EK zriadila Úrad EÚ pre pripravenosť a reakcie na núdzové zdravotné situácie

Európska komisia zriaďuje Európsky úrad pre pripravenosť a reakcie na núdzové zdravotné situácie (HERA). Jeho cieľom je predchádzať núdzovým situáciám v oblasti zdravia, odhaľovať ich a rýchlo na ne reagovať. HERA umožní predvídať hrozby a potenciálne zdravotné krízy prostredníctvom zhromažďovania spravodajských informácií a rozvoja potrebných kapacít v oblasti reakcie. V prípade núdzovej situácie HERA zabezpečí vývoj, výrobu a distribúciu liekov, očkovacích látok a iných zdravotníckych protiopatrení – ako sú rukavice a rúška, ktoré počas prvej fázy reakcie na koronavírus často chýbali. HERA je kľúčovým pilierom európskej zdravotnej únie, ktorého zriadenie predsedníčka von der Leyenová oznámila vo svojej správe o stave Únie v roku 2020, a zaplní medzery v reakcii a pripravenosti EÚ na núdzové zdravotné situácie.

Pred krízami: pripravenosť

Pred zdravotnou krízou – vo „fáze pripravenosti“ – bude HERA úzko spolupracovať s inými agentúrami EÚ a vnútroštátnymi zdravotníckymi agentúrami, priemyslom a medzinárodnými partnermi s cieľom zlepšiť pripravenosť EÚ na núdzové zdravotné situácie.

HERA bude posudzovať hrozby a zhromažďovať spravodajské informácie, vyvíjať modely na predpovedanie ohnísk nákazy a do začiatku roka 2022 identifikuje najmenej tri hrozby s veľkým dosahom a v súvislosti s nimi bude konať a riešiť možné nedostatky v zdravotníckych protiopatreniach. HERA bude podporovať aj výskum a inovácie v oblasti vývoja nových zdravotníckych protiopatrení, a to aj prostredníctvom celoúnijných sietí pre klinické skúšanie a platforiem na rýchlu výmenu údajov.

Okrem toho bude HERA riešiť problémy na trhu a navyšovať priemyselnú kapacitu. HERA nadviaže na prácu pracovnej skupiny pre rozšírenie priemyselnej výroby vakcín proti ochoreniu COVID-19 a nadviaže úzky dialóg s priemyslom, určí dlhodobú stratégiu pre výrobné kapacity a cielené investície a bude sa zaoberať problémami v dodávateľskom reťazci zdravotníckych protiopatrení.

Úrad podporí obstarávanie a bude riešiť výzvy súvisiace s dostupnosťou a distribúciou. Zároveň zvýši kapacitu vytvárania zásob, aby sa predišlo nedostatkom a logistickým prekážkam. HERA posilní aj vedomosti a zručnosti súvisiace so všetkými aspektami zdravotníckych protiopatrení v členských štátoch.

Počas zdravotnej krízy: reakcia na núdzové situácie

V prípade, že sa na úrovni EÚ vyhlási mimoriadna situácia v oblasti verejného zdravia, HERA môže okamžite prejsť na núdzové operácie vrátane rýchleho rozhodovania a aktivácie núdzových opatrení pod vedením výboru na vysokej úrovni pre zdravotné krízy. Aktivuje núdzové financovanie a spustí mechanizmy na monitorovanie, nový cielený vývoj, obstarávanie a nákup zdravotníckych protiopatrení a surovín. V spolupráci s členskými štátmi sa spustia zariadenia v rámci nástroja FAB EÚ, siete neustále pripravených výrobných kapacít na výrobu očkovacích látok a liekov, s cieľom sprístupniť rezervované pohotovostné výrobné kapacity, ako aj núdzové výskumné a inovačné plány. Navýši sa výroba zdravotníckych protiopatrení v EÚ a vypracuje sa súpis výrobných zariadení, surovín, spotrebného materiálu, vybavenia a infraštruktúry, aby bol k dispozícii jasný prehľad o kapacitách v EÚ.

Zdroje

Činnosti úradu HERA sa budú opierať o rozpočet vo výške 6 miliárd eur zo súčasného viacročného finančného rámca na obdobie 2022 – 2027, pričom časť bude plynúť z navýšenia NextGenerationEU.

K podpore odolnosti systémov zdravotnej starostlivosti prispejú aj ďalšie programy EÚ, ako napríklad Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, REACT-EU, Kohézny fond a Program InvestEU v rámci EÚ a Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce mimo EÚ. Spolu s viac ako 6 miliardami eur tak celková podpora v nasledujúcom finančnom období dosiahne takmer 30 miliárd eur a ešte viac, ak zarátame investície na vnútroštátnej úrovni a v súkromnom sektore.

