cestovanie
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Nórsko a Česko zaradili Slovensko medzi červené krajiny

Česká republika a Nórsko zaradili od pondelka 4. októbra Slovensko medzi krajiny s vysokým rizikom nákazy COVID-19, teda medzi červené krajiny. Informovalo o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Cestujúci z inej ako zelenej alebo oranžovej krajiny musí po vstupe do Nórska absolvovať karanténu a zároveň je povinný podrobiť sa testovaniu na COVID-19 na hraničnom priechode pri vstupe do Nórska. Toto testovanie je bezplatné. Od karantény po vstupe do Nórska sú oslobodené všetky osoby do veku 18 rokov, avšak ak prichádzajú z inej ako zelenej či oranžovej krajiny musia absolvovať test na COVID-19. Osoby, ktoré sú povinné absolvovať karanténu a podstúpiť test na COVID-19 sa musia registrovať pred príchodom do Nórska. Môžu tak urobiť aj elektronicky. Osobe, ktorá sa bez závažného dôvodu odmietne podrobiť testovaniu a dobrovoľne neopustí územie Nórska, bude udelená pokuta a bude umiestnená do karantény. Pre osoby, ktoré sú plne zaočkované proti COVID-19, prípadne ktoré prekonali COVID-19 v období šiestich mesiacov pred cestou do Nórska a sú schopné tieto skutočnosti preukázať certifikátom, ktorý je prepojený s EU schémou, platí, že môžu pricestovať do Nórska bez obmedzení, bez ohľadu na krajinu z ktorej prichádzajú. Tiež sú oslobodení z povinnosti karantény, povinnosti preukázať negatívny test na COVID-19 pri príchode, podrobiť sa testovaniu na hranici, ako aj z povinnosti predcestovnej registrácie.

Pred vstupom do Českej republiky majú cestujúci povinnosť vyplniť príjazdový formulár a doklad o jeho vyplnení predložiť na vyžiadanie pri kontrole. Tiež by mali na vyžiadanie predložiť výsledok testu na COVID-19. Pri ceste verejnou dopravou pred vstupom do ČR musia tieto osoby mať negatívny výsledok antigénového testu nie starší ako 48 hodín, alebo RT-PCR testu nie starší ako 72 hodín. Ministerstvo dopĺňa, že pri ceste individuálnou dopravou nie je potrebné mať výsledok testu pred vstupom do krajiny. Výnimku majú osoby, ktoré boli zaočkované pred viac ako 14 dňami proti COVID-19, preukážu sa národným certifikátom o dokončenom očkovaní a ktoré zároveň nejavia žiadne príznaky COVID-19. Platí to aj pre osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19, nemajú klinické príznaky ochorenia, absolvovali izoláciu a od prvého pozitívneho testu RT-PCR uplynulo aspoň 11 dní, nie však viac ako 180 dní a preukážu sa certifikátom o prekonanom ochorení COVID-19. Preukázať sa môžu aj diplomatickou nótou vydanou Ministerstvo zahraničných vecí ČR osvedčujúcou doložené absolvovanie izolácie v súvislosti s ochorením COVID-19 v krajine odchodu pred vstupom na územie ČR.

Viac..  Komisia aktualizuje zoznam zakázaných leteckých spoločností

(SITA)

O mam

Odporúčame pozrieť

Česko predĺži kontroly na hraniciach so SR o ďalších 20 dní

Česko predĺži dočasné náhodné kontroly na hraniciach so Slovenskom o ďalších 20 dní, platiť tak …

Consent choices