „Schopnosť a sloboda EÚ konať“ predstavuje výhľadovú multidisciplinárnu perspektívu otvorenej strategickej autonómie Európskej únie (EÚ) v prostredí čoraz viacpolárnejšieho a spochybňovanejšieho globálneho poriadku.

Komisia identifikovala štyri hlavné globálne trendy, ktoré majú vplyv na schopnosť a slobodu EÚ konať. Sem patria zmena klímy a iné environmentálne výzvy, digitálna hyperkonektivita a technologická transformácia, tlak na demokraciu a hodnoty a zmeny v celosvetovom poriadku a demografii. EK tiež určila 10 kľúčových oblastí činnosti, v ktorých môže ísť euroblok svetu príkladom a vybudovať si otvorenú strategickú autonómiu. Zo strategického výhľadu naďalej čerpajú pracovné programy EK a tvorí tiež základ pre stanovovanie priorít.

„Európski občania sú takmer každodenne svedkami toho, ako globálne výzvy, napríklad zmena klímy či digitálna transformácia, priamo vplývajú na ich osobný život. Všetci cítime, že naša demokracia a európske hodnoty sú zvonka aj zvnútra spochybňované a že Európa prispôsobiť svoju zahraničnú politiku meniacemu sa globálnemu poriadku. Včasné a informovanejšie povedomie o takýchto trendoch nám pomôže priebežne riešiť dôležité otázky a nasmerovať našu Úniu pozitívnym smerom,“ vyjadrila sa predsedníčka EK Ursula von der Leyenová.

Podpredseda EK pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad Maroš Šefčovič zase pripomenul, že lepšie chápanie hlavných megatrendov, neistoty a príležitostí povedie k zvýšeniu dlhodobej kapacity únie a jej slobodnejšiemu konaniu. „Táto strategická prognostická správa sa preto zameriava na štyri megatrendy s významným vplyvom na EÚ a identifikuje desať oblastí činnosti, ktoré majú do roku 2050 posilniť našu otvorenú strategickú autonómiu a upevniť naše celosvetové postavenie. S pandémiou sa ďalej zvýšila potreba bezodkladne prijímať ambiciózne strategické rozhodnutia a táto správa nám pomôže nevybočiť z cesty,“ doplnil.

Viac..  V EÚ chcú zjednotiť definíciu znásilnenia. V krajinách sú rôzne tresty za ten istý čin

Komisia bude pokračovať v plnení agendy strategického výhľadu pre určených 10 oblastí, ktorá sa premietne do iniciatív budúcoročného pracovného programu. V dňoch 18. a 19. novembra usporiada výročnú konferenciu o Európskom systéme strategických a politických analýz (ESPAS), ktorá bude zahŕňať diskusiu o hlavnej téme budúcoročnej správy o strategickom výhľade – súbežnej zelenej a digitálnej transformácii. Vo všetkých členských štátoch tiež bude pokračovať celoeurópska prognostická sieť „ministrov pre budúcnosť“ v budovaní prognostických kapacít vo verejnej správe členských štátov EÚ. Do 30. septembra tiež trvá verejná konzultácia EK o svojich prehľadoch odolnosti, ktoré slúžia ako nový nástroj na celostnejšie posudzovanie odolnosti v EÚ a jej členských štátoch.

(SITA)

O mam

Odporúčame pozrieť

europsky parlament

Právny štát v EÚ: Europoslanci zareagovali na výročnú správu EK za rok 2022

Európsky parlament sa vo štvrtok oficiálne vyjadril k najnovšej výročnej správe Európskej komisie o právnom …

Consent choices