Ďalšie kroky

S cieľom zabezpečiť rýchle spustenie v nadväznosti na Inkubátor HERA, ktorý bol založený vo februári 2021, sa HERA zriadi ako vnútorná štruktúra Komisie. Úrad bude plne funkčný začiatkom roka 2022. Jeho fungovanie sa bude každoročne vyhodnocovať a upravovať, a to až do roku 2025 kedy sa vykoná komplexné preskúmanie. Rada prerokuje a prijme návrh nariadenia Rady o rámci opatrení týkajúcich sa zdravotníckych protiopatrení v prípade ohrozenia verejného zdravia na úrovni Únie. V nasledujúcich dňoch Komisia uverejní predbežné oznámenie s cieľom vopred informovať výrobcov vakcín a terapeutík o výzve na súťaž v súvislosti s nástrojom FAB EÚ, ktorá je naplánovaná na začiatok roka 2022.

Viac..  M. Lexmann: Uľahčíme mobilitu osobám so zdravotným postihnutím

Vyjadrenia členov kolégia:

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vyhlásila: „HERA je ďalším stavebným kameňom silnejšej zdravotnej únie a významným prvkom v oblasti pripravenosti na krízy. Prostredníctvom úradu HERA zabezpečíme zdravotnícke vybavenie, ktoré potrebujeme na ochranu našich občanov pred budúcimi zdravotnými hrozbami. HERA bude môcť prijímať rýchle rozhodnutia, aby sa zabezpečili dodávky. Toto som sľúbila v roku 2020, a teraz sme to dosiahli.“

Podpredseda Komisie pre podporu európskeho spôsobu života Margaritis Schinas povedal: „HERA má jasné poslanie: zabezpečiť v Únii dostupnosť zdravotníckych protiopatrení, prístup k nim a ich distribúciu. HERA je reakciou EÚ na predvídanie a riadenie núdzových situácií. HERA bude mať vplyv i rozpočet na spoluprácu s priemyslom, lekárskymi expertami, výskumníkmi a našimi globálnymi partnermi s cieľom zabezpečiť, aby kritické vybavenie, lieky a očkovacie látky boli v prípade potreby rýchlo dostupné. Teraz už vieme: Jedinou cestou vpred v boji proti pandémii COVID-19 a budúcim ohrozeniam zdravia je spolupráca.“

Komisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakidesová dodala: “HERA je srdcom silnej európskej zdravotnej únie. Pomocou úradu HERA budeme schopný mapovaním situácie predpovedať hrozby a koordinovať naše činnosti tak, aby sme včas reagovali, a to vývojom, obstarávaním a distribúciou kritických medicínskych protiopatrení na úrovni celej EÚ. Ide o jedinečný prvok systému zdravotnej bezpečnosti, ktorá nám umožní byť o krok popredu. V EÚ sa zdravotná bezpečnosť stáva kolektívnym úsilím. Po takmer dvoch rokoch zničujúcej pandémie symbolizuje HERA zmenu myslenia v zdravotnej politike, za ktorú by sme sa mali všetci postaviť – spoločné konanie nám umožňuje stať sa silnejšími a skutočne zlepšiť zdravotnú bezpečnosť našich občanov.“

Komisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Marija Gabriel povedala: „Zdravotnícke protiopatrenia sú v boji proti hrozbám v oblasti zdravia kľúčové. Komisia vždy stála na čele boja proti pandémii, ale na to, aby sme boli lepšie pripravení na ďalšiu krízu, treba urobiť viac. V centre záujmu úradu HERA budú výskum a inovácie, keďže nový orgán sa usiluje propagovať a podporovať vývoj zdravotníckych technológií a ich výrobu.“

Komisár pre vnútorný trh Thierry Breton dodal: „Úrad HERA je dôkazom, že sme sa z krízy poučili: nemôžeme zabezpečiť zdravie našich občanov bez priemyselnej kapacity v EÚ a dobre fungujúcich dodávateľských reťazcov. V rekordnom čase sa nám podarilo navýšiť výrobu vakcín proti COVID-19 pre Európu a zvyšok sveta. Musíme však byť lepšie pripravení na budúce zdravotné krízy. HERA vytvorí nové, adaptabilné výrobné kapacity a bezpečné dodávateľské reťazce s cieľom pomôcť Európe v prípade potreby rýchlo reagovať.“

O mam

Odporúčame pozrieť

HERA A WHO sa dohodli na posilnení spolupráce

Úrad Európskej únie pre pripravenosť a reakcie na núdzové zdravotné situácie (HERA) a Centrum Svetovej …

Consent choices