PESCO, vlajky
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Európsky inovačný a technologický inštitút podporil Nový európsky Bauhaus 5 miliónmi eur

Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) spustil podpornú iniciatívu EIT Community Booster zameranú na vývoj a rozšírenie nových spoločných projektov Bauhausu v snahe podporiť iniciatívu Nový európsky Bauhaus. V rámci tejto prvej výzvy na predloženie návrhov sa vyberie 20 inovačných podnikov, každý s rozpočtom do 50 000 EUR, ktorým sa poskytne financovanie na urýchlenie riešení zahŕňajúcich tri aspekty: udržateľnosť (klimatické ciele, obehovosť, nulové znečisťovanie a biodiverzita), estetika (kvalita skúsenosti a štýl nad rámec funkčnosti) a inklúzia (v prvom rade rozmanitosť, zabezpečenie prístupnosti a cenovej dostupnosti).

Táto výzva je súčasťou širšieho rozpočtu 5 miliónov eur na činnosti Nového európskeho Bauhausu podporované zo zdrojov nového spoločenstva EIT v období 2021 až 2022. Výzva na predkladanie návrhov prebieha do 17. decembra 2021. Startupy a rozširujúce sa podniky sa môžu prihlásiť a rozvinúť svoje spoločné projekty. Pilotná fáza iniciatívy bola spustená začiatkom roka 2021 a medzičasom už podporila 13 spoločných projektov celkovou sumou 650 000 eur.

Komisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Marija Gabrielová v tejto súvislosti vyhlásila: Nový európsky Bauhaus vďaka podpore z Európskeho inovačného a technologického inštitútu plynúcej priamo európskym inovátorom prechádza zo štádia dizajnu do štádia realizácie. Iniciatíva je prínosom tak pre Európsku zelenú dohodu, ako aj pre naše nové ambiciózne misie EÚ v rámci programu Horizont Európa. Teším sa na všetky inovačné nápady a produkty talentovaných európskych podnikateľov určené pre naše verejné priestranstvá a podporujúce udržateľný rast Európy.“

Komisárka pre súdržnosť a reformy Elisa Ferreirová dodala: „Ak chceme, aby sa Nový európsky Bauhaus dostal do každého regiónu a mesta v Európe i za jej hranicami, musíme podporovať inovačné obchodné koncepcie a nápady. Naša sila spočíva v spolupráci, v zapojení podnikov, regionálnych a miestnych komunít a tvorivých ľudí v duchu skutočnej účasti a interdisciplinárnosti. Inovačné spoločné podnikateľské projekty môžu byť motorom reálnej zmeny, ktorú v našej spoločnosti chceme dosiahnuť. S potešením sledujem, ako EIT podporuje takéto úsilie o udržateľnosť, estetiku a inkluzívnosť.

Táto spoločná iniciatíva spoločenstva EIT Nový európsky Bauhaus má na roky 2021 a 2022 rozpočet 5 miliónov eur určený na:

  • poskytovanie služieb podnikateľom, inovátorom a spoločným projektom v rámci Nového európskeho Bauhausu na podporu a zrýchlenie vývoja,
  • vytvorenie a zmobilizovanie občianskych iniciatív,
  • ponuku vzdelávacích činností a zdrojov na zvyšovanie úrovne zručností a celoživotné vzdelávanie adresovanú podnikateľom.

Podpora EIT určená pre Nový európsky Bauhaus

Spoločenstvo EIT už v priebehu celého roka podporovalo prvú fázu Nového európskeho Bauhausu. Spoločná iniciatíva spoločenstva EIT Nového európskeho Bauhausu vznikla v úsilí zvýšiť angažovanosť občanov a zapojiť komunity do spoločného koncipovania udržateľných verejných priestranstiev a zároveň realizovať ciele Európskej zelenej dohody.

Viac..  Colná reforma EÚ: jednoduchšia, inteligentnejšia a bezpečnejšia colná únia

Medzi úspešné aktivity spoločenstva EIT, ktoré už prebiehajú a sú zamerané na Nový európsky Bauhaus, patria:

  • pomoc inovátorom a podnikateľom zo strednej a východnej Európy pri vývoji a naštartovaní podnikateľskej činnosti v súvislosti s Novým európskym Bauhausom vďaka programu EIT Jumpstarter,
  • poskytovanie grantov na občianske projekty – od premeny parkovísk na ihriská, cez prácu so staršími až po ochranu kultúrnych a prírodných pamiatok pred zmenou klímy,
  • zahrnutie osobitného hľadiska Nového európskeho Bauhausu do podujatí v rámci Climathonu 2021. Táto akcia združuje rozmanitých účastníkov zo 150 miest na celom svete a jej cieľom je zvyšovať informovanosť o problematike klímy, zmeniť súčasný stav a nanovo skoncipovať priestory, kde žijeme, a budúcnosť, ktorú si ako občania želáme.

Súvislosti

Európsky inovačný a technologický inštitút posilňuje schopnosť Európy inovovať, pretože podporuje riešenia naliehavých celosvetových výziev a pomáha rozvíjať podnikateľské talenty s cieľom vytvoriť udržateľný rast a kvalifikované pracovné miesta v Európe. EIT je orgánom EÚ a neoddeliteľnou súčasťou programu Horizont Európa, rámcového programu EÚ pre výskum a inováciu. Podporuje dynamické celoeurópske partnerstvá, znalostné a inovačné spoločenstvá EIT spájajúce popredné podniky, výskumné laboratóriá a univerzity. Spoločenstvo EIT spolu s vedúcimi partnermi ponúka širokú paletu aktivít v oblasti inovácie a podnikania v celej Európe: či už kurzy podnikania, služby vytvárania a stimulovania podnikov alebo výskumné projekty založené na inovácii.

EIT je najväčším európskym inovačným ekosystémom, ktorý spája takmer 3 000 partnerov zo špičkových podnikov, výskumných a vzdelávacích organizácií z celej Európy vo vyše 60 centrách inovácií v celej Európe. Podporil vyše 3 800 startupov a rozširujúcich sa podnikov, vytvoril vyše 1 400 nových produktov a služieb, ktoré potom zmobilizovali vyše 3,9 miliardy eur externého kapitálu. Vyše 3 800 študentov absolvovalo magisterské a doktorandské štúdium pod značkou inštitútu EIT a vyše 100 000 sa zúčastnilo na podnikateľských kurzoch spoločenstva EIT.

O mam

Odporúčame pozrieť

Nový európsky Bauhaus: spustenie programu budovania kapacít s cieľom začať obnovu Ukrajiny

Komisia v partnerstve s ukrajinskými organizáciami spustila program budovania kapacít Nového európskeho Bauhausu na obnovu …

Consent choices