Benova
Europoslankyňa Monika Beňová. PHOTO: © European Union-EP.

M. Beňová: Zdravotná únia má pomôcť vyvažovať nedostatky národných systémov zdravotnej starostlivosti

Začiatok tohto týždňového plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu je venovaný aj pokračujúcim snahám o budovanie európskej zdravotnej únie.

Zámerom je posilniť mandát Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb a zlepšiť koordináciu pri zvládaní budúcich možných cezhraničných zdravotných hrozieb.

Táto iniciatíva súvisí s požiadavkami občanov na rozšírenie pôsobnosti Únie v oblasti zdravotníctva,“  pripomenula poslankyňa Európskeho parlamentu Monika Beňová. Pandémia nám ukázala, že vzájomná solidarita a spolupráca členských štátov sa v krízových časoch jednoznačne osvedčili. Hľadajú sa tak oblasti, v ktorých je aj naďalej účelné postupovať spoločne,“ priblížila.

Nejde pritom o prenos vlastných kompetencií v oblasti zdravotníctva z členských štátov na európsku úroveň. „Snahou je vyvažovanie nedostatkov jednotlivých zdravotníckych systémov európskych krajín v krízových situáciách, ako aj pomoc pri zvyšovaní kvality a dostupnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti,“ uzavrela Monika Beňová.

Viac..  Europoslanci podporili pristúpenie EÚ k Istanbulskému dohovoru

O mam

Odporúčame pozrieť

Európska zdravotná únia: zaviedli nový rámec EÚ pre zdravotnú bezpečnosť

Od minulého týždňa sú oficiálne vytvorené základné prvky Európskej únie v oblasti zdravia. Patria sem …

Consent choices