arktida
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

EÚ sa bude viac angažovať za ekologickejšiu, mierovú a prosperujúcu Arktídu

Vysoký predstaviteľ a Komisia vo štvrtok prezentovali svoj prístup, ktorým sa zvýši angažovanosť EÚ za zachovanie mieru, udržateľnosti a prosperity v Arktíde. Vzhľadom na zmenu klímy, suroviny nachádzajúce sa na tomto kontinente a jeho geostrategický vplyv má arktický región pre Európsku úniu kľúčový strategický význam. Dnešné oznámenie reaguje na tieto geopolitické, environmentálne, hospodárske, bezpečnostné a sociálne výzvy a príležitosti. Jeho cieľom je posilniť spoluprácu s partnermi vedúcu k udržateľným prístupom, ktoré pomôžu prekonať tieto výzvy.

EÚ zriadi v Grónsku úrad Európskej komisie, ktorý zviditeľní otázky týkajúce sa Arktídy vo vonkajších vzťahoch EÚ. Finančné prostriedky EÚ budú určené aj na podporu zelenej transformácie v Arktíde v prospech jej obyvateľov.

V súvislosti s konferenciou OSN o zmene klímy (COP26) a v záujme podpory celosvetových opatrení v oblasti klímy sa v oznámení vyzýva, aby ropa, uhlie a plyn zostali nevyťažené v podzemí.

Josep Borrell, vysoký predstaviteľ Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a podpredseda Komisie, uviedol: „Arktída sa rýchlo mení v dôsledku globálneho otepľovania, zvýšenej súťaže o prírodné zdroje a geopolitických rivalít. Tento vývoj ukazuje, že Európa musí široko vymedziť svoje geopolitické záujmy, aby podporila stabilitu, bezpečnosť a mierovú spoluprácu v Arktíde.“

Virginijus Sinkevičius, komisár pre životné prostredie, námorné záležitosti a rybárstvo, dodal: „Arktický región sa otepľuje trikrát rýchlejšie než zvyšok planéty. Topenie ľadu a roztápanie permafrostu v Arktíde ešte viac urýchľuje zmenu klímy a má obrovský dominový efekt. EÚ je odhodlaná zaistiť bezpečnosť, stabilitu, udržateľnosť a prosperitu v Arktíde. Bezpečnosť a stabilita sa dosiahnu vďaka intenzívnejšej medzinárodnej spolupráci; udržateľnosť a prosperita zase vďaka silnému prepojeniu medzi angažovanosťou EÚ v Arktíde a našou politikou v oblasti klímy, Európskou zelenou dohodou a jej dôrazom na modré hospodárstvo“.

Bezpečnosť, stabilita, udržateľnosť, mier a prosperita v Arktíde

EÚ ako hlavný hospodársky aktér nesie časť zodpovednosti za celosvetový udržateľný rozvoj, a to aj v arktickom regióne, a za živobytie jeho obyvateľov vrátane pôvodného obyvateľstva. EÚ má významný vplyv na Arktídu vzhľadom na svoju environmentálnu stopu a dopyt po zdrojoch a výrobkoch.

Zmena klímy je najväčšou hrozbou, ktorej Arktída čelí. Dosiahla bezprecedentný krízový bod. EÚ je svetovým lídrom v tomto boji a je pripravená v plnej miere sa ujať svojej úlohy a prevziať celosvetovú zodpovednosť. Preto si ešte pred konferenciou OSN COP26 o zmene klímy stanovila ambíciu stať sa do roku 2050 klimaticky neutrálnou a znížiť do roku 2030 emisie skleníkových plynov o 55 %, ako sa stanovuje v novom európskom klimatickom predpise a v balíku návrhov týkajúcich sa Európskej zelenej dohody. Otepľovanie Arktídy má obrovský vplyv na zvyšok sveta a vyžaduje si, aby sa v oblasti klímy prijali naliehavé opatrenia.

Viac..  Blanár: Zvolenie Slovenska do VR UNESCO je potvrdením našej silnej expertízy a reputácie 

Ústredným prvkom angažovanosti EÚ v Arktíde bude Európska zelená dohoda so súborom legislatívnych návrhov a spolu s novým prístupom EÚ k udržateľnému modrému hospodárstvu, ktorý je založený na vede, inováciách a regionálnych investíciách.

EÚ bude ďalej zvyšovať svoju angažovanosť v Arktíde a snažiť sa o dosiahnutie týchto kľúčových cieľov:

  • prispievať k mierovému a konštruktívnemu dialógu a medzinárodnej spolupráci s cieľom zachovať bezpečnosť a stabilitu Arktídy tým, že bude nastoľovať problematiku Arktídy v dialógu s vonkajšími partnermi, zintenzívni regionálnu spoluprácu a bude sledovať a predvídať vznikajúce bezpečnostné výzvy;
  • prijať rázne opatrenia na riešenie ekologických, sociálnych, hospodárskych a politických dôsledkov zmeny klímy a zhoršovania životného prostredia. Zvýšiť odolnosť Arktídy prostredníctvom právnych predpisov v oblasti životného prostredia, zosúladených opatrení namierených proti tzv. čiernemu uhlíku a roztápaniu permafrostu a presadzovaním, aby ropa, uhlie a plyn zostali nevyťažené v podzemí, a to aj v arktických regiónoch;
  • podporovať komplexný, inkluzívny a udržateľný rozvoj arktických regiónov v prospech ich súčasných obyvateľov a budúcich generácií s osobitným dôrazom na potreby pôvodného obyvateľstva, žien a mladých ľudí a investovať do pracovných miest orientovaných na budúcnosť, a to aj v modrom hospodárstve.

EÚ má zásadný záujem podporovať mnohostrannú spoluprácu v Arktíde. Stavajúc na svojich hodnotách a zásadách bude spolupracovať so všetkými dôležitými partnermi a zainteresovanými stranami v Arktíde i mimo nej a ponesie časť zodpovednosti za úsilie o vytvorenie bezpečného, udržateľného, prosperujúceho a mierového regiónu. Je to v spoločnom záujme celého sveta.

Súvislosti

Toto oznámenie nahradí spoločné oznámenie Integrovaná politika Európskej únie pre Arktídu“ prijaté 27. apríla 2016. Politika EÚ pre Arktídu bola prvýkrát načrtnutá v roku 2008 a odvtedy sa pravidelne aktualizuje. V decembri 2019 vyzvali členské štáty v záveroch Rady Komisiu a vysokého predstaviteľa, aby naďalej vykonávali príslušné opatrenia politiky EÚ pre Arktídu a iniciovali postup jej aktualizácie.

O mam

Odporúčame pozrieť

ladovec

EÚ otvára konzultáciu o ďalších krokoch v politike pre Arktídu

Európska komisia a Európska služba pre vonkajšiu činnosť spoločne vyhlásili verejnú konzultáciu o ďalších krokoch …

Consent choices