jurzyca
Eugen Jurzyca, europoslanec /SaS, ECR/. PHOTO: European Union 2021.

Eugen Jurzyca o pandora papers: Ak sa už raz peniaze použijú nesprávne, tak je ich už ťažko hľadať po celej Zemeguli

Európsky parlament na svojom poslednom plenárnom zasadnutí vyzval na dôkladné vyšetrenie každého protiprávneho konania, ktoré bolo odhalené v rámci projektu Pandora Papers a ku ktorému došlo v jurisdikciách EÚ.

Poslanci v nelegislatívnom uznesení, ktoré plénum schválilo pomerom hlasov 578 (za): 28 (proti): 79 (zdržalo sa hlasovania), navrhli najnaliehavejšie opatrenia na odstránenie legislatívnych medzier, ktoré v súčasnosti umožňujú masívne vyhýbanie sa daňovým povinnostiam, pranie špinavých peňazí a daňové úniky. Zároveň vyzvali Európsku komisiu, aby podnikla právne kroky proti tým krajinám EÚ, ktoré riadne nedodržiavajú platné právne predpisy v tejto oblasti. Zákonodarcovia osobitne kritizovali súčasných a bývalých premiérov a ministrov členských štátov, ktorých aktivity boli odhalené v rámci Pandora Papers.

Europoslanec Jurzyca: Riešením by boli presnejšie kritériá používania verejných prostriedkov

Uznesenie nadväzuje na októbrovú plenárnu rozpravu Parlamentu, ktorá sa uskutočnila iba dva dni po zverejnení prvých zistení vyplývajúcich z Pandora Papers. „Presnejšie definované kritériá používania verejných prostriedkov (platených z daní) považujem za najefektívnejšie riešenie. Ak sa už raz peniaze použijú nesprávne, tak je ich už ťažko hľadať po celej Zemeguli. Na Slovensku máme dlhoročnú skúsenosť s (ne)fungovaním zákona o preukazovaní pôvodu majetku. Ukazuje nám zatiaľ, že získať späť zneužité verejné zdroje sa dá podobne ľahko, ako “chytať vietor po poli. Ak by sme presne stanovili, aké ciele sa majú plniť za verejné peniaze, dosiahli by sme viac. Napríklad projekty zamerané na pomoc podnikateľom by nemali byť hodnotené podľa počtu subjektov, ktoré dostanú dotáciu, čo sa často stáva. Samozrejme treba naďalej odhaľovať nezákonné daňové praktiky a vymieňať si medzištátne dôležité informácie, mať silného európskeho prokurátora a Olaf, limitovať daňové raje, zabavovať nelegálne získané majetky. Treba však presúvať dôraz k presnejšej definícií kritérií a meraniu výsledkov projektov financovaných z verejných zdrojov,“ hovorí Eugen Jurzyca /SaS, ECR/.

Výzva na dôkladné vyšetrovanie

Uznesenie vyzýva vnútroštátne orgány členských krajín, aby začali dôkladné vyšetrovanie každého protiprávneho konania odhaleného v rámci Pandora Papers, ktoré sa týka ich jurisdikcií, a aby súčasťou týchto vyšetrovaní bolo aj preverenie všetkých uvedených osôb. Poslanci požiadali Komisiu, aby preskúmala zverejnené zistenia a analyzovala, či treba navrhnúť ďalšie právne predpisy a či je odôvodnené podniknúť proti niektorým členským štátom právne kroky. Posúdiť, či si odhalenia vyžadujú osobitné vyšetrovanie, by podľa zákonodarcov mala aj Európska prokuratúra.

Viac..  Eugen Jurzyca: Chcem, aby Slovák mohol pozerať MS v hokeji u svojho poskytovateľa, aj keď je fyzicky v inom členskom štáte

Poslanci ostro skritizovali súčasných a bývalých politikov z krajín EÚ – konkrétne českého premiéra Andreja Babiša, cyperského prezidenta Nicosa Anastasiadesa, holandského ministra financií Wopkeho Hoekstru, bývalého britského premiéra Tonyho Blaira a bývalého maltského ministra a eurokomisára Johna Dalliho – ktorých mená sa v Pandora Papers uvádzajú. Uznesenie špecificky spomína aj prezidenta Azerbajdžanu Ilhama Alijeva a prezidenta Čiernej Hory Mila Đukanovića.

Užívatelia výhod a uplatňovanie dohodnutých pravidiel

Parlament naliehavo vyzval členské štáty a Komisiu, aby vyvinuli väčšie úsilie, pokiaľ ide o zisťovanie a výmenu informácií o užívateľoch výhod, ktorí majú zo štruktúry schránkových spoločností konečný prospech. Poslanci upozornili, že viaceré členské štáty s uplatňovaním existujúcich pravidiel zameraných na boj proti praniu špinavých peňazí a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam meškajú, a vyzvali Komisiu, aby sa týmito omeškaniami zaoberala.

Exekutíva EÚ by tiež podľa poslancov mala vypracovať návrhy na reguláciu systémov tzv. zlatých víz a posúdiť efektivitu postupov na identifikáciu politicky exponovaných osôb a uplatňovanie zvýšenej náležitej starostlivosti.

Nové, prísnejšie pravidlá budú zbytočné bez riadneho vykonávania platných pravidiel a bez lepšej spolupráce vnútroštátnych orgánov v celej EÚ, zdôrazňujú poslanci. Uznesenie v tejto súvislosti požaduje viac zdrojov a väčšiu ochotu spolupracovať. Komisiu zároveň vyzýva, aby sama posúdila, či vnútroštátne finančné spravodajské jednotky disponujú dostatočným množstvom zdrojov.

Sfunkčnenie čiernej listiny daňových rajov EÚ

Parlament označil súčasnú čiernu listinu daňových rajov za „tupý nástroj“ neschopný identifikovať krajiny, ktoré najviac porušujú pravidlá. Uznesenie podotýka, až dve tretiny schránkových spoločností z Pandora Papers majú sídlo na Britských Panenských ostrovoch, ktoré sa však na čiernu listinu EÚ nikdy nedostali.

Poslanci preto navrhli viaceré úpravy v snahe zlepšiť proces zostavovania tohto zoznamu EÚ, ako je rozšírenie škály postupov, využívanie ktorých je považované za charakteristické pre daňové raje, či zlepšenie procesu rozhodovania o tom, ktoré jurisdikcie na listinu zaradiť. Začiatkom októbra 2021 prijali poslanci k tejto problematike podrobnejšie uznesenie.

O red

Odporúčame pozrieť

Eugen Jurzyca: Podľa mňa je dôležité, aby občania vedeli, nielen ako hlasujem, ale aj prečo

V priebehu celého mandátu som vysvetľoval voličom dôvody mojich hlasovaní. Za celý mandát som zverejnil …

Consent choices